Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هند: در افغانستان سفارتِ باز داریم اما سفیر نه

جی شنکر، وزیر خارجه هند گفته است که کشورش تصمیم ندارد به افغانستان سفیر بفرستد؛ اما سفارت هند در افغانستان باز نگه‌داشته خواهد شد.

آقای شنکر که در مرکز بین‌المللی هند سخن می‌زد، افزوده است که دهلی نو اوضاع افغانستان را زیر نظر خواهد داشت.

او در مرکز بین‌المللی هند تاکید کرد که داوری درباره‌ی اتفاق‌های پسین افغانستان هنوز زود است.

جی شنکر گفته است: «در حال حاضر در افغانستان آن‌چه را که قبلا داشتیم، هنوز هم داریم. بنابراین ما تصمیم گرفته‌ایم که تنها یک سفارت خود را در آنجا حفظ کنیم بدون این‌که به آن‌جا سفیر بفرستیم. بسیاری از کشورهای دیگر سفیران خود را به افغانستان برگشتاندند؛ اما ما این کار را نکرده‌ایم. می‌دانید که ما در ابتدا از افغانستان پشتیبانی غذایی کردیم و همچنان به این کشور واکسین ارائه می‌کردیم و در ضمن دارو به شفاخانه‌هایی می‌فرستادیم که سال‌ها پیش در آن‌جا تاسیس کرده بودیم. فکر می‌کنم باید منتظر بمانیم و ببینیم. من نمی‌توانم زودتر در مورد آن‌چه در افغانستان اتفاق افتاده است، قضاوت کنم.»

از سویی‌هم، امارت اسلامی از هند می‌خواهد تا سفارت‌اش را در افغانستان فعال بسازد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که هیچ تهدیدی در برابر نمایندگی هند و کارمندانش در افغانستان وجود نخواهد داشت.

سخنگوی امارت اسلامی گفت: «آن‌ها سفارت خود را فعال بسازند، ما اطمینان کلی برای شان می‌دهیم که هیچ گونه خطری برای آن‌ها در افغانستان وجود ندارد و همکاری صورت خواهد گرفت. همکاری دیپلوماتیک هندوستان از طریق سفارت ممکن است و می‌توانند بیش‌تر با ما در تماس باشند و اعتماد دو کشور بلند برود.»

ذبیح الله مجاهد تاکید کرد که کابل آماده همکاری در بخش بازرگانی نیز با هند است.

در سویی دیگر، شماری از آگاهان سیاسی بر این باوراند که بهبود روابط افغانستان و هند به سود دو کشور است.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «پاکستان و ایران اقتصاد شان وابسته به افغانستان است. هند دورتر است و مجبوریت احساس نمی‌کند که به رسمیت بشناسد و با باز نگه‌داشتن سفارت با یک سرمایه‌گذاری ناچیز در حقیقت از حالات در افغانستان یک‌ مواظبت استخباراتی هم می‌کند.»

نورالله راغی، دیپلومات پیشین، می‌گوید: «هندی ها می‌خواهند با حضور امنیتی شان از طریق تیم‌های با تجربه، دانش‌آموخته و کارکشته‌ی امنیتی خویش، وضعیت عمومی افغانستان را زیر نظر داشته باشند.»

هند پس از سقوط نظام جمهوری دیپلومات‌هایش را به دلیل نگرانی‌های امنیتی از افغانستان بیرون کرده بود؛ اما وزارت خارجه هند پیش از این اعلام کرده است که یک تیم فنی به سفارت‌اش در کابل فرستاده تا برای حل مشکلات هر دو کشور کار کنند.

هند: در افغانستان سفارتِ باز داریم اما سفیر نه

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که هیچ تهدیدی در برابر نمایندگی هند و کارمندانش در افغانستان وجود نخواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

جی شنکر، وزیر خارجه هند گفته است که کشورش تصمیم ندارد به افغانستان سفیر بفرستد؛ اما سفارت هند در افغانستان باز نگه‌داشته خواهد شد.

آقای شنکر که در مرکز بین‌المللی هند سخن می‌زد، افزوده است که دهلی نو اوضاع افغانستان را زیر نظر خواهد داشت.

او در مرکز بین‌المللی هند تاکید کرد که داوری درباره‌ی اتفاق‌های پسین افغانستان هنوز زود است.

جی شنکر گفته است: «در حال حاضر در افغانستان آن‌چه را که قبلا داشتیم، هنوز هم داریم. بنابراین ما تصمیم گرفته‌ایم که تنها یک سفارت خود را در آنجا حفظ کنیم بدون این‌که به آن‌جا سفیر بفرستیم. بسیاری از کشورهای دیگر سفیران خود را به افغانستان برگشتاندند؛ اما ما این کار را نکرده‌ایم. می‌دانید که ما در ابتدا از افغانستان پشتیبانی غذایی کردیم و همچنان به این کشور واکسین ارائه می‌کردیم و در ضمن دارو به شفاخانه‌هایی می‌فرستادیم که سال‌ها پیش در آن‌جا تاسیس کرده بودیم. فکر می‌کنم باید منتظر بمانیم و ببینیم. من نمی‌توانم زودتر در مورد آن‌چه در افغانستان اتفاق افتاده است، قضاوت کنم.»

از سویی‌هم، امارت اسلامی از هند می‌خواهد تا سفارت‌اش را در افغانستان فعال بسازد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که هیچ تهدیدی در برابر نمایندگی هند و کارمندانش در افغانستان وجود نخواهد داشت.

سخنگوی امارت اسلامی گفت: «آن‌ها سفارت خود را فعال بسازند، ما اطمینان کلی برای شان می‌دهیم که هیچ گونه خطری برای آن‌ها در افغانستان وجود ندارد و همکاری صورت خواهد گرفت. همکاری دیپلوماتیک هندوستان از طریق سفارت ممکن است و می‌توانند بیش‌تر با ما در تماس باشند و اعتماد دو کشور بلند برود.»

ذبیح الله مجاهد تاکید کرد که کابل آماده همکاری در بخش بازرگانی نیز با هند است.

در سویی دیگر، شماری از آگاهان سیاسی بر این باوراند که بهبود روابط افغانستان و هند به سود دو کشور است.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «پاکستان و ایران اقتصاد شان وابسته به افغانستان است. هند دورتر است و مجبوریت احساس نمی‌کند که به رسمیت بشناسد و با باز نگه‌داشتن سفارت با یک سرمایه‌گذاری ناچیز در حقیقت از حالات در افغانستان یک‌ مواظبت استخباراتی هم می‌کند.»

نورالله راغی، دیپلومات پیشین، می‌گوید: «هندی ها می‌خواهند با حضور امنیتی شان از طریق تیم‌های با تجربه، دانش‌آموخته و کارکشته‌ی امنیتی خویش، وضعیت عمومی افغانستان را زیر نظر داشته باشند.»

هند پس از سقوط نظام جمهوری دیپلومات‌هایش را به دلیل نگرانی‌های امنیتی از افغانستان بیرون کرده بود؛ اما وزارت خارجه هند پیش از این اعلام کرده است که یک تیم فنی به سفارت‌اش در کابل فرستاده تا برای حل مشکلات هر دو کشور کار کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره