Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع: تاجیکستان و ازبیکستان چرخبال‌های افغانستان را برگردانند

وزارت دفاع بار دیگر از تاجیکستان و ازبیکستان می‌خواهد که با توجه به اصول همسایه‌گی و روابط دیپلوماتیک، چرخبال‌های منتقل شده را به افغانستان برگردانند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع با تاکید بر این‌که چرخبال‌های منتقل شده از حکومت و مردم افغانستان است، می‌گوید که این چرخبال‌ها را از ازبیکستان و تاجیکستان خواهند گرفت.

عنایت الله خوارزمی به طلوع‌نیوز گفت: «ازبیکستان یا تاجیکستان کشورهای همسایه ماست. ما با آنان خواهان روابط نیک هستیم و درخواست ما از آنان این است که با درنظرداشت اصول همسایه‌داری و دپلوماتیک این را به مردم افغانستان تحویل دهند و هر زمانی که باشد؛ گرفته خواهد شد.»

پیش از این، ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که چرخبال‌ها و هواپیمای‌های نظامی دوره جمهوریت را به امارت اسلامی نخواهد داد.

و اما برخی آگاهان نظامی به این باور اند که حکومت سرپرست برای دوباره گرفتن این چرخبال‌ها باید با مقام‌های امریکای وارد گفت‌وگو شود.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر حکومت طالبان خواسته باشد که این هلیکوپترها و دیگر تجهیزات نظامی را در اختیار داشته باشد، بهتر این است که وارد مذاکره با امریکایی‌ها شود. در این مساله کلید دیگری به غیر از امریکایی‌ها وجود ندارد.»

زلمی افغان‌یار، یکی دیگر از آگاهان مسایل نظامی می‌گوید: «سلاح‌های سبک و سنگین، چرخ‌بال‌های افغانستان که به ازبیکستان و تاجیکستان برده شده است، مربوط به اردوی ملی افغانستان و بیت‌المال است و باید برگردانده شود؛ اما بخاطر هم‌نوایی با امریکایی‌ها این کشورها اقدام نمی‌کنند.»

چرخبال‌های که به تاجیکستان و ازبیکستان منتقل شده‌اند، از سوی ایالات متحده امریکا خریداری و در اختیار اردوی پیشین کشور قرار داده شده بود؛ اما بربنیاد گزارش‌ها، نزدیک به ۶۰ چرخبال همزمان با سقوط نظام جمهوری، از سوی اردوی پیشین به ازبیکستان و تاجیکستان منتقل شدند.

وزارت دفاع: تاجیکستان و ازبیکستان چرخبال‌های افغانستان را برگردانند

و اما برخی آگاهان نظامی به این باور اند که حکومت سرپرست برای دوباره گرفتن این چرخبال‌ها باید با مقام‌های امریکای وارد گفت‌وگو شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع بار دیگر از تاجیکستان و ازبیکستان می‌خواهد که با توجه به اصول همسایه‌گی و روابط دیپلوماتیک، چرخبال‌های منتقل شده را به افغانستان برگردانند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع با تاکید بر این‌که چرخبال‌های منتقل شده از حکومت و مردم افغانستان است، می‌گوید که این چرخبال‌ها را از ازبیکستان و تاجیکستان خواهند گرفت.

عنایت الله خوارزمی به طلوع‌نیوز گفت: «ازبیکستان یا تاجیکستان کشورهای همسایه ماست. ما با آنان خواهان روابط نیک هستیم و درخواست ما از آنان این است که با درنظرداشت اصول همسایه‌داری و دپلوماتیک این را به مردم افغانستان تحویل دهند و هر زمانی که باشد؛ گرفته خواهد شد.»

پیش از این، ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که چرخبال‌ها و هواپیمای‌های نظامی دوره جمهوریت را به امارت اسلامی نخواهد داد.

و اما برخی آگاهان نظامی به این باور اند که حکومت سرپرست برای دوباره گرفتن این چرخبال‌ها باید با مقام‌های امریکای وارد گفت‌وگو شود.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر حکومت طالبان خواسته باشد که این هلیکوپترها و دیگر تجهیزات نظامی را در اختیار داشته باشد، بهتر این است که وارد مذاکره با امریکایی‌ها شود. در این مساله کلید دیگری به غیر از امریکایی‌ها وجود ندارد.»

زلمی افغان‌یار، یکی دیگر از آگاهان مسایل نظامی می‌گوید: «سلاح‌های سبک و سنگین، چرخ‌بال‌های افغانستان که به ازبیکستان و تاجیکستان برده شده است، مربوط به اردوی ملی افغانستان و بیت‌المال است و باید برگردانده شود؛ اما بخاطر هم‌نوایی با امریکایی‌ها این کشورها اقدام نمی‌کنند.»

چرخبال‌های که به تاجیکستان و ازبیکستان منتقل شده‌اند، از سوی ایالات متحده امریکا خریداری و در اختیار اردوی پیشین کشور قرار داده شده بود؛ اما بربنیاد گزارش‌ها، نزدیک به ۶۰ چرخبال همزمان با سقوط نظام جمهوری، از سوی اردوی پیشین به ازبیکستان و تاجیکستان منتقل شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره