Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وثیق: صدها شهروند کشور مقیم خارج فورم برگشت را پر کردند

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که ۲۵ شهروند کشور شامل چهره‌های سیاسی، کارمندان حکومت پیشین و اعضای پارلمان در یک ماه پسین به کشور برگشته‌اند.

احمد الله وثیق، سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که این چهره‌ها پس از سقوط نظام جمهوری به بیرون از افغانستان رفته بودند و از طریق این کمیسیون دوباره به کشور آمده‌اند.

آقای وثیق به طلوع‌نیوز گفت: «مقام‌های بلندپایه مثل وزیران، رییسان، معینان، والی‌ها و فرماندهان امنیه ولایت‌ها شامل این افراد بودند که به کشور برگشتند.»

این کمیسیون همچنان می‌افزاید که صدها شهروند دیگر فورم برگشت به کشور را از طریق این کمیسیون دریافت کرده‌اند.

از سوی دیگر، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی بار دیگر از افرادی که در پی تحولات پسین به بیرون از کشور رفته‌اند، می‌خواهد که دوباره به کشور بیایند.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «کسانی که رفتند و احساس خطر می‌کنند، هدف عمده این کمیسیون رفع خطر و تشویش آنان است. اطمینان می‌دهم که از آنان استقبال می‌کنم.»

برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که اگر حکومت سرپرست زمینه کار در نهادهای دولتی را برای چهره‌های که کشور را ترک کرده‌اند، فراهم کند، افراد بیش‌تر به کشور بر می‌گردند.

محمد حکیم تورسن، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «به خواست مردم افغانستان تمکین شود و در پهلویش برای رفع چالش‌های کنونی که دامن‌گیر کشور است، روی این برنامه‌ها ریخته شود.»

آمارهای کمیسیون تماس با شخصیت‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۵۲۰ چهره سیاسی و کارمندان حکومت پیشین از ماه ثور سال ۱۴۰۱ تا اکنون به کشور برگشته‌اند.  

وثیق: صدها شهروند کشور مقیم خارج فورم برگشت را پر کردند

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی بار دیگر از افرادی که در پی تحولات پسین به بیرون از کشور رفته‌اند، می‌خواهد که دوباره به کشور بیایند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که ۲۵ شهروند کشور شامل چهره‌های سیاسی، کارمندان حکومت پیشین و اعضای پارلمان در یک ماه پسین به کشور برگشته‌اند.

احمد الله وثیق، سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که این چهره‌ها پس از سقوط نظام جمهوری به بیرون از افغانستان رفته بودند و از طریق این کمیسیون دوباره به کشور آمده‌اند.

آقای وثیق به طلوع‌نیوز گفت: «مقام‌های بلندپایه مثل وزیران، رییسان، معینان، والی‌ها و فرماندهان امنیه ولایت‌ها شامل این افراد بودند که به کشور برگشتند.»

این کمیسیون همچنان می‌افزاید که صدها شهروند دیگر فورم برگشت به کشور را از طریق این کمیسیون دریافت کرده‌اند.

از سوی دیگر، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی بار دیگر از افرادی که در پی تحولات پسین به بیرون از کشور رفته‌اند، می‌خواهد که دوباره به کشور بیایند.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «کسانی که رفتند و احساس خطر می‌کنند، هدف عمده این کمیسیون رفع خطر و تشویش آنان است. اطمینان می‌دهم که از آنان استقبال می‌کنم.»

برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که اگر حکومت سرپرست زمینه کار در نهادهای دولتی را برای چهره‌های که کشور را ترک کرده‌اند، فراهم کند، افراد بیش‌تر به کشور بر می‌گردند.

محمد حکیم تورسن، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «به خواست مردم افغانستان تمکین شود و در پهلویش برای رفع چالش‌های کنونی که دامن‌گیر کشور است، روی این برنامه‌ها ریخته شود.»

آمارهای کمیسیون تماس با شخصیت‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۵۲۰ چهره سیاسی و کارمندان حکومت پیشین از ماه ثور سال ۱۴۰۱ تا اکنون به کشور برگشته‌اند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره