Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌جویان افغان: هند ویزای تحصیلی نمی‌دهد

شماری از دانش‌جویان افغان در هند شکایت دارند که حکومت هند از دو سال بدینسو برای شهروندان افغانستان ویزای تحصیلی صادر نمی‌کند.

این دانش‌جویان که در مقطع‌های گوناگون در هند تحصیل می‌کنند، از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهند که به مشکل ویزای دانش‌جویان افغان رسیدگی کند.

ابراهیم ناظرپور استاد دانشگاه کابل است و برای تکمیل پروژه تحقیقی‌ خود به کابل آمد بود؛ اما حکومت هند ویزای تحصیلی او و شمار زیادی از دانش‌جویان افغان را پس از تحولات سیاسی در افغانستان، ملغا کرده است.

ابراهیم ناظرپور به طلوع‌نیوز گفت: «در سال ۲۰۲۱ به خاطر شیوع وحشتناک کرونا و بخاطر این که استاد رهنمایم گفته بود که باید یک مقدار مواد تحقیقی بیشتر جمع‌آوری کنم، به افغانستان آمدم و در این‌جا تحولات سیاسی به وجود آمد. بعد از آن متاسفانه هند ویزای معتبر ما را باطل اعلام کردند.»

نصیرآغا شیرزاد، دانش‌جو، در این باره گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که آنان سرنوشت ما را مشخص کنند و برای ما ویزا بدهند و برای برگشت ما به هند به ما کمک کنند.»

در همین حال، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست برای حل این مشکل با مقام‌های هندی در تماس است.

آقای مجاهد گفت: «مشکل ویزه هند وجود دارد. ما با هند چندین بار صحبت کردیم که در روند ویزای خود سهولت بیاورند. چرا که بعضی مریض‌ها، بازرگانان و دانش‌جویان ما به آموزش می‌روند. این مشکل  از طرف آنان وجود دارد. وزارت خارجه در تماس است تا راه حلی برای این معضل پیدا شود.»

پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، شماری از کشورها سفارت‌های شان را در کابل بستند و از این‌رو در روند صدور ویزا به شهروندان کشور چالش‌هایی به وجود آمد.

چین، ایران، پاکستان، ترکیه، امارات متحده عربی و قطر از کشورهایی‌ اند که در حال حاضر به شهروندان افغانستان ویزا می‌دهند.

دانش‌جویان افغان: هند ویزای تحصیلی نمی‌دهد

در همین حال، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست برای حل این مشکل با مقام‌های هندی در تماس است.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌جویان افغان در هند شکایت دارند که حکومت هند از دو سال بدینسو برای شهروندان افغانستان ویزای تحصیلی صادر نمی‌کند.

این دانش‌جویان که در مقطع‌های گوناگون در هند تحصیل می‌کنند، از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهند که به مشکل ویزای دانش‌جویان افغان رسیدگی کند.

ابراهیم ناظرپور استاد دانشگاه کابل است و برای تکمیل پروژه تحقیقی‌ خود به کابل آمد بود؛ اما حکومت هند ویزای تحصیلی او و شمار زیادی از دانش‌جویان افغان را پس از تحولات سیاسی در افغانستان، ملغا کرده است.

ابراهیم ناظرپور به طلوع‌نیوز گفت: «در سال ۲۰۲۱ به خاطر شیوع وحشتناک کرونا و بخاطر این که استاد رهنمایم گفته بود که باید یک مقدار مواد تحقیقی بیشتر جمع‌آوری کنم، به افغانستان آمدم و در این‌جا تحولات سیاسی به وجود آمد. بعد از آن متاسفانه هند ویزای معتبر ما را باطل اعلام کردند.»

نصیرآغا شیرزاد، دانش‌جو، در این باره گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که آنان سرنوشت ما را مشخص کنند و برای ما ویزا بدهند و برای برگشت ما به هند به ما کمک کنند.»

در همین حال، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست برای حل این مشکل با مقام‌های هندی در تماس است.

آقای مجاهد گفت: «مشکل ویزه هند وجود دارد. ما با هند چندین بار صحبت کردیم که در روند ویزای خود سهولت بیاورند. چرا که بعضی مریض‌ها، بازرگانان و دانش‌جویان ما به آموزش می‌روند. این مشکل  از طرف آنان وجود دارد. وزارت خارجه در تماس است تا راه حلی برای این معضل پیدا شود.»

پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، شماری از کشورها سفارت‌های شان را در کابل بستند و از این‌رو در روند صدور ویزا به شهروندان کشور چالش‌هایی به وجود آمد.

چین، ایران، پاکستان، ترکیه، امارات متحده عربی و قطر از کشورهایی‌ اند که در حال حاضر به شهروندان افغانستان ویزا می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره