Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یونیسف: شصت درصد دختران در افغانستان از آموزش‌ ابتدایی محروم هستند

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید که از سال‌پار میلادی تا کنون شصت درصد دختران و ۴۶ درصد پسران در افغانستان از آموزش دوره ابتدائیه بدور مانده‌اند.

این نهاد در اعلامیه‌ای می‌افزاید که بیش‌تر مکتب‌ها در افغانستان صنف‌های درسی و آموزگاران مسلکی ندارند.

با این حال، دولت جاپان به دنبال همکاری‌هایش در بخش آموزش با افغانستان، می‌گوید که ده میلیون دالر را برای پشتیبانی از آموزش به افغانستان کمک کرده است.

جنت فهیم چکری، استاد دانشگاه گفت: «باید امارت اسلامی برای آنان یک طرح منظم و مدون و راه‌حل مناسب پیدا کند تا نهادهای بین‌المللی در راستای آموزش، تعلیم و تحصیل تلاش کنند تا باشد برای مردم افغانستان و آینده شگوفای افغانستان نتیجه مثمر داشته باشد.»

معاون بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر اما از عملکرد جامعه جهانی درباره مساله آموزش زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند و می‌گوید که جهان باید موضوع آموزش دختران را در افغانستان جدی بگیرد.

هیدر بار، معاون بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «واکنش جامعه جهانی به ممنوعیت تحصیل دختران و زنان از سوی طالبان بسیار ناامید کننده بوده است. جامعه بین‌المللی بیش از حد مایل بوده که وعده‌های مبهم طالبان را باور کند، اگرچه هیچ مدرکی از سوی طالبان که نشان دهد بر وعده‌های شان عمل کرده‌اند، وجود ندارد. جامعه بین‌المللی به اشتباه فکر می‌کند که برخی از طالبان میانه‌رو در افغانستان وجود دارند.»

از سویی هم، شماری از دانش‌آموزان دختر از رهبر امارت اسلامی می‌خواهند تا به آنان اجازه فراگیری آموزش را بدهد.

حسنا رحیمی، دانش‌آموز گفت: «بگذارند که دخترانی که امروز در خانه هستند و نمی‌توانند مکتب بروند و از تحصیل باز مانده‌اند، بتوانند دوباره درس بخوانند و دروازه‌های مکاتب را بر روی شان باز کنند.»

زینب شیرزاد، دانش‌آموز دیگر گفت: «بیایید کاری کنیم که ما حق خواندن و نوشتن را از طبقه اناث نگیریم. طبقه اناث به دلیل اینکه دختر هستند و یا اینکه زن هستند ما این حق را نداریم که آنان را از تحصیل محروم بسازیم.»

همزمان تاکاشی اوکادا، سفیر جاپان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه بر تعامل و گسترش همکاری در بخش‌های گونه‌گون به ویژه بخش آموزش با حکومت سرپرست تاکید کرده است.

سفیر جاپان پیش از این در سخنانی به طلوع‌نیوز گفته بود که بورسیه‌های تحصیلی وزارت تحصیلات جاپان در مقطع ماستری و دکتورا برای دانشجویان افغانستان در سال تازه از سرگرفته خواهند شد.

یونیسف: شصت درصد دختران در افغانستان از آموزش‌ ابتدایی محروم هستند

با این حال، دولت جاپان به دنبال همکاری‌هایش در بخش آموزش با افغانستان، می‌گوید که ده میلیون دالر را برای پشتیبانی از آموزش به افغانستان کمک کرده است.

تصویر بندانگشتی

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید که از سال‌پار میلادی تا کنون شصت درصد دختران و ۴۶ درصد پسران در افغانستان از آموزش دوره ابتدائیه بدور مانده‌اند.

این نهاد در اعلامیه‌ای می‌افزاید که بیش‌تر مکتب‌ها در افغانستان صنف‌های درسی و آموزگاران مسلکی ندارند.

با این حال، دولت جاپان به دنبال همکاری‌هایش در بخش آموزش با افغانستان، می‌گوید که ده میلیون دالر را برای پشتیبانی از آموزش به افغانستان کمک کرده است.

جنت فهیم چکری، استاد دانشگاه گفت: «باید امارت اسلامی برای آنان یک طرح منظم و مدون و راه‌حل مناسب پیدا کند تا نهادهای بین‌المللی در راستای آموزش، تعلیم و تحصیل تلاش کنند تا باشد برای مردم افغانستان و آینده شگوفای افغانستان نتیجه مثمر داشته باشد.»

معاون بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر اما از عملکرد جامعه جهانی درباره مساله آموزش زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند و می‌گوید که جهان باید موضوع آموزش دختران را در افغانستان جدی بگیرد.

هیدر بار، معاون بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «واکنش جامعه جهانی به ممنوعیت تحصیل دختران و زنان از سوی طالبان بسیار ناامید کننده بوده است. جامعه بین‌المللی بیش از حد مایل بوده که وعده‌های مبهم طالبان را باور کند، اگرچه هیچ مدرکی از سوی طالبان که نشان دهد بر وعده‌های شان عمل کرده‌اند، وجود ندارد. جامعه بین‌المللی به اشتباه فکر می‌کند که برخی از طالبان میانه‌رو در افغانستان وجود دارند.»

از سویی هم، شماری از دانش‌آموزان دختر از رهبر امارت اسلامی می‌خواهند تا به آنان اجازه فراگیری آموزش را بدهد.

حسنا رحیمی، دانش‌آموز گفت: «بگذارند که دخترانی که امروز در خانه هستند و نمی‌توانند مکتب بروند و از تحصیل باز مانده‌اند، بتوانند دوباره درس بخوانند و دروازه‌های مکاتب را بر روی شان باز کنند.»

زینب شیرزاد، دانش‌آموز دیگر گفت: «بیایید کاری کنیم که ما حق خواندن و نوشتن را از طبقه اناث نگیریم. طبقه اناث به دلیل اینکه دختر هستند و یا اینکه زن هستند ما این حق را نداریم که آنان را از تحصیل محروم بسازیم.»

همزمان تاکاشی اوکادا، سفیر جاپان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه بر تعامل و گسترش همکاری در بخش‌های گونه‌گون به ویژه بخش آموزش با حکومت سرپرست تاکید کرده است.

سفیر جاپان پیش از این در سخنانی به طلوع‌نیوز گفته بود که بورسیه‌های تحصیلی وزارت تحصیلات جاپان در مقطع ماستری و دکتورا برای دانشجویان افغانستان در سال تازه از سرگرفته خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره