Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت شهروندان از بهای بلند تکت هواپیماها

برخی شهروندان می‌گویند که بهای تکت‌های پروازها با گذشت هر روز در کشور بلندتر می‌شود.

جمعه خان، باشنده کابل، در این باره گفت: «اقتصاد مردم ضعیف است. تکت‌ها هم بسیار بلند است. نرخ تکت‌ها لحظه به لحظه تفاوت می‌کند چون شرکت‌های دیگر رفت و برگشت ندارند، تنها شرکت کام‌ایر است و نرخ‌ها به همین خاطر بسیار بالاست.»

محمد یاسین، یکی دیگر از باشندگان کابل گفت: «زیاد وقت است این‌جا برای خرید تکت مراجعه می‌کنم و نظر به گذشته، نرخ تکت بلند شده است.»

برخی تکت فروشان می‌پذیرند که بهای تکت پرواز به برخی کشورها تا سه برابر در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. آنان می‌گویند که متوقف ماندن پروازهای خارجی و افزایش بهای تکت پرواز بر کاروبار آنان نیز اثرهای منفی برجا مانده است.

احسان الله، تکت فروش، گفت: «قیمت‌ها از ۴۰۰ دالر به ۴۲۵ تا ۴۵۴ دالر بلند می‌شود. به همین شکل آخرین قیمت تکت کابل - دبی تا ۱۰۰۰ دالر فی نفر می‌رسد.»

طایب، یکی دیگر از فروشندگان تکت، گفت: «طیاره‌های خارجی بیخی اینجا نمی‌آید. ویزه بند است. سفارت‌خانه‌ها بند است و این که تکت طیاره‌های که فعلا کام‌ایر و آریانا است، قیمت‌های پرواز شان خیلی زیاد است.»

با این حال، برخی شرکت‌های هوانوردی علت افزایش بهای تکت پرواز را افزایش بهای تیل در کشور می‌دانند.

رحمت الله آغا، رییس شرکت هوانوردی آریانا، به طلوع‌نیوز گفت: «نظر به جمهوریت، ما تیل را سه برابر قیمت‌تر خریداری می‌کنیم. در تمام دنیا "هندلینگ" قیمت شده و مصارفات بیشتر شده و در جمهوریت ثبت آدی داده می‌شد و ما ثبت آدی نداریم. در تمام دنیا ثبت آدی داده می‌شود ولی ما از آن مستفید نیستیم.»

طلوع‌نیوز تلاش کرد تا دیدگاه مسوولان در وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی را درباره‌ی افزایش بهای تکت‌ها بدست آورد؛ اما موفق به این کار نشد.

شکایت شهروندان از بهای بلند تکت هواپیماها

با این حال، برخی شرکت‌های هوانوردی علت افزایش بهای تکت پرواز را افزایش بهای تیل در کشور می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

برخی شهروندان می‌گویند که بهای تکت‌های پروازها با گذشت هر روز در کشور بلندتر می‌شود.

جمعه خان، باشنده کابل، در این باره گفت: «اقتصاد مردم ضعیف است. تکت‌ها هم بسیار بلند است. نرخ تکت‌ها لحظه به لحظه تفاوت می‌کند چون شرکت‌های دیگر رفت و برگشت ندارند، تنها شرکت کام‌ایر است و نرخ‌ها به همین خاطر بسیار بالاست.»

محمد یاسین، یکی دیگر از باشندگان کابل گفت: «زیاد وقت است این‌جا برای خرید تکت مراجعه می‌کنم و نظر به گذشته، نرخ تکت بلند شده است.»

برخی تکت فروشان می‌پذیرند که بهای تکت پرواز به برخی کشورها تا سه برابر در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. آنان می‌گویند که متوقف ماندن پروازهای خارجی و افزایش بهای تکت پرواز بر کاروبار آنان نیز اثرهای منفی برجا مانده است.

احسان الله، تکت فروش، گفت: «قیمت‌ها از ۴۰۰ دالر به ۴۲۵ تا ۴۵۴ دالر بلند می‌شود. به همین شکل آخرین قیمت تکت کابل - دبی تا ۱۰۰۰ دالر فی نفر می‌رسد.»

طایب، یکی دیگر از فروشندگان تکت، گفت: «طیاره‌های خارجی بیخی اینجا نمی‌آید. ویزه بند است. سفارت‌خانه‌ها بند است و این که تکت طیاره‌های که فعلا کام‌ایر و آریانا است، قیمت‌های پرواز شان خیلی زیاد است.»

با این حال، برخی شرکت‌های هوانوردی علت افزایش بهای تکت پرواز را افزایش بهای تیل در کشور می‌دانند.

رحمت الله آغا، رییس شرکت هوانوردی آریانا، به طلوع‌نیوز گفت: «نظر به جمهوریت، ما تیل را سه برابر قیمت‌تر خریداری می‌کنیم. در تمام دنیا "هندلینگ" قیمت شده و مصارفات بیشتر شده و در جمهوریت ثبت آدی داده می‌شد و ما ثبت آدی نداریم. در تمام دنیا ثبت آدی داده می‌شود ولی ما از آن مستفید نیستیم.»

طلوع‌نیوز تلاش کرد تا دیدگاه مسوولان در وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی را درباره‌ی افزایش بهای تکت‌ها بدست آورد؛ اما موفق به این کار نشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره