Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قونسل ا.ا: بیش از ۲میلیون ۵۰۰هزار مهاجر افغان در پاکستان حضور دارد

قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان می‌گوید که بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مهاجران کشور در پاکستان بودوباش دارند که از این میان، ۳۰۰هزار تن آنان مدارک قانون ندارند.

عبدالجبار تخاری می‌گوید که سفارت و قونسل‌گری امارت اسلامی در کراچی در تلاش است تا به چالش‌های مهاجران افغانستان در پاکستان رسیدگی کنند.

آقای تخاری گفته است: «در مجموع تعداد مهاجرینی که در پاکستان اسناد قانونی با خود دارند، ۲ میلیون ۱۰۶ هزار ۶۵۸ تن می‌باشند.»

همزمان با این، محمد عامر خان معاون نماینده دایمی پاکستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که کشورش از این پس نمی‌تواند با مهاجران افغانستان همکاری کند.

او در این باره گفته است: «بحران بشری و اقتصادی در افغانستان سبب شده که میلیون‌ها افغان برای نجات و رهایی از گرسنگی و فقر مهاجرت کنند و پاکستان شاهد بیشتر این مهاجرت‌ها بوده؛ اما اکنون دیگر نمی‌تواند که در این بخش همکاری کند و افغان‌ها باید از سوی اعضای دیگر جامعه جهانی میزبانی شود.»

برخی از فعالان حقوق مهاجران به این باور هستند که حکومت سرپرست باید به هدف جلوگیری از این‌گونه مهاجرت‌ها، زندگی با ثبات برای شهروندان در داخل کشور فراهم سازد.

آصفه ستانکزی، فعال حقوق بانوان، گفت: «امارت اسلامی زمینه یک زندگی باثبات را فراهم سازد تا مانع این مهاجرت‌ها گردد.»

پیش از این، وزارت مهاجران و عودت کنندگان آمار داده بود که نزدیک به سه میلیون شهروند کشور در پاکستان، نزدیک به سه میلیون شهروند دیگر در ایران و یک میلیون هم در کشورهای دیگر بود و باش دارند.

قونسل ا.ا: بیش از ۲میلیون ۵۰۰هزار مهاجر افغان در پاکستان حضور دارد

محمد عامر خان معاون نماینده دایمی پاکستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که کشورش از این پس نمی‌تواند با مهاجران افغانستان همکاری کند.

تصویر بندانگشتی

قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان می‌گوید که بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مهاجران کشور در پاکستان بودوباش دارند که از این میان، ۳۰۰هزار تن آنان مدارک قانون ندارند.

عبدالجبار تخاری می‌گوید که سفارت و قونسل‌گری امارت اسلامی در کراچی در تلاش است تا به چالش‌های مهاجران افغانستان در پاکستان رسیدگی کنند.

آقای تخاری گفته است: «در مجموع تعداد مهاجرینی که در پاکستان اسناد قانونی با خود دارند، ۲ میلیون ۱۰۶ هزار ۶۵۸ تن می‌باشند.»

همزمان با این، محمد عامر خان معاون نماینده دایمی پاکستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که کشورش از این پس نمی‌تواند با مهاجران افغانستان همکاری کند.

او در این باره گفته است: «بحران بشری و اقتصادی در افغانستان سبب شده که میلیون‌ها افغان برای نجات و رهایی از گرسنگی و فقر مهاجرت کنند و پاکستان شاهد بیشتر این مهاجرت‌ها بوده؛ اما اکنون دیگر نمی‌تواند که در این بخش همکاری کند و افغان‌ها باید از سوی اعضای دیگر جامعه جهانی میزبانی شود.»

برخی از فعالان حقوق مهاجران به این باور هستند که حکومت سرپرست باید به هدف جلوگیری از این‌گونه مهاجرت‌ها، زندگی با ثبات برای شهروندان در داخل کشور فراهم سازد.

آصفه ستانکزی، فعال حقوق بانوان، گفت: «امارت اسلامی زمینه یک زندگی باثبات را فراهم سازد تا مانع این مهاجرت‌ها گردد.»

پیش از این، وزارت مهاجران و عودت کنندگان آمار داده بود که نزدیک به سه میلیون شهروند کشور در پاکستان، نزدیک به سه میلیون شهروند دیگر در ایران و یک میلیون هم در کشورهای دیگر بود و باش دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره