Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اکادمی علوم: ۴۶ پروژه علمی پژوهشی در یک سال گذشته اجرا شده است

اکادمی علوم افغانستان می‌گوید که کار روی طرح بازگشایی مکتب‌های دختران در میان مقام‌های امارت اسلامی جریان دارد؛ ولی تا کنون نهایی نشده است.

مسوولان اکادمی علوم در برنامه "حسابدهی دولت به ملت" درباره‌ی کارکردهای این نهاد جزییات داده و می‌گویند که ۴۶ پروژه علمی پژوهشی در یک سال گذشته اجرا شده است.

به گفته‌ی آنان، این اکادمی در سال جاری روی بیش از ۱۵۰ پروژه علمی پژوهشی دیگر نیز کار میکند.

در این برنامه از رفیع الله نیازی، منشی علمی اکادمی علوم درباره‌ی آموزش دختران نیز پرسیده شد، آقای نیازی در پاسخ گفت: «به مسایلی که شما اشاره کردید، یک مساله عمومی است که فعلآ امارت اسلامی این موضوع را زیر نظر گرفته و آن‌ها تلاش میکنند که یک راه‌حل برایش پیدا کنند و این مساله پیش برود.»

بربنیاد گفته‌های مسوولان، ۳۳ جلد کتاب علمی و پژوهشی در یک ساله گذشته چاپ شده و ۳۱ اثر به زبان‌های دری و پشتو ترجمه شدهاند.

رفیع الله نیازی در این باره گفت: «۸۳ کنفرانس علمی پژوهشی در بخش‌های مختلف علمی دایر شده است. شش سمینار علمی پژوهشی در سطح کشور برگزار شده است. ۳۳ عنوان کتاب در عرصه‌های گوناگون علمی چاپ شده است.»

در همین حال، امیرجان ثاقب، معاون اکادمی علوم می‌گوید که پژوهش در زمینه علوم و ارتقای سویه علمی در کشور از مسوولیتهای مهم این اکادمی است. به گفته‌ی او، هیچ یکی از اعضای اکادمی علوم پس از سقوط حکومت پیشین به بیرون از کشور نرفته‌‎‌اند.

امیر جان ثاقب در این برنامه گفت: «افغانستان نیز به شخصیت‌های علمی نیاز دارد و کارمندان اکادمی علوم که قبل از آمدن امارت اسلامی که در آن‌جا بودند، هنوز هم در وظایف شان هستند و کسانی‌که به بیرون از کشور رفته‌اند، ما بارها با آنان تماس گرفتیم تا دوباره به کشور شان برگردند.»

بربنیاد اطلاعات اکادمی علوم، ۳۰ اثر در سال روان خورشیدی به دری و پشتو ترجمه و ۵۰ اثر علمی چاپ خواهد شد. 

اکادمی علوم: ۴۶ پروژه علمی پژوهشی در یک سال گذشته اجرا شده است

امیرجان ثاقب، معاون اکادمی علوم می‌گوید که پژوهش در زمینه علوم و ارتقای سویه علمی در کشور از مسوولیت‌های مهم این اکادمی است.

تصویر بندانگشتی

اکادمی علوم افغانستان می‌گوید که کار روی طرح بازگشایی مکتب‌های دختران در میان مقام‌های امارت اسلامی جریان دارد؛ ولی تا کنون نهایی نشده است.

مسوولان اکادمی علوم در برنامه "حسابدهی دولت به ملت" درباره‌ی کارکردهای این نهاد جزییات داده و می‌گویند که ۴۶ پروژه علمی پژوهشی در یک سال گذشته اجرا شده است.

به گفته‌ی آنان، این اکادمی در سال جاری روی بیش از ۱۵۰ پروژه علمی پژوهشی دیگر نیز کار میکند.

در این برنامه از رفیع الله نیازی، منشی علمی اکادمی علوم درباره‌ی آموزش دختران نیز پرسیده شد، آقای نیازی در پاسخ گفت: «به مسایلی که شما اشاره کردید، یک مساله عمومی است که فعلآ امارت اسلامی این موضوع را زیر نظر گرفته و آن‌ها تلاش میکنند که یک راه‌حل برایش پیدا کنند و این مساله پیش برود.»

بربنیاد گفته‌های مسوولان، ۳۳ جلد کتاب علمی و پژوهشی در یک ساله گذشته چاپ شده و ۳۱ اثر به زبان‌های دری و پشتو ترجمه شدهاند.

رفیع الله نیازی در این باره گفت: «۸۳ کنفرانس علمی پژوهشی در بخش‌های مختلف علمی دایر شده است. شش سمینار علمی پژوهشی در سطح کشور برگزار شده است. ۳۳ عنوان کتاب در عرصه‌های گوناگون علمی چاپ شده است.»

در همین حال، امیرجان ثاقب، معاون اکادمی علوم می‌گوید که پژوهش در زمینه علوم و ارتقای سویه علمی در کشور از مسوولیتهای مهم این اکادمی است. به گفته‌ی او، هیچ یکی از اعضای اکادمی علوم پس از سقوط حکومت پیشین به بیرون از کشور نرفته‌‎‌اند.

امیر جان ثاقب در این برنامه گفت: «افغانستان نیز به شخصیت‌های علمی نیاز دارد و کارمندان اکادمی علوم که قبل از آمدن امارت اسلامی که در آن‌جا بودند، هنوز هم در وظایف شان هستند و کسانی‌که به بیرون از کشور رفته‌اند، ما بارها با آنان تماس گرفتیم تا دوباره به کشور شان برگردند.»

بربنیاد اطلاعات اکادمی علوم، ۳۰ اثر در سال روان خورشیدی به دری و پشتو ترجمه و ۵۰ اثر علمی چاپ خواهد شد. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره