Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از انتقال جنگ‌افزارهای بجامانده از ناتو در افغانستان به داعش

سازمان ملل متحد از گسترش انتقال جنگ‌افزارهای بجامانده از ناتو در افغانستان به داعش ابراز نگرانی کرده است.

سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش ادعا کرده که گروه داعش توانایی عملیاتی‌اش را در افغانستان گسترش داده است.

در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است که تسلیحات ناتو توسط گروه‌های وابسته به طالبان و القاعده مانند تحریک طالبان پاکستانی به داعش منتقل می‌شوند.

در بخشی از این گزارش همچنان از تهدید داعش در برابر صلح و امنیت بین‌المللی نیز ابراز نگرانی شده است: «در هفدهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد تهدید داعش در برابر صلح و امنیت بین‌المللی آمده است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد همچنان نگران گسترش جنگ افزارها در افغانستان، خاورمیانه و افریقا به‌ویژه دسترسی داعش به این جنگ‌افزارها هستند.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی در این مورد چنین دیدگاه دارند.

ثمر سادات، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «افغانستان زمانی که به نیروه‌های طالبان تسلیم داده شد تعداد زیاد سلاح‌های مدرن اعضای ناتو به رهبری امریکا اینجا در افغانستان باقی ماند که متاسفانه یک تعدادش به کشورهای منطقه انتقال شدند و تعدادی هم به دست گروه‌های تروریستی افتیدند.»

اسدالله ندیم، آگاه دیگر مسایل نظامی گفت: «این سلاح‌ها عمدتا بدست گروه‌های جنایت‌کار، مافیایی، قاچاقبران، شبکه‌های تروریستی و احتمال به داعش می‌رسند. این مساله سابقه بسیار طولانی دارد. باید حکومت طالبان در این مورد اقدامات بسیار جدی را روی دست بگیرد تا که این سلاح و تجهیزات به دست گروه‌های چون داعش نرسد.»

اما بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این گزارش می‌گوید که حکومت سرپرست بر تمامی کشور تسلط دارد و تجهیزات نظامی بجامانده نیز در کشور محفوظ است.

آقای کریمی در این باره گفت: «در افغانستان یک استحکام کلی بوجود آمده است، یک نظم واحد وجود دارد، قیادت امارت اسلامی بر تمام قلمرو افغانستان تسلط کامل دارد، تمام زیرساخت‌ها زیر نظارت امارت اسلامی است، اسلحه، تجهیزات و وسایط همه در ذخایر و دیپوهای بیت‌المال محفوظ و مصوون استند و امارت اسلامی به یک مرمی هم اجازه نمی‌دهد که یا فروخته شود و یا بدون قانون ازش استفاده صورت بگیرد.»

در بخشی از این گزارش همچنان آمده است که کشورهای عضو این سازمان، داعش را جدی‎ترین تهدید هراس‎افگنی در افغانستان و منطقه می‌‎دانند.

نگرانی از انتقال جنگ‌افزارهای بجامانده از ناتو در افغانستان به داعش

سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش ادعا کرده که گروه داعش توانایی عملیاتی‌اش را در افغانستان گسترش داده است.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد از گسترش انتقال جنگ‌افزارهای بجامانده از ناتو در افغانستان به داعش ابراز نگرانی کرده است.

سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش ادعا کرده که گروه داعش توانایی عملیاتی‌اش را در افغانستان گسترش داده است.

در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است که تسلیحات ناتو توسط گروه‌های وابسته به طالبان و القاعده مانند تحریک طالبان پاکستانی به داعش منتقل می‌شوند.

در بخشی از این گزارش همچنان از تهدید داعش در برابر صلح و امنیت بین‌المللی نیز ابراز نگرانی شده است: «در هفدهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد تهدید داعش در برابر صلح و امنیت بین‌المللی آمده است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد همچنان نگران گسترش جنگ افزارها در افغانستان، خاورمیانه و افریقا به‌ویژه دسترسی داعش به این جنگ‌افزارها هستند.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی در این مورد چنین دیدگاه دارند.

ثمر سادات، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «افغانستان زمانی که به نیروه‌های طالبان تسلیم داده شد تعداد زیاد سلاح‌های مدرن اعضای ناتو به رهبری امریکا اینجا در افغانستان باقی ماند که متاسفانه یک تعدادش به کشورهای منطقه انتقال شدند و تعدادی هم به دست گروه‌های تروریستی افتیدند.»

اسدالله ندیم، آگاه دیگر مسایل نظامی گفت: «این سلاح‌ها عمدتا بدست گروه‌های جنایت‌کار، مافیایی، قاچاقبران، شبکه‌های تروریستی و احتمال به داعش می‌رسند. این مساله سابقه بسیار طولانی دارد. باید حکومت طالبان در این مورد اقدامات بسیار جدی را روی دست بگیرد تا که این سلاح و تجهیزات به دست گروه‌های چون داعش نرسد.»

اما بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این گزارش می‌گوید که حکومت سرپرست بر تمامی کشور تسلط دارد و تجهیزات نظامی بجامانده نیز در کشور محفوظ است.

آقای کریمی در این باره گفت: «در افغانستان یک استحکام کلی بوجود آمده است، یک نظم واحد وجود دارد، قیادت امارت اسلامی بر تمام قلمرو افغانستان تسلط کامل دارد، تمام زیرساخت‌ها زیر نظارت امارت اسلامی است، اسلحه، تجهیزات و وسایط همه در ذخایر و دیپوهای بیت‌المال محفوظ و مصوون استند و امارت اسلامی به یک مرمی هم اجازه نمی‌دهد که یا فروخته شود و یا بدون قانون ازش استفاده صورت بگیرد.»

در بخشی از این گزارش همچنان آمده است که کشورهای عضو این سازمان، داعش را جدی‎ترین تهدید هراس‎افگنی در افغانستان و منطقه می‌‎دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره