Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مولوی عبدالکبیر: به رسمیت شناخته شدن ا.ا دور نیست

مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز ابراز خوش‌بینی کرده که امارت اسلامی از سوی جهان به رسمیت شناخته خواهد شد.

مولوی عبدالکبیر در این گفت‌وگو گفته است که امارت اسلامی شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده و حکومت آنان باید از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود.

مولوی عبدالکبیر گفته است: «دنیا با ما در راه مثبت روان است. ان‌شاءالله بسیار دور نیست که جهان افغانستان را به رسمیت بشناسد.»

این مقام بلند‌پایه‌ی امارت اسلامی از جریان کار بالای ایجاد قانون اساسی در کشور نیز اطمینان داده و گفته است که هیاتی به رهبری رییس دادگاه عالی در این باره موظف شده است.

معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در این باره گفت: «امیرالمومنین صاحب رییس ستره محکمه را موظف کرده و کار روی قانون اساسی جریان دارد و کار بالای قانون فرعی هم جریان دارد.»

معاون سیاسی ریاست‌الوزرا از ادامه کار ۵۰۰هزار کارمندان حکومت پیشین در حکومت سرپرست نیز سخن زده است. مولوی عبدالکبیر در این باره گفت: «تنها مجاهدین نه، بلکه ۵۰۰هزار تن از کامندان حکومت پیشین با ما کار می‌کنند و این کار، این را ثابت می‌کند که در حکومت مسلمانان همه جای دارند چه مجاهد باشد یا غیرمجاهد.»

با این‌که امارت اسلامی از تکمیل شدن شرایط به رسمیت شناخته شدن سخن می‌زند؛ اما با گذشت این دو سال تا هنوز امارت اسلامی از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.

مولوی عبدالکبیر: به رسمیت شناخته شدن ا.ا دور نیست

این مقام بلند‌پایه‌ی امارت اسلامی از جریان کار بالای ایجاد قانون اساسی در کشور اطمینان داده و گفته است که هیاتی در این باره موظف شده است.

تصویر بندانگشتی

مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز ابراز خوش‌بینی کرده که امارت اسلامی از سوی جهان به رسمیت شناخته خواهد شد.

مولوی عبدالکبیر در این گفت‌وگو گفته است که امارت اسلامی شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده و حکومت آنان باید از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود.

مولوی عبدالکبیر گفته است: «دنیا با ما در راه مثبت روان است. ان‌شاءالله بسیار دور نیست که جهان افغانستان را به رسمیت بشناسد.»

این مقام بلند‌پایه‌ی امارت اسلامی از جریان کار بالای ایجاد قانون اساسی در کشور نیز اطمینان داده و گفته است که هیاتی به رهبری رییس دادگاه عالی در این باره موظف شده است.

معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در این باره گفت: «امیرالمومنین صاحب رییس ستره محکمه را موظف کرده و کار روی قانون اساسی جریان دارد و کار بالای قانون فرعی هم جریان دارد.»

معاون سیاسی ریاست‌الوزرا از ادامه کار ۵۰۰هزار کارمندان حکومت پیشین در حکومت سرپرست نیز سخن زده است. مولوی عبدالکبیر در این باره گفت: «تنها مجاهدین نه، بلکه ۵۰۰هزار تن از کامندان حکومت پیشین با ما کار می‌کنند و این کار، این را ثابت می‌کند که در حکومت مسلمانان همه جای دارند چه مجاهد باشد یا غیرمجاهد.»

با این‌که امارت اسلامی از تکمیل شدن شرایط به رسمیت شناخته شدن سخن می‌زند؛ اما با گذشت این دو سال تا هنوز امارت اسلامی از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره