Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی: در ۲۰سال گذشته جوانان ما در راه بسیار غلط استعمال شدند

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه می‌گوید که در بیست‌سال گذشته، کاربنیادی برای ورزشکاران و جوانان در کشور صورت نگرفته است.

آقای متقی در جشنواره ورزشی به هدف بزرگ‌داشت از صدوچهارمین سالروز آزادی کشور، افزود که در بیست سال پسین از جوانان در کشور استفاده سوء شده است.

سرپرست وزارت خارجه گفت: «در بیست سال گذشته متاسفانه جوانان ما در راه بسیار غلط استعمال شدند در بیست سال گذشته در کشور چهار میلیون انسان به مواد مخدر مبتلا شدند که اکثر شان جوانان هستند.»

از سویی هم، مقام‌های اداره ورزش از حکومت سرپرست خواهان پشتیبانی جوانان استند و بر رشد و توسعه ورزشکاران نیز تأکید می‌ورزند.

احمدالله وثیق، رییس تربیت بدنی و ورزش گفت: «به تمام ورزشکاران وعده می‌دهم که این‌ها را حمایت می‌کنیم و برای شان سهولت‌ها را فراهم می‌سازیم و برای شان بسیار زیاد توجه می‌کنیم.»

برخی از ورزشکاران با انجام نمایشات گونه‌گون ورزشی در این برنامه مناسبتی، خواهان پشتیبانی امارت اسلامی نیز استند.

سیدجلال، مربی کاراته گفت: «مشکلات بودجه است و یا مشکلات تخنیکی که جود دارد باعث شده که ما بیش‌تر مسابقات را از دست بدهیم باید به ما توجه شود.»

کبیر خوشبین، ورزشکار معلول گفت: «خواست ما از دولت این است که برنامه‌های مختلف ورزشی را حمایت کند تا ما بتوانیم در مسابقات داخلی و بین‌المللی دستآورد کسب کنیم.»

در این جشنواره ورزشی به شمول مقام‌های امارت اسلامی، نزدیک به سه هزار ورزشکار از رشته‌های گونه‌گون ورزشی نیز، اشتراک کرده‌اند.

امیرخان متقی: در ۲۰سال گذشته جوانان ما در راه بسیار غلط استعمال شدند

آقای متقی در جشنواره ورزشی به هدف بزرگ‌داشت از صدوچهارمین سالروز آزادی کشور، افزود که در بیست سال پسین از جوانان در کشور استفاده سوء شده است.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه می‌گوید که در بیست‌سال گذشته، کاربنیادی برای ورزشکاران و جوانان در کشور صورت نگرفته است.

آقای متقی در جشنواره ورزشی به هدف بزرگ‌داشت از صدوچهارمین سالروز آزادی کشور، افزود که در بیست سال پسین از جوانان در کشور استفاده سوء شده است.

سرپرست وزارت خارجه گفت: «در بیست سال گذشته متاسفانه جوانان ما در راه بسیار غلط استعمال شدند در بیست سال گذشته در کشور چهار میلیون انسان به مواد مخدر مبتلا شدند که اکثر شان جوانان هستند.»

از سویی هم، مقام‌های اداره ورزش از حکومت سرپرست خواهان پشتیبانی جوانان استند و بر رشد و توسعه ورزشکاران نیز تأکید می‌ورزند.

احمدالله وثیق، رییس تربیت بدنی و ورزش گفت: «به تمام ورزشکاران وعده می‌دهم که این‌ها را حمایت می‌کنیم و برای شان سهولت‌ها را فراهم می‌سازیم و برای شان بسیار زیاد توجه می‌کنیم.»

برخی از ورزشکاران با انجام نمایشات گونه‌گون ورزشی در این برنامه مناسبتی، خواهان پشتیبانی امارت اسلامی نیز استند.

سیدجلال، مربی کاراته گفت: «مشکلات بودجه است و یا مشکلات تخنیکی که جود دارد باعث شده که ما بیش‌تر مسابقات را از دست بدهیم باید به ما توجه شود.»

کبیر خوشبین، ورزشکار معلول گفت: «خواست ما از دولت این است که برنامه‌های مختلف ورزشی را حمایت کند تا ما بتوانیم در مسابقات داخلی و بین‌المللی دستآورد کسب کنیم.»

در این جشنواره ورزشی به شمول مقام‌های امارت اسلامی، نزدیک به سه هزار ورزشکار از رشته‌های گونه‌گون ورزشی نیز، اشتراک کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره