Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایران خواهان ارزیابی ماهانه از رود هیرمند است

وزارت خارجه ایران بر ارزیابی ماهانه از رود هیرمند از بهر پرداخت حق‌آبه ایران تأکید می‌ورزد.

ناصر کنعانی، سخنگوی این وزارت طی نشست خبری می‌گوید که نخستین دیدار هیأت ایرانی از رود هیرمند نشانه آغاز تعاملات مثبت میان دو کشور است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت: «بازدید هیات فنی به منزله‌ی پایبندی طرف افغانستانی و عمله به بخشی از معاهده سال ۱۳۵۱ ه.ش در بحث رودخانه هیرمند قلمداد می‌کنیم.»

آقای کنعانی بازدید هیات ایرانی از  دستگاه آب سنجی دهراوود را پابندی به بخشی از معاهده میان دو کشور دانسته است.

ناصر کنعانی تصریح کرد: «ارزیابی حق‌آبه جمهوری اسلامی ایران مبتی است بر میزان آب طبیعتا این‌گونه بازدیدها براساس معاهده باید به طور مستمر به فواصل منظم ماهانه صورت بگیرد.»

از سویی دیگر، سرپرست وزارت خارجه نیز می‌گوید که به هدف قانع ساختن تهران، آنان زمینه بازدید هیأت این کشور از رود هیرمند را فراهم ساخته‌اند.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت: «ایرانی ها در بخش آب هلمند تشویش داشتند و در این باره اظهارات گوناگون شد ولی بلاخره ما توانستیم که به هیات ایرانی این زمینه را فراهم کنیم که بیایند از آب دیدن کنند که بلاخره قانع شدند و شما اظهارات شان را شنیدید.»

با این همه، برخی از آگاهان به این باور هستند که دو کشور باید از بهر بهبود روابط به نگرانی‌های هم پاسخ مثبت بدهند.

عبدالجمیل شیرانی، آگاه مسایل اقتصادی،  گفت: «در معاهده چنین چیزی نیامده که آنان بروند و دریای هلمند و بند کجکی دیدن کنند.»

این در حالی است که پیش از این نیز، حسن کاظمی قمی، نماینده و سفیر ایران در کابل گفته بود که بررسی‌های هیأت ایرانی نشان می‌دهد که جریان آب در حال عبور از دستگاه دهراوود در ماه اسد سال جاری کم‌تر از میزان ماهانه یک سال آبی عادی است.

ایران خواهان ارزیابی ماهانه از رود هیرمند است

با این همه، برخی از آگاهان به این باور هستند که دو کشور باید از بهر بهبود روابط به نگرانی‌های هم پاسخ مثبت بدهند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه ایران بر ارزیابی ماهانه از رود هیرمند از بهر پرداخت حق‌آبه ایران تأکید می‌ورزد.

ناصر کنعانی، سخنگوی این وزارت طی نشست خبری می‌گوید که نخستین دیدار هیأت ایرانی از رود هیرمند نشانه آغاز تعاملات مثبت میان دو کشور است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت: «بازدید هیات فنی به منزله‌ی پایبندی طرف افغانستانی و عمله به بخشی از معاهده سال ۱۳۵۱ ه.ش در بحث رودخانه هیرمند قلمداد می‌کنیم.»

آقای کنعانی بازدید هیات ایرانی از  دستگاه آب سنجی دهراوود را پابندی به بخشی از معاهده میان دو کشور دانسته است.

ناصر کنعانی تصریح کرد: «ارزیابی حق‌آبه جمهوری اسلامی ایران مبتی است بر میزان آب طبیعتا این‌گونه بازدیدها براساس معاهده باید به طور مستمر به فواصل منظم ماهانه صورت بگیرد.»

از سویی دیگر، سرپرست وزارت خارجه نیز می‌گوید که به هدف قانع ساختن تهران، آنان زمینه بازدید هیأت این کشور از رود هیرمند را فراهم ساخته‌اند.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت: «ایرانی ها در بخش آب هلمند تشویش داشتند و در این باره اظهارات گوناگون شد ولی بلاخره ما توانستیم که به هیات ایرانی این زمینه را فراهم کنیم که بیایند از آب دیدن کنند که بلاخره قانع شدند و شما اظهارات شان را شنیدید.»

با این همه، برخی از آگاهان به این باور هستند که دو کشور باید از بهر بهبود روابط به نگرانی‌های هم پاسخ مثبت بدهند.

عبدالجمیل شیرانی، آگاه مسایل اقتصادی،  گفت: «در معاهده چنین چیزی نیامده که آنان بروند و دریای هلمند و بند کجکی دیدن کنند.»

این در حالی است که پیش از این نیز، حسن کاظمی قمی، نماینده و سفیر ایران در کابل گفته بود که بررسی‌های هیأت ایرانی نشان می‌دهد که جریان آب در حال عبور از دستگاه دهراوود در ماه اسد سال جاری کم‌تر از میزان ماهانه یک سال آبی عادی است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره