Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا: نگرانی شورای امنیت در مورد تهدید داعش از افغانستان بی‌جاست

امارت اسلامی، نگرانی برخی اشتراک کنندگان نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدیدات داعش از خاک افغانستان را بی‌جا دانسته است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفته‌ها از سوی سازمان ملل متحد درباره‌ی حضور بیست گروه هراس‌افگن به شمول داعش را در کشور پروپاگند خوانده و افزوده است که اظهارات بدون ارایه اسناد و شواهد، حیثیت این سازمان را نیز زیر سوال می‌برد.

سخنگوی امارت اسلامی در یک اعلامیه‌ گفته است که این‌گونه تبلیغات به گروه داعش روحیه می‌دهد و بی‌ثباتی را نیز در منطقه دامن می‌زند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «راه گفت‌وگو و ارتباط مفید است و امارت اسلامی معتقد به روابط و تعامل خوب است و از این نظر مشکلی وجود ندارد.»

در اعلامیه امارت اسلامی همچنان گفته شده است که تحریم‌های یک‌جانبه بالای افغانستان از سوی سازمان ملل و سایر طرف‌ها و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان عامل اصلی اوضاع دشوار بشری در افغانستان است که حکومت سرپرست به خاطر ثبات منطقه، خواهان تغییر این وضعیت است.

ضياالحق مدنی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «هر مشکلی که جامعه جهانی در افغانستان دارد، باید همه نگرانی‌های خود را از راه‌های دیپلوماتیک حل کند؛ زیرا با طرح ادعا نمی‌توان مشکلات را از بین برد.»

کامران امان، آگاه مسایل نظامی می‌گوید: «پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، حتی یک وجب زمین در کشور در دست گروه‌های تروریستی نیست و داعش به شدت شکست خورد و این تبلیغات منفی علیه حکومت فعلی است.»

این در حالی‌ست که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به هدف ارزیابی تهدیدهای داعش در جهان روز جمعه برگزار شده بود، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد برای پیکار با هراس‌افگنی گفته بود که با پیچیده‌ترشدن حملات شاخه خراسان داعش در برابر طالبان و اهداف بین‌المللی، توانایی این گروه در داخل خاک افغانستان افزایش یافته است.

ا.ا: نگرانی شورای امنیت در مورد تهدید داعش از افغانستان بی‌جاست

سخنگوی امارت اسلامی در یک اعلامیه‌ گفته است که این‌گونه تبلیغات به گروه داعش روحیه می‌دهد و بی‌ثباتی را نیز در منطقه دامن می‌زند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی، نگرانی برخی اشتراک کنندگان نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدیدات داعش از خاک افغانستان را بی‌جا دانسته است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفته‌ها از سوی سازمان ملل متحد درباره‌ی حضور بیست گروه هراس‌افگن به شمول داعش را در کشور پروپاگند خوانده و افزوده است که اظهارات بدون ارایه اسناد و شواهد، حیثیت این سازمان را نیز زیر سوال می‌برد.

سخنگوی امارت اسلامی در یک اعلامیه‌ گفته است که این‌گونه تبلیغات به گروه داعش روحیه می‌دهد و بی‌ثباتی را نیز در منطقه دامن می‌زند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «راه گفت‌وگو و ارتباط مفید است و امارت اسلامی معتقد به روابط و تعامل خوب است و از این نظر مشکلی وجود ندارد.»

در اعلامیه امارت اسلامی همچنان گفته شده است که تحریم‌های یک‌جانبه بالای افغانستان از سوی سازمان ملل و سایر طرف‌ها و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان عامل اصلی اوضاع دشوار بشری در افغانستان است که حکومت سرپرست به خاطر ثبات منطقه، خواهان تغییر این وضعیت است.

ضياالحق مدنی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «هر مشکلی که جامعه جهانی در افغانستان دارد، باید همه نگرانی‌های خود را از راه‌های دیپلوماتیک حل کند؛ زیرا با طرح ادعا نمی‌توان مشکلات را از بین برد.»

کامران امان، آگاه مسایل نظامی می‌گوید: «پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، حتی یک وجب زمین در کشور در دست گروه‌های تروریستی نیست و داعش به شدت شکست خورد و این تبلیغات منفی علیه حکومت فعلی است.»

این در حالی‌ست که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به هدف ارزیابی تهدیدهای داعش در جهان روز جمعه برگزار شده بود، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد برای پیکار با هراس‌افگنی گفته بود که با پیچیده‌ترشدن حملات شاخه خراسان داعش در برابر طالبان و اهداف بین‌المللی، توانایی این گروه در داخل خاک افغانستان افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره