Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز کارزار واکسن پولیو در ۵ ولایت کشور

کارزار واکسیناسیون پولیو یا فلج کودکان در پنج ولایت شمالی کشور امروز (دوشنبه) آغاز شده است.

مرکز ملی اضطراری و عملیاتی برای محو پولیو می‌گوید که در این کارزار یک میلیون کودک، واکسن پولیو یا فلج کودکان را دریافت خواهند کرد.

یک هفته پیش کارزار واکسنیاسیون پولیو در ۲۸ ولایت کشور نیز آغاز شده بود.

نیک ولی شاه مؤمن، رییس مرکز ملی اضطراری و عملیاتی برای محو پولیو، گفت: «دلیل تاخیر این بوده که بین یک کمپاین تا کمپاین دیگر باید دو هفته فاصله باشد بر همین اساس از زمانکه کمپاین آخر شده بود دو هفته فاصله آمد.»

به گفته‌ی مسوول این مرکز، کارزار واکسیناسیون پولیو در ولایت ارزگان هفته بعد آغاز خواهد شد.

در همین حال، باشندگان ولایت ارزگان، واکسن فلج کودکان را برای آینده‌ی بهتر کودکان این ولایت سودمند می‌دانند.

سمیع‌الله، باشنده ولایت ارزگان گفت: «خواست ما این است که این کمپاین زیادتر کنند و بر ساحات واکسین برسد که در سال‌های گذشته نرسیده.»

همزمان با این، برخی از پزشکان، خواهان آگاهی‌دهی عامه در کنار این گونه کارزار‌ها برای مردم هستند.

روحیدالله ‌امین، متخصص داخله اطفال، گفت: «به شهرها برویم در دهات برویم توجه و تمرکز مردم زیادتر بسازیم می‌توانیم در حدود صد در صد بگویم این‌ها ریشه‌کن می‌شوند.»

با این همه، باشندگان پاییتخت نیز بار دیگر از وزارت صحت‌عامه می‌خواهند تا بر ریشه کن‌سازی این بیماری از کشور توجه جدی کنند.

منیب الحق، باشنده کابل، گفت: «دولت و وزارت صحت باید در این راستا توجه کنند و منشااش را پیدا کنند که چگونه جلوگیری کنند از این بیماری.»

محمد ظاهر، باشنده دیگر کابل، گفت: «از وزارت صحت عامه می‌خواهیم که واکسین وقت به وقت برای همه فراهم کنند که طفل‌ها صحتمند باشند و دچار این مریض خطرناک نشوند.»

این در حالی‌ست که از آغاز سال روان میلادی تاکنون پنج مورد مثبت بیماری فلج کودکان در ولسوالی‌های گوناگون ولایت ننگرهار به ثبت رسیده است؛ اما وزارت صحت عامه بار‌ها تأکید کرده که برنامه‌هایی برای ریشه‌کن ساختن این بیماری در کشور روی دست دارد.

آغاز کارزار واکسن پولیو در ۵ ولایت کشور

مرکز ملی اضطراری و عملیاتی برای محو پولیو می‌گوید که در این کارزار یک میلیون کودک، واکسن پولیو یا فلج کودکان را دریافت خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

کارزار واکسیناسیون پولیو یا فلج کودکان در پنج ولایت شمالی کشور امروز (دوشنبه) آغاز شده است.

مرکز ملی اضطراری و عملیاتی برای محو پولیو می‌گوید که در این کارزار یک میلیون کودک، واکسن پولیو یا فلج کودکان را دریافت خواهند کرد.

یک هفته پیش کارزار واکسنیاسیون پولیو در ۲۸ ولایت کشور نیز آغاز شده بود.

نیک ولی شاه مؤمن، رییس مرکز ملی اضطراری و عملیاتی برای محو پولیو، گفت: «دلیل تاخیر این بوده که بین یک کمپاین تا کمپاین دیگر باید دو هفته فاصله باشد بر همین اساس از زمانکه کمپاین آخر شده بود دو هفته فاصله آمد.»

به گفته‌ی مسوول این مرکز، کارزار واکسیناسیون پولیو در ولایت ارزگان هفته بعد آغاز خواهد شد.

در همین حال، باشندگان ولایت ارزگان، واکسن فلج کودکان را برای آینده‌ی بهتر کودکان این ولایت سودمند می‌دانند.

سمیع‌الله، باشنده ولایت ارزگان گفت: «خواست ما این است که این کمپاین زیادتر کنند و بر ساحات واکسین برسد که در سال‌های گذشته نرسیده.»

همزمان با این، برخی از پزشکان، خواهان آگاهی‌دهی عامه در کنار این گونه کارزار‌ها برای مردم هستند.

روحیدالله ‌امین، متخصص داخله اطفال، گفت: «به شهرها برویم در دهات برویم توجه و تمرکز مردم زیادتر بسازیم می‌توانیم در حدود صد در صد بگویم این‌ها ریشه‌کن می‌شوند.»

با این همه، باشندگان پاییتخت نیز بار دیگر از وزارت صحت‌عامه می‌خواهند تا بر ریشه کن‌سازی این بیماری از کشور توجه جدی کنند.

منیب الحق، باشنده کابل، گفت: «دولت و وزارت صحت باید در این راستا توجه کنند و منشااش را پیدا کنند که چگونه جلوگیری کنند از این بیماری.»

محمد ظاهر، باشنده دیگر کابل، گفت: «از وزارت صحت عامه می‌خواهیم که واکسین وقت به وقت برای همه فراهم کنند که طفل‌ها صحتمند باشند و دچار این مریض خطرناک نشوند.»

این در حالی‌ست که از آغاز سال روان میلادی تاکنون پنج مورد مثبت بیماری فلج کودکان در ولسوالی‌های گوناگون ولایت ننگرهار به ثبت رسیده است؛ اما وزارت صحت عامه بار‌ها تأکید کرده که برنامه‌هایی برای ریشه‌کن ساختن این بیماری در کشور روی دست دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره