Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید واشنگتن بر پشتیبانی از مردم و آموزش دختران در افغانستان

کارین ژان‌پییر، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری بر اهمیت آموزش دختران در افغانستان تاکید کرده و گفته است که واشنگتن از مردم این کشور پشتیبانی خواهد کرد.

سخنگوی کاخ سفید افزوده است که ایالات متحده به کمک‌هایش به افغانستان بی‌آنکه به دست‌رس امارت اسلامی برسد، ادامه می‌دهد.

کارین ژان‌پییر گفته است: «ما در مذاکرات خود با طالبان درباره تحصیل دختران موضع روشن داشته‌ایم. ما همچنان تلاش داریم تا به مردم افغانستان کمک کرده و از آنان پشتیبانی کنیم، بدون این‌که کمک‌های ما طالبان را نیرومند بسازد. ما به ارائه کمک‌های خود به مردم افغانستان ادامه خواهیم داد. این چیزی است که رییس‌جمهور بایدن و دولت‌اش درباره آن موضع روشن داشته‌اند.»

همزما با این، شماری از دانش‌آموزان و دانش‌جویان از حکومت سرپرست می‌خواهند که دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران در کشور باز کند.

حسنا احمدزی، دانش‌آموز به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که مکاتب را باز کند. خانم‌ها حق دارند که درس بخوانند و ایفای وظیفه کنند و آینده کشور را بسازند.»

نادریه اکبری، دانش‌آموز گفت: «من صنف دوازده بودم. نتوانستم در آزمون کانکور اشتراک کنم و به دانشگاه راه پیدا کنم. لطفن مکتب‌ها را به روی ما باز کنید.»

در همین حال، بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفته است که حقوق تمامی شهروندان در چارچوب قوانین اسلام در کشور تامین شده است.

بلال کریمی به طلوع‌نیوز گفت: «مسایل داخلی افغانستان مربوط مردم افغانستان است. مداخله و امری از خارج قابل توجیه نیست.»

این در حالی‌ست که اجازه رفتن دختران و زنان به مکتب‌ و دانشگاه و اجازه یافتن آنان به کار زنان در افغانستان از شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی پنداشته می‌شوند.

تاکید واشنگتن بر پشتیبانی از مردم و آموزش دختران در افغانستان

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفته است که حقوق تمامی شهروندان در چارچوب قوانین اسلام در کشور تامین شده است.

تصویر بندانگشتی

کارین ژان‌پییر، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری بر اهمیت آموزش دختران در افغانستان تاکید کرده و گفته است که واشنگتن از مردم این کشور پشتیبانی خواهد کرد.

سخنگوی کاخ سفید افزوده است که ایالات متحده به کمک‌هایش به افغانستان بی‌آنکه به دست‌رس امارت اسلامی برسد، ادامه می‌دهد.

کارین ژان‌پییر گفته است: «ما در مذاکرات خود با طالبان درباره تحصیل دختران موضع روشن داشته‌ایم. ما همچنان تلاش داریم تا به مردم افغانستان کمک کرده و از آنان پشتیبانی کنیم، بدون این‌که کمک‌های ما طالبان را نیرومند بسازد. ما به ارائه کمک‌های خود به مردم افغانستان ادامه خواهیم داد. این چیزی است که رییس‌جمهور بایدن و دولت‌اش درباره آن موضع روشن داشته‌اند.»

همزما با این، شماری از دانش‌آموزان و دانش‌جویان از حکومت سرپرست می‌خواهند که دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران در کشور باز کند.

حسنا احمدزی، دانش‌آموز به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که مکاتب را باز کند. خانم‌ها حق دارند که درس بخوانند و ایفای وظیفه کنند و آینده کشور را بسازند.»

نادریه اکبری، دانش‌آموز گفت: «من صنف دوازده بودم. نتوانستم در آزمون کانکور اشتراک کنم و به دانشگاه راه پیدا کنم. لطفن مکتب‌ها را به روی ما باز کنید.»

در همین حال، بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفته است که حقوق تمامی شهروندان در چارچوب قوانین اسلام در کشور تامین شده است.

بلال کریمی به طلوع‌نیوز گفت: «مسایل داخلی افغانستان مربوط مردم افغانستان است. مداخله و امری از خارج قابل توجیه نیست.»

این در حالی‌ست که اجازه رفتن دختران و زنان به مکتب‌ و دانشگاه و اجازه یافتن آنان به کار زنان در افغانستان از شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی پنداشته می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره