Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش بودجه و محرومیت بیش از ۲ میلیون نفر از کمک در ماه سپتمبر

برنامه جهانی خوراک گفته است که بیش از دو میلیون نفر در افغانستان به علت کاهش بودجه از کمک‌های بشری این نهاد در ماه سپتمبر محروم خواهند شد.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک در افغانستان گفته است: «این کاهش کمک‌های مواد غذایی به این معنی است که یک اعشاریه چهار میلیون مادر و اطفال شان دیگر نمی‌توانند که بخاطر جلوگیری از سوء‌تعذیه مواد غذایی مخصوص را بدست بیاورند. گمان می‌رود که تعداد افرادی که در مراکز تغذیوی بستر می‌شوند، در ماه‌های آینده به سرعت بلند خواهد رفت.»

از سویی دیگر، نیازمندان در کشور با مهم خواندن کمک‌های بشری نهادهای مددرسان، می‌گویند که نیاز است این کمک‌ها بیش‌تر شود.

محمد صدیق ۵۰ ساله که نان‌آور خانواده ده نفری است، در یک گوشه‌ پایتخت کفش دوزی می‌کند. او به طلوع‌نیوز گفته است که تا اکنون هیچ کمکی از سوی نهادهای امدادرسان دریافت نکرده است.

محمد صدیق گفت: «کمک‌ها به ما نمی‌رسد‌. به مستحق‌اش نمی‌رسد. ما تا حالا هیچ کمکی دریافت نکرده‌ایم. هرجایی هم که رفتیم، به ما کسی کمک نکرده است. به کسانی می‌رسد که پیسه‌دار است.»

همزمان، شمار دیگر از شهروندان کشور از افزایش مشکلات اقتصادی شکایت دارند و از مقام‌های حکومت سرپرست و نهادهای امدادرسان می‌خواهند تا کمک‌های شان را به گونه‌ی شفاف و عادلانه میان مردم توزیع کنند.

شهزاد، باشنده کابل گفت: «به خدا که من روز صد روپیه هم کاریگر نیستم. در روزی چهل، پنجاه یا بیست روپیه کار می‌کنم. از این عاید برای ما چه جور می‌شود؟»

برخی آگاهان اقتصادی به این باور اند که کاهش کمک‌های برنامه جهانی خوراک به افغانستان، سبب جدی‌تر شدن بحران‌ اقتصادی در کشور خواهد شد.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «در صورتی‌که کمک‌های جامعه جهانی کاهش پیدا کند، می‌تواند که بحران انسانی را بیش‌تر بسازد و همچنان در قسمت وضعیت اجتماعی مردم موثریت منفی داشته باشد.»

این در حالی‌ست که نهادهای گوناگون جهانی از روبه‌رو بودن بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با فقر گزارش داده‌اند.

کاهش بودجه و محرومیت بیش از ۲ میلیون نفر از کمک در ماه سپتمبر

از سویی دیگر، نیازمندان در کشور با مهم خواندن کمک‌های بشری نهادهای مددرسان، می‌گویند که نیاز است این کمک‌ها بیش‌تر شود.

تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک گفته است که بیش از دو میلیون نفر در افغانستان به علت کاهش بودجه از کمک‌های بشری این نهاد در ماه سپتمبر محروم خواهند شد.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک در افغانستان گفته است: «این کاهش کمک‌های مواد غذایی به این معنی است که یک اعشاریه چهار میلیون مادر و اطفال شان دیگر نمی‌توانند که بخاطر جلوگیری از سوء‌تعذیه مواد غذایی مخصوص را بدست بیاورند. گمان می‌رود که تعداد افرادی که در مراکز تغذیوی بستر می‌شوند، در ماه‌های آینده به سرعت بلند خواهد رفت.»

از سویی دیگر، نیازمندان در کشور با مهم خواندن کمک‌های بشری نهادهای مددرسان، می‌گویند که نیاز است این کمک‌ها بیش‌تر شود.

محمد صدیق ۵۰ ساله که نان‌آور خانواده ده نفری است، در یک گوشه‌ پایتخت کفش دوزی می‌کند. او به طلوع‌نیوز گفته است که تا اکنون هیچ کمکی از سوی نهادهای امدادرسان دریافت نکرده است.

محمد صدیق گفت: «کمک‌ها به ما نمی‌رسد‌. به مستحق‌اش نمی‌رسد. ما تا حالا هیچ کمکی دریافت نکرده‌ایم. هرجایی هم که رفتیم، به ما کسی کمک نکرده است. به کسانی می‌رسد که پیسه‌دار است.»

همزمان، شمار دیگر از شهروندان کشور از افزایش مشکلات اقتصادی شکایت دارند و از مقام‌های حکومت سرپرست و نهادهای امدادرسان می‌خواهند تا کمک‌های شان را به گونه‌ی شفاف و عادلانه میان مردم توزیع کنند.

شهزاد، باشنده کابل گفت: «به خدا که من روز صد روپیه هم کاریگر نیستم. در روزی چهل، پنجاه یا بیست روپیه کار می‌کنم. از این عاید برای ما چه جور می‌شود؟»

برخی آگاهان اقتصادی به این باور اند که کاهش کمک‌های برنامه جهانی خوراک به افغانستان، سبب جدی‌تر شدن بحران‌ اقتصادی در کشور خواهد شد.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «در صورتی‌که کمک‌های جامعه جهانی کاهش پیدا کند، می‌تواند که بحران انسانی را بیش‌تر بسازد و همچنان در قسمت وضعیت اجتماعی مردم موثریت منفی داشته باشد.»

این در حالی‌ست که نهادهای گوناگون جهانی از روبه‌رو بودن بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با فقر گزارش داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره