Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان در بامیان: از خرید و فروش لباس‌های زنانه "چسب و نازک" خودداری شود

ریاست امر به معروف و نهی از منکر بامیان به دکان‌داران در این ولایت دستور داده است تا از خرید و فروش لباس‌های زنانه "چسب و نازک" خودداری کنند.

محمود الحسن منصوری، رییس امر به معروف و نهی از منکر بامیان به طلوع‌نیوز گفته است که لباس‌های چسب و نازک خلاف قوانین اسلامی است و نباید در بازارهای این ولایت خرید و فروش شوند.

به گفته‌ی رییس این اداره، استفاده از این‌گونه لباس‌ها پیروی از فرهنگ غربی است.

رییس امر به معروف و نهی از منکر بامیان گفت: «ما برای تجاران، دکانداران و کسبه‌کاران توصیه کردیم که الحمدالله ما مسلمان هستیم، فرهنگ ما فرهنگ اسلامی است، شما باید لباس‌های را وارد کنید که مطابق فرهنگ و عنعنه افغانی ما باشد. آن لباس‌های که طبق فرهنگ اسلامی نیست بطور نمونه لباس‌های چسپ، کوتاه و نازک باید وارد نشود، چون ما مسلمان هستیم و جامعه ما هم اسلامی است.»

در همین حال، شماری از فرهنگیان از این اقدام محتسبان امر به معروف و نهی از منکر در بامیان پشتیبانی می‌کنند و می‌گویند، زنان در بامیان پیش از این نیز حجاب را رعایت کرده‌اند.

عبدالعلی شفق، فعال فرهنگی به طلوع‌نیوز گفت: «زنان و مردان افغانستان فرهنگ مشخص لباس ندارد، در افغانستان بیشتر فرهنگ لباس ایرانی، عربستان و هند بوده، حالا که محتسبان تصمیم گرفته که خانم‌های مسلمان پوشش شانرا رعایت بکنند، این تصمیم بجا است و نباید زن مسلمان پوشش غربی داشته باشند.»

زینب سادات، یکی دیگر از فعالان فرهنگی گفت: «ما زنان همواره حجاب را رعایت کردیم، رعایت حجاب یک مسوولیت مسلمانی ما است.»

برخی لباس فروشان در بامیان می‌گویند که پس از این دستور، این‌گونه لباس‌ها را از دکان‌های شان گردآوری کرده‌اند.

علی‌رضا، دکان‌دار گفت: «برای ما توصیه کرده که لباس‌های کوتاه، چسپ و بدن نما را وارد نکنیم. ما از این اقدام خرسند هستیم، بخاطر اینکه همه‌ی ما مسلمان هستیم.»

به گفته‌ی مسوولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر بامیان، دکان‌داران و بازرگانان در این ولایت بامیان ناگزیر استند از این تصمیم پیروی کنند، آنان هشدار میدهند، افرادی که از این امر سرپیچی کند با برخورد جدی رو به رو خواهند شد.

مسوولان در بامیان: از خرید و فروش لباس‌های زنانه "چسب و نازک" خودداری شود

محمود الحسن منصوری، رییس امر به معروف و نهی از منکر بامیان به طلوع‌نیوز گفته است که لباس‌های چسب و نازک خلاف قوانین اسلامی است و نباید در بازارهای این ولایت خرید و فروش شوند.

تصویر بندانگشتی

ریاست امر به معروف و نهی از منکر بامیان به دکان‌داران در این ولایت دستور داده است تا از خرید و فروش لباس‌های زنانه "چسب و نازک" خودداری کنند.

محمود الحسن منصوری، رییس امر به معروف و نهی از منکر بامیان به طلوع‌نیوز گفته است که لباس‌های چسب و نازک خلاف قوانین اسلامی است و نباید در بازارهای این ولایت خرید و فروش شوند.

به گفته‌ی رییس این اداره، استفاده از این‌گونه لباس‌ها پیروی از فرهنگ غربی است.

رییس امر به معروف و نهی از منکر بامیان گفت: «ما برای تجاران، دکانداران و کسبه‌کاران توصیه کردیم که الحمدالله ما مسلمان هستیم، فرهنگ ما فرهنگ اسلامی است، شما باید لباس‌های را وارد کنید که مطابق فرهنگ و عنعنه افغانی ما باشد. آن لباس‌های که طبق فرهنگ اسلامی نیست بطور نمونه لباس‌های چسپ، کوتاه و نازک باید وارد نشود، چون ما مسلمان هستیم و جامعه ما هم اسلامی است.»

در همین حال، شماری از فرهنگیان از این اقدام محتسبان امر به معروف و نهی از منکر در بامیان پشتیبانی می‌کنند و می‌گویند، زنان در بامیان پیش از این نیز حجاب را رعایت کرده‌اند.

عبدالعلی شفق، فعال فرهنگی به طلوع‌نیوز گفت: «زنان و مردان افغانستان فرهنگ مشخص لباس ندارد، در افغانستان بیشتر فرهنگ لباس ایرانی، عربستان و هند بوده، حالا که محتسبان تصمیم گرفته که خانم‌های مسلمان پوشش شانرا رعایت بکنند، این تصمیم بجا است و نباید زن مسلمان پوشش غربی داشته باشند.»

زینب سادات، یکی دیگر از فعالان فرهنگی گفت: «ما زنان همواره حجاب را رعایت کردیم، رعایت حجاب یک مسوولیت مسلمانی ما است.»

برخی لباس فروشان در بامیان می‌گویند که پس از این دستور، این‌گونه لباس‌ها را از دکان‌های شان گردآوری کرده‌اند.

علی‌رضا، دکان‌دار گفت: «برای ما توصیه کرده که لباس‌های کوتاه، چسپ و بدن نما را وارد نکنیم. ما از این اقدام خرسند هستیم، بخاطر اینکه همه‌ی ما مسلمان هستیم.»

به گفته‌ی مسوولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر بامیان، دکان‌داران و بازرگانان در این ولایت بامیان ناگزیر استند از این تصمیم پیروی کنند، آنان هشدار میدهند، افرادی که از این امر سرپیچی کند با برخورد جدی رو به رو خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره