Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتونیو گوترش: مساله حقوق زنان و دختران در افغانستان نگرانی‌ اصلی ماست

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که موضوع حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان از مسایل مهم است که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی آن گفت‌وگو می‌شود.

هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نزدهم سپتمبر در نیویارک برگزار می‌شود.

انتونیو گوترش در این باره گفته است: «حقوق زنان و دختران در افغانستان بی‌شک که نگرانی‌های اصلی ماست و یکی از مسایلی است که بخشی از آجندای ما خواهد بود.»

همزمان با این، امارت اسلامی از جهان می‌خواهد تا ارزش‌های اسلامی را در افغانستان حرمت بدارد و در مسایل داخلی این کشور دخالت نکند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «موضوع حقوق بشری یک بهانه است که استعمال می‌شود. در واقعیت مردم افغانستان از حقوق که برخوردار هستند و حقوقی را که شرعیت برای آنان داده است، هیچ‌کس نشان داده نمی‌تواند که حق کسی در آن ضایع شده باشد. مرد، زن کهن‌سال و کودکان حقوق تمام شان تامین است.»

در این میان، برخی آگاهان مسایل سیاسی مشارکت تمامی شهروندان به شمول زنان در افغانستان، را مهم می‌خوانند.

ذکی محمدی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «یک حکومت مسوولیت‌اش این است که برای مردم خود سهولت ایجاد کند. مسوولیت‌اش این است که خدمات ارایه کند. ما مثل پرنده که دو بال دارد، در جامعه که زندگی می‌کنیم که یک بالش خواهران ماست. اگر ما می‌خواهیم که جامعه مترقی داشته باشیم، باید به خواهران ما حق تحصیل، حق کار و در کنار این دو حق، حق مشارکت سیاسی نیز داشته باشند.»

پیش از این، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در ۵۴مین نشست این سازمان از نقض سیستماتیک حقوق بانوان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و افزود که بیش از ۶۰هزار زن شاغل پس از وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان بی‌کار شده‌اند.

انتونیو گوترش: مساله حقوق زنان و دختران در افغانستان نگرانی‌ اصلی ماست

انتونیو گوترش در این باره گفته است: «حقوق زنان و دختران در افغانستان بی‌شک که نگرانی‌های اصلی ماست و یکی از مسایلی است که بخشی از آجندای ما خواهد بود.»

تصویر بندانگشتی

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که موضوع حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان از مسایل مهم است که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی آن گفت‌وگو می‌شود.

هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نزدهم سپتمبر در نیویارک برگزار می‌شود.

انتونیو گوترش در این باره گفته است: «حقوق زنان و دختران در افغانستان بی‌شک که نگرانی‌های اصلی ماست و یکی از مسایلی است که بخشی از آجندای ما خواهد بود.»

همزمان با این، امارت اسلامی از جهان می‌خواهد تا ارزش‌های اسلامی را در افغانستان حرمت بدارد و در مسایل داخلی این کشور دخالت نکند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «موضوع حقوق بشری یک بهانه است که استعمال می‌شود. در واقعیت مردم افغانستان از حقوق که برخوردار هستند و حقوقی را که شرعیت برای آنان داده است، هیچ‌کس نشان داده نمی‌تواند که حق کسی در آن ضایع شده باشد. مرد، زن کهن‌سال و کودکان حقوق تمام شان تامین است.»

در این میان، برخی آگاهان مسایل سیاسی مشارکت تمامی شهروندان به شمول زنان در افغانستان، را مهم می‌خوانند.

ذکی محمدی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «یک حکومت مسوولیت‌اش این است که برای مردم خود سهولت ایجاد کند. مسوولیت‌اش این است که خدمات ارایه کند. ما مثل پرنده که دو بال دارد، در جامعه که زندگی می‌کنیم که یک بالش خواهران ماست. اگر ما می‌خواهیم که جامعه مترقی داشته باشیم، باید به خواهران ما حق تحصیل، حق کار و در کنار این دو حق، حق مشارکت سیاسی نیز داشته باشند.»

پیش از این، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در ۵۴مین نشست این سازمان از نقض سیستماتیک حقوق بانوان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و افزود که بیش از ۶۰هزار زن شاغل پس از وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان بی‌کار شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره