Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شیخ حمید محمود: در افغانستان تنها "آموزش سکولار و لیبرال" تعلیق شده است

یکی از اعضای هیات عالمان دینی بریتانیا می‌گوید که مقام‌های امارت اسلامی آموزش دختران را به طور کامل ممنوع نکرده بل‌که آنان "آموزش سکولار و لیبرال" را به طور موقت تعلیق کرده‌اند.

شیخ حمید محمود می‌افزاید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به او گفته است که دختران در افغانستان هنوز راه‌های بدیل برای تحصیل را دارند.

آقای محمود در این باره گفت: «ممنوعیت کامل بر آموزش دختران در افغانستان وجود ندارد و این تنها یک محدویت کوتاه مدت بالای آموزش سکولار و لیبرال است، نه محدودیت بر آموزش.»

این عالم دینی بریتانیا گفته که دختران از سن ۱۰ تا ۱۱ ساله‌گی می‌توانند به مکتب‌های ابتدایی بروند و از ادامه آموزش در مکتب متوسطه منع شده‌اند.

شیخ حمید محمود افزوده است: «تمام دختران در افغانستان اکنون تا صنف ششم می‌توانند درس بخوانند و از همین رو، دختران در این کشور از آموزش و مخصوصآ از آموزش ابتدائیه منع نشده‌اند.»

شیخ حطام الهداد، عالم دیگر بریتانیایی گفت: «ما باید تلاش کنیم که تحریم‌های وضع شده بر افغانستان برطرف شود چون برطرف شدن تحریم‌ها به دلایل گونه‌گون بسیار با اهمیت است. همچنان ما باید بر تعامل خوب با دولت افغانستان تلاش کنیم.»

همزمان با این، برخی از دختران دانش‌جو و دانش‌آموز یکبار دیگر از حکومت سرپرست می‌خواهند تا دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی آنان بازگشایی کنند.

شماری از این دختران می‌گویند که به علت مسدود ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به مشکلات روحی و روانی مبتلا شده‌اند.

مریم نوری، دانش‌آموز گفت: «امارت اسلامی باید مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند تا آنان بتوانند برای آینده بهتر خود و آبادی کشور تلاش کنند.»

مدیحه یوسفزی، دانش‌جو گفت: «ما باید اجازه کار و تحصیل را داشته باشیم چون بیش از دو سال می‌شود که دختران و زنان از تحصیل و کار محروم هستند.»

جاوید مومند، استاد دانشگاه در این باره گفت: «آن افراد محدودی که مخالف بازشدن مکتب‌ها و دانشگاه‌های دختران هستند، آن‌ها باید با آنان بنشینند و برای حل این مشکل صحبت کنند.»

این در حالی‌ست که نزدیک به هفتصدو سی روز از مسدود ماندن دروازه مکتب‌ها و نزدیک به نه ماه از بسته ماندن دروازه دانشگاه‌ها به روی دختران در کشور می‌گذرد، موردی که امارت اسلامی همواره گفته این موضوع دایمی نیست و بر حل آن تلاش می‌کنند.

شیخ حمید محمود: در افغانستان تنها "آموزش سکولار و لیبرال" تعلیق شده است

شیخ حمید محمود می‌افزاید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به او گفته است که دختران در افغانستان هنوز راه‌های بدیل برای تحصیل را دارند.

تصویر بندانگشتی

یکی از اعضای هیات عالمان دینی بریتانیا می‌گوید که مقام‌های امارت اسلامی آموزش دختران را به طور کامل ممنوع نکرده بل‌که آنان "آموزش سکولار و لیبرال" را به طور موقت تعلیق کرده‌اند.

شیخ حمید محمود می‌افزاید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به او گفته است که دختران در افغانستان هنوز راه‌های بدیل برای تحصیل را دارند.

آقای محمود در این باره گفت: «ممنوعیت کامل بر آموزش دختران در افغانستان وجود ندارد و این تنها یک محدویت کوتاه مدت بالای آموزش سکولار و لیبرال است، نه محدودیت بر آموزش.»

این عالم دینی بریتانیا گفته که دختران از سن ۱۰ تا ۱۱ ساله‌گی می‌توانند به مکتب‌های ابتدایی بروند و از ادامه آموزش در مکتب متوسطه منع شده‌اند.

شیخ حمید محمود افزوده است: «تمام دختران در افغانستان اکنون تا صنف ششم می‌توانند درس بخوانند و از همین رو، دختران در این کشور از آموزش و مخصوصآ از آموزش ابتدائیه منع نشده‌اند.»

شیخ حطام الهداد، عالم دیگر بریتانیایی گفت: «ما باید تلاش کنیم که تحریم‌های وضع شده بر افغانستان برطرف شود چون برطرف شدن تحریم‌ها به دلایل گونه‌گون بسیار با اهمیت است. همچنان ما باید بر تعامل خوب با دولت افغانستان تلاش کنیم.»

همزمان با این، برخی از دختران دانش‌جو و دانش‌آموز یکبار دیگر از حکومت سرپرست می‌خواهند تا دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی آنان بازگشایی کنند.

شماری از این دختران می‌گویند که به علت مسدود ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به مشکلات روحی و روانی مبتلا شده‌اند.

مریم نوری، دانش‌آموز گفت: «امارت اسلامی باید مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند تا آنان بتوانند برای آینده بهتر خود و آبادی کشور تلاش کنند.»

مدیحه یوسفزی، دانش‌جو گفت: «ما باید اجازه کار و تحصیل را داشته باشیم چون بیش از دو سال می‌شود که دختران و زنان از تحصیل و کار محروم هستند.»

جاوید مومند، استاد دانشگاه در این باره گفت: «آن افراد محدودی که مخالف بازشدن مکتب‌ها و دانشگاه‌های دختران هستند، آن‌ها باید با آنان بنشینند و برای حل این مشکل صحبت کنند.»

این در حالی‌ست که نزدیک به هفتصدو سی روز از مسدود ماندن دروازه مکتب‌ها و نزدیک به نه ماه از بسته ماندن دروازه دانشگاه‌ها به روی دختران در کشور می‌گذرد، موردی که امارت اسلامی همواره گفته این موضوع دایمی نیست و بر حل آن تلاش می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره