Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد بیش از ۱۰۰ پاسگاه امنیتی در امتداد خط فرضی دیورند

امارت اسلامی بیش از ۱۰۰ پاسگاه امنیتی را در امتداد خط فرضی دیورند در بخش‌های شرقی کشور ایجاد کرده است.

ساخت این پاسگاه‌ها به دستور مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع انجام شده است.

افزون بر ایجاد پاسگاه‌ها، کار ساخت چندین جاده نیز در نزدیکی پاسگاه‌ها آغاز شده است. یکی از این جاده‌ها در منطقه‌ی سلاله در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار است که کار ساخت جریان دارد.

قاری معراج، فرمانده لوای سرحدی زون شرق در این باره گفت: «پیش از این پاسگاه‌ها زیاد عقب بود و ما بیش از صد پاسگاه در تمامی سرحدات در ولایت کنر، نورستان و ننگرهار ساختیم.»

وحیدالله محمدی، سخنگوی قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید گفت: «در اداره گذشته، سرک در نزدیکی خط فرضی یا وجود نداشت و یا اگر داشت، تخریب شده است. مردم‌های که در این مناطق زندگی می‌کنند و نیروهای که در پاسگاه‌ها در این مناطق بودند، با مشکلات روبه‌رو بودند.»

باشندگان منطقه سلاله که در امتداد خط فرضی دیورند هم از آغاز کار این جاده خرسند هستند.

عمران، باشنده ولسوالی گوشته گفت: «پیش از این ما در این منطقه مشکلات زیادی داشتیم. سرک وجود نداشت و از سوی همسایه شلیک می‌شد و مردم از این‌جا کوچ می‌کردند.»

در سوی دیگر، مسوولان قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید در زون شرق می‌گویند که تلاش‌ها به هدف ایجاد سهولت‌ها برای نظامیان و مردم جریان دارد.

قدرت الله برکت، مسوول بخش انجنیری قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید گفت: «کوشش می‌کنیم بر اساس توان خود برای هموطنان خدمات ارایه کنیم.»

مسوولان از ایجاد پاسگاه نظامی در حال خبر داده‌اند که نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی حدود دو هفته پیش در تورخم درگیر شدند؛ رویدادی که منجر به مسدود شدن گذرگاه تورخم در جریان نُه روز نیز شد.

ایجاد بیش از ۱۰۰ پاسگاه امنیتی در امتداد خط فرضی دیورند

افزون بر ایجاد پاسگاه‌ها، کار ساخت چندین جاده نیز در نزدیکی پاسگاه‌ها آغاز شده است. یکی از این جاده‌ها در منطقه‌ی سلاله در ولسوالی گوشته ننگرهار است.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی بیش از ۱۰۰ پاسگاه امنیتی را در امتداد خط فرضی دیورند در بخش‌های شرقی کشور ایجاد کرده است.

ساخت این پاسگاه‌ها به دستور مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع انجام شده است.

افزون بر ایجاد پاسگاه‌ها، کار ساخت چندین جاده نیز در نزدیکی پاسگاه‌ها آغاز شده است. یکی از این جاده‌ها در منطقه‌ی سلاله در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار است که کار ساخت جریان دارد.

قاری معراج، فرمانده لوای سرحدی زون شرق در این باره گفت: «پیش از این پاسگاه‌ها زیاد عقب بود و ما بیش از صد پاسگاه در تمامی سرحدات در ولایت کنر، نورستان و ننگرهار ساختیم.»

وحیدالله محمدی، سخنگوی قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید گفت: «در اداره گذشته، سرک در نزدیکی خط فرضی یا وجود نداشت و یا اگر داشت، تخریب شده است. مردم‌های که در این مناطق زندگی می‌کنند و نیروهای که در پاسگاه‌ها در این مناطق بودند، با مشکلات روبه‌رو بودند.»

باشندگان منطقه سلاله که در امتداد خط فرضی دیورند هم از آغاز کار این جاده خرسند هستند.

عمران، باشنده ولسوالی گوشته گفت: «پیش از این ما در این منطقه مشکلات زیادی داشتیم. سرک وجود نداشت و از سوی همسایه شلیک می‌شد و مردم از این‌جا کوچ می‌کردند.»

در سوی دیگر، مسوولان قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید در زون شرق می‌گویند که تلاش‌ها به هدف ایجاد سهولت‌ها برای نظامیان و مردم جریان دارد.

قدرت الله برکت، مسوول بخش انجنیری قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید گفت: «کوشش می‌کنیم بر اساس توان خود برای هموطنان خدمات ارایه کنیم.»

مسوولان از ایجاد پاسگاه نظامی در حال خبر داده‌اند که نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی حدود دو هفته پیش در تورخم درگیر شدند؛ رویدادی که منجر به مسدود شدن گذرگاه تورخم در جریان نُه روز نیز شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره