Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار رزا اوتونبایوا و امیرخان متقی در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل

رزا اوتونبایوا، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه بر تعهد یوناما برای تعامل سازنده با افغانستان تاکید کرده و گفته است که صدای تمامی شهروندان افغانستان شنیده خواهد شد.

یوناما، این دیدار را بخشی از مشورت‌های گسترده برای نشست آینده‌ی شورای امنیت درباره افغانستان خوانده است.

در صفحه‌ی یوناما در شبکه اجتماعی ایکس آمده است: «رییس یوناما، در بخشی از رای‌زنی‌های گسترده پیش از نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان، با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت حاکم دیدار کرد. یوناما به تعامل سازنده و اطمینان از شنیدن صدای همه افغان‌ها متعهد است.»

اما امارت اسلامی خواهان دعوت شدن نماینده حکومت سرپرست در نشست‌های  جهانی پیرامون افغانستان است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «هر نشستی که در مورد مسایل افغانستان در آن بحث می‌شود و نماینده مردم افغانستان در آن حضور نداشته باشد، مثل نشست‌های گذشته نتیجه ‌مثبت در پی نخواهد داشت.»

هرچند که در دو سال پسین در نشست‌های سازمان ملل متحد در باره افغانستان گفت‌وگو شده است؛ اما برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باورند که این نشست‌ها تا زمانی‌که امارت اسلامی و جهان به خواست‌های همدیگر توجه نکنند، نتیجه‌ای در پی ندارد.

عبدالجبار اکبری، آگاه مسایل سیاسی گفت: «دوطرف اگر به خواست‌های همدیگر تن بدهند و حرمت بگذارند این هم به نفع افغانستان است و هم در بعد بین‌الملل دنیا آمده می‌شود که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.»

هیواد زازی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «بعضی خواست‌های جهان تا هنوز برآورده نشده و جهان بالای آن پا فشاری دارد که آن باید برآورده شود مثل حقوق بشر، همه‌شمول بودن حکومت و بعضی مسایل دیگر که یا مشروع است و یا نامشروع ولی جهان بالایش پا فشاری دارد.»

این در حالی‌ست که پیش از این نیز اعضای شورای امنیت سازمان ملل در آخرین نشست این شورا که در سوم سنبله سال روان خورشیدی  برگزار شد، از افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند؛ موردی که امارت اسلامی آن را رد کرده است.

دیدار رزا اوتونبایوا و امیرخان متقی در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل

اما امارت اسلامی خواهان دعوت شدن نماینده حکومت سرپرست در نشست‌های  جهانی پیرامون افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

رزا اوتونبایوا، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه بر تعهد یوناما برای تعامل سازنده با افغانستان تاکید کرده و گفته است که صدای تمامی شهروندان افغانستان شنیده خواهد شد.

یوناما، این دیدار را بخشی از مشورت‌های گسترده برای نشست آینده‌ی شورای امنیت درباره افغانستان خوانده است.

در صفحه‌ی یوناما در شبکه اجتماعی ایکس آمده است: «رییس یوناما، در بخشی از رای‌زنی‌های گسترده پیش از نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان، با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت حاکم دیدار کرد. یوناما به تعامل سازنده و اطمینان از شنیدن صدای همه افغان‌ها متعهد است.»

اما امارت اسلامی خواهان دعوت شدن نماینده حکومت سرپرست در نشست‌های  جهانی پیرامون افغانستان است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «هر نشستی که در مورد مسایل افغانستان در آن بحث می‌شود و نماینده مردم افغانستان در آن حضور نداشته باشد، مثل نشست‌های گذشته نتیجه ‌مثبت در پی نخواهد داشت.»

هرچند که در دو سال پسین در نشست‌های سازمان ملل متحد در باره افغانستان گفت‌وگو شده است؛ اما برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باورند که این نشست‌ها تا زمانی‌که امارت اسلامی و جهان به خواست‌های همدیگر توجه نکنند، نتیجه‌ای در پی ندارد.

عبدالجبار اکبری، آگاه مسایل سیاسی گفت: «دوطرف اگر به خواست‌های همدیگر تن بدهند و حرمت بگذارند این هم به نفع افغانستان است و هم در بعد بین‌الملل دنیا آمده می‌شود که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.»

هیواد زازی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «بعضی خواست‌های جهان تا هنوز برآورده نشده و جهان بالای آن پا فشاری دارد که آن باید برآورده شود مثل حقوق بشر، همه‌شمول بودن حکومت و بعضی مسایل دیگر که یا مشروع است و یا نامشروع ولی جهان بالایش پا فشاری دارد.»

این در حالی‌ست که پیش از این نیز اعضای شورای امنیت سازمان ملل در آخرین نشست این شورا که در سوم سنبله سال روان خورشیدی  برگزار شد، از افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند؛ موردی که امارت اسلامی آن را رد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره