Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکایت شهروندان کشور از بدرفتاری نظامیان پاکستانی

برخی مهاجران افغان که از پاکستان دوباره به کشور آمده‌اند، حکایت‌های تلخی از بدفتاری نظامیان پاکستانی در برابر شهروندان افغانستان دارند.

آنان می‌گویند که نظامیان پاکستانی در دو ماه پسین بازداشت، آزار و اذیت و شکنجه شهروندان افغانستان را افزایش داده‌اند.

عبدالمتین که باشنده ولسوالی سپین بولدک قندهار است، می‌گوید که یک چشم‌اش را در نتیجه شکنجه نظامیان پاکستان از دست داده است. عبدالمتین چهار روز پیش خانم‌اش را برای درمان به شهر کویته پاکستان برده بود.

عبدالمتین به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «روان بودم، وقتی که رویم را گشتاندم از پشت با مشت به چشمم زد و من را کش می‌کرد و می‌گفت که دوباره به چمن بروید، من برایش گفتم چگونه به چمن برگردم شما آب چشمم را کشیدید.»

شماری دیگر از مهاجران که تازه به کشور برگشته‌اند، به طلوع‌نیوز می‌گویند که در ماه‌های پسین، روند بازداشت و آزار و اذیت مهاجران افغان از سوی نظامیان پاکستانی به‌گونه‌ی بی‌پیشینه افزایش یافته است.

عبدالله، بازگشت کننده گفت: «خیلی ظلم می‌کردند، دروازه خانه را تک تک می‌کردند و به خانه‌های ما می‌آمدند.»

داوود یکی دیگر از بازگشت کنندگان گفت: «همه چیز ما ماند، پول ما بالای مردم ماند و خاموشانه آمدیم.»

مسوولان ریاست مهاجران و عودت کنندگان قندهار می‌گویند که از آغاز ماه جاری تا اکنون ۶۶۰۰ مهاجر افغان از سپین بولدک وارد کشور شده‌اند که در میان آنان ۲۴۰ زندانی‌ نیز وجود دارند. به گفته‌ی آنان، شمار بازگشت کنندگان از راه سپین بولدک به علت رفتار نامناسب نظامیان پاکستانی، افزایش یافته است.

عبدالله حکیمی، مسوول ثبت برگشت کنندگان در سپین بولدک گفت: «حالت مهاجرین افغان ما که در پاکستان زندگی می‌کنند، بسیار خراب است و از سوی حکومت پاکستان به‌گونه‌ی غیرقانونی اخراج می‌شوند و بالای خانه‌های شان عملیات انجام می‌شود.»

بدرفتاری و شکنجه نظامیان پاکستان سبب شده است تا شمار برگشت کنندگان از راه سپین بولدک به کشور افزایش پیدا کرده است.

حکایت شهروندان کشور از بدرفتاری نظامیان پاکستانی

عبدالمتین که باشنده ولسوالی سپین بولدک قندهار است، می‌گوید که یک چشم‌اش را در نتیجه شکنجه نظامیان پاکستان از دست داده است.

تصویر بندانگشتی

برخی مهاجران افغان که از پاکستان دوباره به کشور آمده‌اند، حکایت‌های تلخی از بدفتاری نظامیان پاکستانی در برابر شهروندان افغانستان دارند.

آنان می‌گویند که نظامیان پاکستانی در دو ماه پسین بازداشت، آزار و اذیت و شکنجه شهروندان افغانستان را افزایش داده‌اند.

عبدالمتین که باشنده ولسوالی سپین بولدک قندهار است، می‌گوید که یک چشم‌اش را در نتیجه شکنجه نظامیان پاکستان از دست داده است. عبدالمتین چهار روز پیش خانم‌اش را برای درمان به شهر کویته پاکستان برده بود.

عبدالمتین به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «روان بودم، وقتی که رویم را گشتاندم از پشت با مشت به چشمم زد و من را کش می‌کرد و می‌گفت که دوباره به چمن بروید، من برایش گفتم چگونه به چمن برگردم شما آب چشمم را کشیدید.»

شماری دیگر از مهاجران که تازه به کشور برگشته‌اند، به طلوع‌نیوز می‌گویند که در ماه‌های پسین، روند بازداشت و آزار و اذیت مهاجران افغان از سوی نظامیان پاکستانی به‌گونه‌ی بی‌پیشینه افزایش یافته است.

عبدالله، بازگشت کننده گفت: «خیلی ظلم می‌کردند، دروازه خانه را تک تک می‌کردند و به خانه‌های ما می‌آمدند.»

داوود یکی دیگر از بازگشت کنندگان گفت: «همه چیز ما ماند، پول ما بالای مردم ماند و خاموشانه آمدیم.»

مسوولان ریاست مهاجران و عودت کنندگان قندهار می‌گویند که از آغاز ماه جاری تا اکنون ۶۶۰۰ مهاجر افغان از سپین بولدک وارد کشور شده‌اند که در میان آنان ۲۴۰ زندانی‌ نیز وجود دارند. به گفته‌ی آنان، شمار بازگشت کنندگان از راه سپین بولدک به علت رفتار نامناسب نظامیان پاکستانی، افزایش یافته است.

عبدالله حکیمی، مسوول ثبت برگشت کنندگان در سپین بولدک گفت: «حالت مهاجرین افغان ما که در پاکستان زندگی می‌کنند، بسیار خراب است و از سوی حکومت پاکستان به‌گونه‌ی غیرقانونی اخراج می‌شوند و بالای خانه‌های شان عملیات انجام می‌شود.»

بدرفتاری و شکنجه نظامیان پاکستان سبب شده است تا شمار برگشت کنندگان از راه سپین بولدک به کشور افزایش پیدا کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره