Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی: روابط امارت اسلامی با جهان در حال گسترش است

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه در جریان بازدید از سفارت امارت اسلامی در مسکو گفته است که روابط امارت اسلامی با جهان با گذشت هر روز در حال گسترش است.

آقای متقی که در مسکو به‌سر می‌برد، افزوده است که اکنون امنیت در سراسر کشور تامین است و نگرانی‌های جهان نیز در این باره رفع شده‌اند.

امیرخان متقی گفته است: «روابط دیپلوماتیک با بسیاری کشورها بسیار خوب است و روز به روز رشد می‌کند. این‌که الله متعال پس از ۴۵ سال در افغانستان امنیت آورد، خاک افغانستان و همسایه‌های افغانستان به امنیت رسیدند.»

در همین حال، آقای متقی و هیات همراه‌اش با برخی مقام‌های حکومتی در روسیه درباره‌ مسایل اقتصادی، بازرگانی و بهبود روابط میان کابل و مسکو نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

وزارت خارجه گفته است که در دیدار میان امیرخان متقی و روسلان ادیلگریف مشاور رییس‌جمهور روسیه، تامین امنیت، پیکار در برابر داعش و حفاظت از مرزهای افغانستان همچون دست‌آوردهای امارت اسلامی یاد شده‌اند.

امیر خان متقی افزود: «این مسوولیت سفارت ما در روسیه است که برای بازرگانان سهولت ایجاد کند تا در این زمینه دست‌آوردهای بیشتر داشته باشیم و محصولات افغانی را تا روسیه برسانیم.»

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «در گفت‌وگو با مشاور رییس‌جمهور روسیه بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و آموزشی تاکید به عمل آمد و باور این بود که افغانستان و روسیه منافع مشترک در منطقه دارند بنابراین ضرور است که همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف توسعه پیدا کند.»

سرپرست وزارت خارجه در سفر به مسکو از سفارت امارت اسلامی در شهر مسکو بازدیده کرده است. آقای متقی در بیست‌ونهم سپتمبر در نشست فارمت مسکو که در کازان برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.

امیرخان متقی: روابط امارت اسلامی با جهان در حال گسترش است

آقای متقی و هیات همراه‌اش با برخی مقام‌های حکومتی در روسیه درباره‌ مسایل اقتصادی، بازرگانی و بهبود روابط میان کابل و مسکو گفت‌وگو کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه در جریان بازدید از سفارت امارت اسلامی در مسکو گفته است که روابط امارت اسلامی با جهان با گذشت هر روز در حال گسترش است.

آقای متقی که در مسکو به‌سر می‌برد، افزوده است که اکنون امنیت در سراسر کشور تامین است و نگرانی‌های جهان نیز در این باره رفع شده‌اند.

امیرخان متقی گفته است: «روابط دیپلوماتیک با بسیاری کشورها بسیار خوب است و روز به روز رشد می‌کند. این‌که الله متعال پس از ۴۵ سال در افغانستان امنیت آورد، خاک افغانستان و همسایه‌های افغانستان به امنیت رسیدند.»

در همین حال، آقای متقی و هیات همراه‌اش با برخی مقام‌های حکومتی در روسیه درباره‌ مسایل اقتصادی، بازرگانی و بهبود روابط میان کابل و مسکو نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

وزارت خارجه گفته است که در دیدار میان امیرخان متقی و روسلان ادیلگریف مشاور رییس‌جمهور روسیه، تامین امنیت، پیکار در برابر داعش و حفاظت از مرزهای افغانستان همچون دست‌آوردهای امارت اسلامی یاد شده‌اند.

امیر خان متقی افزود: «این مسوولیت سفارت ما در روسیه است که برای بازرگانان سهولت ایجاد کند تا در این زمینه دست‌آوردهای بیشتر داشته باشیم و محصولات افغانی را تا روسیه برسانیم.»

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «در گفت‌وگو با مشاور رییس‌جمهور روسیه بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و آموزشی تاکید به عمل آمد و باور این بود که افغانستان و روسیه منافع مشترک در منطقه دارند بنابراین ضرور است که همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف توسعه پیدا کند.»

سرپرست وزارت خارجه در سفر به مسکو از سفارت امارت اسلامی در شهر مسکو بازدیده کرده است. آقای متقی در بیست‌ونهم سپتمبر در نشست فارمت مسکو که در کازان برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره