Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متقی برای شرکت در نشست همکاری بین‌المللی "ترانس هیمالیا" به چین رفت

وزارت خارجه در یک اعلامیه گفته است که هیاتی به رهبری امیرخان متقی به هدف شرکت در سومین نشست همکاری بین‌المللی "ترانس هیمالیا" به چین رفته است.

این نشست در منطقه‌ی خودمختار در تبت برگزار می‌شود و قرار است شرکت کنندگان به روزهای دوازدهم و سیزدهم میزان درباره‌ی مسایل اقتصادی، منطقه‌ای و تغییرات اقلیمی گفت‌وگو کنند.

بربنیاد این اعلامیه، سرپرست وزارت خارجه به دعوت رسمی چین، به آن کشور رفته است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در راستای دیپلوماتیک فضای بیشتر اعتماد را میان کشورهای منطقه و افغانستان احیا کردن برای ما مهم است و رفع بعضی تشویش‌های که منطقه و کشور‌ها دارند، آجندای دیگر نشست مربوط کشور چین است که چی است ولی امارت اسلامی افغانستان می‌خواهد که در همچون نشست‌ها پیام‌رسانی کند و استفاده مثبت شود.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی و اقتصادی، حضور نماینده امارت اسلامی در نشست‌های منطقه‌ای را برای ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی مهم می‌دانند.

واحد فقیری، آگاه سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «سفر آقای متقی به چین به باور من کار مثبت است و به دیپلوماتان و وزارت خارجه این فرصت را می‌دهد که موقف افغانستان را به گونه مستقل بیان کند.»

عبدالظهور مدبر، آگاه اقتصادی گفت: «زمانی‌که نماینده از یک کشور به کشور دیگر می‌رود، می‌تواند در امر بسترسازی و تسهیل فرایند خیلی ارزشمند و مفید باشد و بستر مناسب را برای شد و پویایی مساعد کند.»

پس از نشست فارمت مسکو، این دومین سفر سرپرست وزارت خارجه به هدف شرکت در یک نشست منطقه‌ای است.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه در حالی به چین سفر کرده که چندی پیش بی‌جینگ سفیر رسمی‌اش را به کابل فرستاد.

متقی برای شرکت در نشست همکاری بین‌المللی "ترانس هیمالیا" به چین رفت

پس از نشست فارمت مسکو، این دومین سفر سرپرست وزارت خارجه به هدف شرکت در یک نشست منطقه‌ای است.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه در یک اعلامیه گفته است که هیاتی به رهبری امیرخان متقی به هدف شرکت در سومین نشست همکاری بین‌المللی "ترانس هیمالیا" به چین رفته است.

این نشست در منطقه‌ی خودمختار در تبت برگزار می‌شود و قرار است شرکت کنندگان به روزهای دوازدهم و سیزدهم میزان درباره‌ی مسایل اقتصادی، منطقه‌ای و تغییرات اقلیمی گفت‌وگو کنند.

بربنیاد این اعلامیه، سرپرست وزارت خارجه به دعوت رسمی چین، به آن کشور رفته است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در راستای دیپلوماتیک فضای بیشتر اعتماد را میان کشورهای منطقه و افغانستان احیا کردن برای ما مهم است و رفع بعضی تشویش‌های که منطقه و کشور‌ها دارند، آجندای دیگر نشست مربوط کشور چین است که چی است ولی امارت اسلامی افغانستان می‌خواهد که در همچون نشست‌ها پیام‌رسانی کند و استفاده مثبت شود.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی و اقتصادی، حضور نماینده امارت اسلامی در نشست‌های منطقه‌ای را برای ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی مهم می‌دانند.

واحد فقیری، آگاه سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «سفر آقای متقی به چین به باور من کار مثبت است و به دیپلوماتان و وزارت خارجه این فرصت را می‌دهد که موقف افغانستان را به گونه مستقل بیان کند.»

عبدالظهور مدبر، آگاه اقتصادی گفت: «زمانی‌که نماینده از یک کشور به کشور دیگر می‌رود، می‌تواند در امر بسترسازی و تسهیل فرایند خیلی ارزشمند و مفید باشد و بستر مناسب را برای شد و پویایی مساعد کند.»

پس از نشست فارمت مسکو، این دومین سفر سرپرست وزارت خارجه به هدف شرکت در یک نشست منطقه‌ای است.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه در حالی به چین سفر کرده که چندی پیش بی‌جینگ سفیر رسمی‌اش را به کابل فرستاد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره