Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی: تمامی معیارهای به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده‌ایم

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که امارت اسلامی تمامی معیارهای به رسمیت شناختن را تکمیل کرده است و از جهان می‌خواهد تا حکومت سرپرست را به رسمیت بشناسند.

آقای عزیزی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز می‌افزاید که در حال حاضر تمامی سهولت‌ها برای آغاز سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده و امارت اسلامی خواهان پیوستن در پروژه بزرگ یک کمربند یک راه نیز است.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در این باره گفت: «خواهش ما از تمام جهان این است که برنامه‌های که جهان برای به رسمیت شناختن افغانستان است تمامش را افغانستان پوره کرده است.»

نورالدین عزیزی همچنان تاکید می‌ورزد که زمینه‌ی سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، کشاورزی، صنعت و انرژی در کشور فراهم شده است.

آقای عزیزی افزود: «نا ممکن بود که می‌رفتیم به یک ولایت که واقعیت دسترسی به معدن زیاد بود به زراعت، صنعت، انرژی و آب است در حال حاضر تمامی مناطق افغانستان آماده سرمایه‌گذاری است.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که برای آغاز سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور، نیاز است تا جامعه جهانی محدودیت‌های وضع شده بر افغانستان را بردارد.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «فعالیت‌های بانکی مانند عدم دسترسی به ذخایر ارزی افغانستان و همچنان محدودیت روابط بانک‌های تجارتی افغانستان با بانک‌های بین‌المللی باعث شده که تاثیرات نامطلوب بالای فضای سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری‌های بزرگ از خود به جا گذاشته است.»

سیر قریشی، آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «به رسمیت نشناختن امارت اسلامی طالبان و همچنان سردرگمی سیاسی واقعا سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش داده.»

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در راس هیاتی به تاریخ شانزدهم اکتبر به چین سفر کرده و در نشست بزرگ اقتصادی یک کمربند یک راه شرکت کرده است.

نورالدین عزیزی: تمامی معیارهای به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده‌ایم

نورالدین عزیزی همچنان تاکید می‌ورزد که زمینه‌ی سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، کشاورزی، صنعت و انرژی در کشور فراهم شده است.

تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که امارت اسلامی تمامی معیارهای به رسمیت شناختن را تکمیل کرده است و از جهان می‌خواهد تا حکومت سرپرست را به رسمیت بشناسند.

آقای عزیزی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز می‌افزاید که در حال حاضر تمامی سهولت‌ها برای آغاز سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده و امارت اسلامی خواهان پیوستن در پروژه بزرگ یک کمربند یک راه نیز است.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در این باره گفت: «خواهش ما از تمام جهان این است که برنامه‌های که جهان برای به رسمیت شناختن افغانستان است تمامش را افغانستان پوره کرده است.»

نورالدین عزیزی همچنان تاکید می‌ورزد که زمینه‌ی سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، کشاورزی، صنعت و انرژی در کشور فراهم شده است.

آقای عزیزی افزود: «نا ممکن بود که می‌رفتیم به یک ولایت که واقعیت دسترسی به معدن زیاد بود به زراعت، صنعت، انرژی و آب است در حال حاضر تمامی مناطق افغانستان آماده سرمایه‌گذاری است.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که برای آغاز سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور، نیاز است تا جامعه جهانی محدودیت‌های وضع شده بر افغانستان را بردارد.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «فعالیت‌های بانکی مانند عدم دسترسی به ذخایر ارزی افغانستان و همچنان محدودیت روابط بانک‌های تجارتی افغانستان با بانک‌های بین‌المللی باعث شده که تاثیرات نامطلوب بالای فضای سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری‌های بزرگ از خود به جا گذاشته است.»

سیر قریشی، آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «به رسمیت نشناختن امارت اسلامی طالبان و همچنان سردرگمی سیاسی واقعا سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش داده.»

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در راس هیاتی به تاریخ شانزدهم اکتبر به چین سفر کرده و در نشست بزرگ اقتصادی یک کمربند یک راه شرکت کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره