Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لت‌وکوب و بازداشت؛ احوال ناخوش مهاجران افغان در ترکیه

مهاجران افغان در ترکیه به طلوع‌نیوز گفته‌اند که پولیس ترکیه شهروندان افغانستان را بازداشت و لت‌و‌کوب می‌کند.                                                                                                       

 مهاجران افغان در حالی از برخورد نامناسب پولیس ترکیه شکایت می‌کنند که شهروندان افغانستان در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان هم با آزار و اذیت روبه‌رو هستند.

برخی مهاجران که از ترکیه به ایران فرستاده شده‌اند، این‌گونه روایت‌های تلخ دارند.

حکمت الله، مهاجر افغان گفت: «حدود ۲۰ روز در ولایت وان در یک کمپ ماندیم. ماموران ما را بسیار لت‌وکوب کردند. حیوان قدر دارد؛  لیکن انسان نه. بعد ما را در مرز ایران رها کردند، در آن‌جا هم از چهار

نفر دو نفر مان بر اثر تیراندازی مرزبانان ترکی کشته شدند و دو نفر مان زنده برامدیم.»

احمدشاه یکی دیگر از مهاجران گفت: «صبح بود، زمانی‌که به کار می‌رفتیم، ما را نیروهای ترکی دستگیر کردند. به دستان مان دست بند زدند و به کمپ بردند. با افغان‌ها اصلن به حیث یک انسان رفتار نمی‌شود.»

در سوی دیگر، یک مهاجر افغان در ایران از عدم رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مهاجران افغان در ایران شکایت دارد. او می‌گوید که با شهروندان افغانستان در این کشور برخورد مناسب نمی‌شود.

ریحانه، مهاجر افغان در ایران به طلوع‌نیوز گفت: «دو پسرم را با چاقو زدند؛ اولی را هشت و دیگرش را پنج چاقو زدند. من به دادسرا، حوزه، بیمارستان و از همه اسناد دارم اما کسی نیست که داد‌خواهی ما را بشنود.»

اما امارت اسلامی می‌گوید در تماس‌های که با مقام‌های ترکیه داشتند، از آنان خواسته‌اند تا مهاجران افغان را اخراج نکنند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «کسانی‌که غیرقانونی هستند شاید یک اقدامی لازم باشد؛ اما روش‌ها باید نورمال باشد و مطابق ارزش‌های اسلامی و انسانی باشد، به ویژه روش کشور های اسلامی که با ما برادر هستند. این کشورها باید با مهاجران برخورد نرم داشته باشند تا آنان به‌گونه‌ی آرام و مصوون به کشور برگردند.»

در همین حال، وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها گفته است هیاتی از این وزارت به هدف رسیدگی به وضعیت مهاجران افغان در ترکیه، به آن کشور سفر کرده است.

لت‌وکوب و بازداشت؛ احوال ناخوش مهاجران افغان در ترکیه

اما امارت اسلامی می‌گوید در تماس‌های که با مقام‌های ترکیه داشتند، از آنان خواسته‌اند تا مهاجران افغان را اخراج نکنند.

تصویر بندانگشتی

مهاجران افغان در ترکیه به طلوع‌نیوز گفته‌اند که پولیس ترکیه شهروندان افغانستان را بازداشت و لت‌و‌کوب می‌کند.                                                                                                       

 مهاجران افغان در حالی از برخورد نامناسب پولیس ترکیه شکایت می‌کنند که شهروندان افغانستان در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان هم با آزار و اذیت روبه‌رو هستند.

برخی مهاجران که از ترکیه به ایران فرستاده شده‌اند، این‌گونه روایت‌های تلخ دارند.

حکمت الله، مهاجر افغان گفت: «حدود ۲۰ روز در ولایت وان در یک کمپ ماندیم. ماموران ما را بسیار لت‌وکوب کردند. حیوان قدر دارد؛  لیکن انسان نه. بعد ما را در مرز ایران رها کردند، در آن‌جا هم از چهار

نفر دو نفر مان بر اثر تیراندازی مرزبانان ترکی کشته شدند و دو نفر مان زنده برامدیم.»

احمدشاه یکی دیگر از مهاجران گفت: «صبح بود، زمانی‌که به کار می‌رفتیم، ما را نیروهای ترکی دستگیر کردند. به دستان مان دست بند زدند و به کمپ بردند. با افغان‌ها اصلن به حیث یک انسان رفتار نمی‌شود.»

در سوی دیگر، یک مهاجر افغان در ایران از عدم رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مهاجران افغان در ایران شکایت دارد. او می‌گوید که با شهروندان افغانستان در این کشور برخورد مناسب نمی‌شود.

ریحانه، مهاجر افغان در ایران به طلوع‌نیوز گفت: «دو پسرم را با چاقو زدند؛ اولی را هشت و دیگرش را پنج چاقو زدند. من به دادسرا، حوزه، بیمارستان و از همه اسناد دارم اما کسی نیست که داد‌خواهی ما را بشنود.»

اما امارت اسلامی می‌گوید در تماس‌های که با مقام‌های ترکیه داشتند، از آنان خواسته‌اند تا مهاجران افغان را اخراج نکنند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «کسانی‌که غیرقانونی هستند شاید یک اقدامی لازم باشد؛ اما روش‌ها باید نورمال باشد و مطابق ارزش‌های اسلامی و انسانی باشد، به ویژه روش کشور های اسلامی که با ما برادر هستند. این کشورها باید با مهاجران برخورد نرم داشته باشند تا آنان به‌گونه‌ی آرام و مصوون به کشور برگردند.»

در همین حال، وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها گفته است هیاتی از این وزارت به هدف رسیدگی به وضعیت مهاجران افغان در ترکیه، به آن کشور سفر کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره