Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازنشسته‌ها: زمستان فرا رسید؛ اما حقوق ما پرداخت نشد

شماری از بازنشسته‌ها از وضعیت بد زندگی شان با فرا رسیدن فصل سرما شکایت دارند و بار دیگر خواستار پرداخت حقوق بازنشستگی شان از سوی امارت اسلامی هستند.

پاینده که نیمی از عمر خود را صرف اجرای وظیفه در وزارت اقتصاد کرده می‌گوید که فصل سرما او را از بهر تامین هزینه خانواده‌اش نگران ساخته و اکنون او توانایی کار را نیز ندارد تا هزینه خانواده‌اش را تامین کند.

پاینده، به طلوع‌نیوز، گفت: «اینوطور حال و روز ما است, مریض هم دارم و بابا اولادها قلب‌اش عملیات شده, روز سه شنبه داکتر میرویم اما پیسه نیست.»

ظریفه، بازنشسته، می‌گوید:  « اینجا آمدیم که همان پول تقاعد ما را بدهد کرایه خانه دادنی هستم و مریض هم دارم که تازه عملیات شده چی بخوریم و تاکی پشت دروازه مردم برویم.»

شمار دیگری از بازنشسته‌ها می‌گویند که اگر به صدای آنان گوش داده نشود دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.

عبدالخالق، بازنشسته، گفت:  « چرا برای ما مردم زور می‌گویند و حق ما را نمی‌دهند، مفت می‌دهند به رضای خدا و قرض می‌دهند پیسه خودما است پس چرا نمی‌دهند ما از این خاک نیستیم.»

احمد عمر، بازنشسته دیگر، گفت:  «ما نمیخواهیم که مردم عام اذیت شوند, اگر نه سرک ره هم بند کرد میتوانیم و دروازه ره هم شکسته میتوانیم دگه چیز کرده نه میتوانیم یا بندی میکند یا میکشد.»

هر چند امارت اسلامی به تازگی در این باره چیزی نمی‌گوید، اما پیش از این گفته که موضوع پرداخت تنخواه پس از بررسی دارالافتاء به رهبر امارت اسلامی برای توشیح فرستاده شده است.

بازنشسته‌ها بارها از بهر پرداخت نشدن حقوق شان به جاده‌ها اعتراض کردند، اما تاکنون هیچ توجهی به آنان صورت نگرفته است.

بازنشسته‌ها: زمستان فرا رسید؛ اما حقوق ما پرداخت نشد

بازنشسته‌ها بارها از بهر پرداخت نشدن حقوق شان به جاده‌ها اعتراض کردند، اما تاکنون هیچ توجهی به آنان صورت نگرفته است.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازنشسته‌ها از وضعیت بد زندگی شان با فرا رسیدن فصل سرما شکایت دارند و بار دیگر خواستار پرداخت حقوق بازنشستگی شان از سوی امارت اسلامی هستند.

پاینده که نیمی از عمر خود را صرف اجرای وظیفه در وزارت اقتصاد کرده می‌گوید که فصل سرما او را از بهر تامین هزینه خانواده‌اش نگران ساخته و اکنون او توانایی کار را نیز ندارد تا هزینه خانواده‌اش را تامین کند.

پاینده، به طلوع‌نیوز، گفت: «اینوطور حال و روز ما است, مریض هم دارم و بابا اولادها قلب‌اش عملیات شده, روز سه شنبه داکتر میرویم اما پیسه نیست.»

ظریفه، بازنشسته، می‌گوید:  « اینجا آمدیم که همان پول تقاعد ما را بدهد کرایه خانه دادنی هستم و مریض هم دارم که تازه عملیات شده چی بخوریم و تاکی پشت دروازه مردم برویم.»

شمار دیگری از بازنشسته‌ها می‌گویند که اگر به صدای آنان گوش داده نشود دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.

عبدالخالق، بازنشسته، گفت:  « چرا برای ما مردم زور می‌گویند و حق ما را نمی‌دهند، مفت می‌دهند به رضای خدا و قرض می‌دهند پیسه خودما است پس چرا نمی‌دهند ما از این خاک نیستیم.»

احمد عمر، بازنشسته دیگر، گفت:  «ما نمیخواهیم که مردم عام اذیت شوند, اگر نه سرک ره هم بند کرد میتوانیم و دروازه ره هم شکسته میتوانیم دگه چیز کرده نه میتوانیم یا بندی میکند یا میکشد.»

هر چند امارت اسلامی به تازگی در این باره چیزی نمی‌گوید، اما پیش از این گفته که موضوع پرداخت تنخواه پس از بررسی دارالافتاء به رهبر امارت اسلامی برای توشیح فرستاده شده است.

بازنشسته‌ها بارها از بهر پرداخت نشدن حقوق شان به جاده‌ها اعتراض کردند، اما تاکنون هیچ توجهی به آنان صورت نگرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره