Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پشتیبانی از تجارت‌های کوچک؛ محور گفت‌وگو میان هدایت‌الله بدری و رزا اوتونبا

هدایت‌الله بدری، سرپرست بانک مرکزی افغانستان و رزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان درباره‌ی همکاری‌های مشترک در توسعه موسسه‌های مالی کوچک اسلامی در افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند.

 

بربنیاد گفته‌های حسیب‌الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، آقای بدری گفته است که تجارت‌های کوچک نقش مهمی در تقویت اقتصاد افغانستان دارند و سبب کاهش بی‌کاری در کشور می‌شوند.

 

حسیب‌الله نوری به طلوع‌نیوز گفته است:«تجارب کشورهای منطقه ثابت کرده است که چنین نهادها می‌توانند به آن عده از مردم که می‌خواهند شروع به کار کنند، کمک کند و تجارت‌های کوچک می‌توانند به راحتی از این موسسات بودجه اسلامی دریافت کنند.»

 

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای رشد اقتصادی و کاهش فقر، نیاز است تا از تشبث‌های کوچک در کشور پشتیبانی شود.

 

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «اقتصاد یک کشور را که به چرخش در می‌آورد، همین کارهای کوچک و متوسط است؛ در صورتی‌که از سوی حکومت حمایت شوند بدون شک این‌های می‌توانند معضل فقر و بی‌کاری را کاهش دهند.»

 

مسوولان در وزارت اقتصاد می‌گویند که این وزارت با ایجاد تسهیلات، می‌کوشد تا سرمایه‌گذاری بیشتر را به منظور ریشه‌کن کردن فقر در کشور جلب کنند.

 

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «تلاش ما این است که با ایجاد تسهیلات جلب و جذب سرمایه داشته باشیم و هم‌وطنان عزیز ما بتوانند از این فرصت که در حوزه امنیت و ریشه‌کن شدن فساد بوجود آمده، استفاده کنند و در داخل کشور به منظور رشد و توسعه اقتصادی سرمایه‌گذاری داشته باشند.»

 

هم‌زمان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان با سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نیز دیدار و درباره پشتیبانی از کشاورزان، دام‌داران و صنعت‌کاران سخن گفته است.

 

رزا اوتونبایوا در این دیدار گفته است  که به تاریخ سی اکتبر نشست برای مساعدت‌های کوچک با حضور نهادها، بانک‌ها و کشورهای کمک‌کننده برگزار خواهد شد.

پشتیبانی از تجارت‌های کوچک؛ محور گفت‌وگو میان هدایت‌الله بدری و رزا اوتونبا

مسوولان در وزارت اقتصاد می‌گویند که این وزارت با ایجاد تسهیلات، می‌کوشد تا سرمایه‌گذاری بیشتر را به منظور ریشه‌کن کردن فقر در کشور جلب کنند.

تصویر بندانگشتی

هدایت‌الله بدری، سرپرست بانک مرکزی افغانستان و رزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان درباره‌ی همکاری‌های مشترک در توسعه موسسه‌های مالی کوچک اسلامی در افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند.

 

بربنیاد گفته‌های حسیب‌الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، آقای بدری گفته است که تجارت‌های کوچک نقش مهمی در تقویت اقتصاد افغانستان دارند و سبب کاهش بی‌کاری در کشور می‌شوند.

 

حسیب‌الله نوری به طلوع‌نیوز گفته است:«تجارب کشورهای منطقه ثابت کرده است که چنین نهادها می‌توانند به آن عده از مردم که می‌خواهند شروع به کار کنند، کمک کند و تجارت‌های کوچک می‌توانند به راحتی از این موسسات بودجه اسلامی دریافت کنند.»

 

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای رشد اقتصادی و کاهش فقر، نیاز است تا از تشبث‌های کوچک در کشور پشتیبانی شود.

 

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «اقتصاد یک کشور را که به چرخش در می‌آورد، همین کارهای کوچک و متوسط است؛ در صورتی‌که از سوی حکومت حمایت شوند بدون شک این‌های می‌توانند معضل فقر و بی‌کاری را کاهش دهند.»

 

مسوولان در وزارت اقتصاد می‌گویند که این وزارت با ایجاد تسهیلات، می‌کوشد تا سرمایه‌گذاری بیشتر را به منظور ریشه‌کن کردن فقر در کشور جلب کنند.

 

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «تلاش ما این است که با ایجاد تسهیلات جلب و جذب سرمایه داشته باشیم و هم‌وطنان عزیز ما بتوانند از این فرصت که در حوزه امنیت و ریشه‌کن شدن فساد بوجود آمده، استفاده کنند و در داخل کشور به منظور رشد و توسعه اقتصادی سرمایه‌گذاری داشته باشند.»

 

هم‌زمان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان با سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نیز دیدار و درباره پشتیبانی از کشاورزان، دام‌داران و صنعت‌کاران سخن گفته است.

 

رزا اوتونبایوا در این دیدار گفته است  که به تاریخ سی اکتبر نشست برای مساعدت‌های کوچک با حضور نهادها، بانک‌ها و کشورهای کمک‌کننده برگزار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره