Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه انتقادها از خاموشی کشورهای اسلامی در برابر جنگ در غزه

برخی مقام‌های وزارت تحصیلات عالی روز شنبه در یک سمینار علمی از کشورهای اسلامی و جامعه جهانی ‌خواستند تا موقف شان در برابر حمله‌های اسراییل بر نوار غزه را روشن سازند.

لطف الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در این نشست گفته است که برخی کشور ها به ویژه امریکا نبرد اسراییل در برابر فلسطین را جنبه قانونی می‌دهد.

آقای خیرخواه در سمینار گفت: «امریکا در کنار اسراییل ایستاده شده و به‌گونه مستقیم در جنگ دخیل است و می‌گوید که اسراییل حق قانونی برای دفاع از خود دارد و تمام کشورهای اسلامی به آن نگاه می‌کند. حداقل موقفی هم گرفته نمی‌توانند که به زبان بگویند که این جنگ دیگر متوقف شود.»

شاکرالله وحدت، رییس ارشاد و دعوت وزارت تحصیلات عالی هم در سخنرانی خود اشاره کرد: «اگر امروز به‌گونه واقعی جهان اسلام خصوصا مسلمانان خلیج برای داعیه پاک سر تعظیم پایان می‌کردند، امروز تهاجم امریکا، فرانسوی‌ها، بریتانیا و رژیم صهیونیستی که بالای کودکان مظلوم، ظلم جریان دارد، امروز شاهد این موضوع نمی‌بودیم.»

سمینار علمی تحت نام آموزش‌های فکری برای جوانان در کابل برگزار شده بود.

معین علمی وزارت تحصیلات عالی همچنان در این سمینار تاکید کرد که وزارت تحصیلات عالی به تمامی دانش‌جویان که از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان به افغانستان برگشت داده می‌شوند، زمینه تحصیلات عالی را فراهم خواهد کرد.

افزون بر آن، او از جوانان خواست تا مسوولیت‌های شان را در برابر جامعه انجام بدهند و اصول فکری و اخلاقی را مدنظر بگیرند.

لطف الله خیرخواه افزود: «در کشورهای اسلامی، میان تاریخ، ثقافت و جوامع ما مانع ایجاد شده است. مساله‌ی سوم، احساس حقیقی مسوولیت است که ناپدید شده است و باید این احساس دوباره اعاده شود.»

در همین حال، برخی استاد برگزاری همچون سمینارهای علمی را برای آموزش‌های فکری جوانان مهم خواندند.

رحمت الله سیال، استاد دانشگاه در این سمیار گفت: «در حال حاضر هر علمی که باشد، برای یک جوان به خصوص برای جوان مسلمان به نیاز است که اندیشه فکری داشته باشد. بدون اندیشه فکری تمام علوم ناقص می‌باشد.»

این سمینار در حالی برگزار شده است که پیش از این معین جوانان وزارت اطلاعت و فرهنگ از توشیح یک فرمان در بخش‌آموزش‌های فکری جوانان از سوی رهبر امارت اسلامی خبر داده بود.

ادامه انتقادها از خاموشی کشورهای اسلامی در برابر جنگ در غزه

افزون بر آن، آقای خیرخواه از جوانان خواست تا مسوولیت‌های شان را در برابر جامعه انجام بدهند و اصول فکری و اخلاقی را مدنظر بگیرند.

تصویر بندانگشتی

برخی مقام‌های وزارت تحصیلات عالی روز شنبه در یک سمینار علمی از کشورهای اسلامی و جامعه جهانی ‌خواستند تا موقف شان در برابر حمله‌های اسراییل بر نوار غزه را روشن سازند.

لطف الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در این نشست گفته است که برخی کشور ها به ویژه امریکا نبرد اسراییل در برابر فلسطین را جنبه قانونی می‌دهد.

آقای خیرخواه در سمینار گفت: «امریکا در کنار اسراییل ایستاده شده و به‌گونه مستقیم در جنگ دخیل است و می‌گوید که اسراییل حق قانونی برای دفاع از خود دارد و تمام کشورهای اسلامی به آن نگاه می‌کند. حداقل موقفی هم گرفته نمی‌توانند که به زبان بگویند که این جنگ دیگر متوقف شود.»

شاکرالله وحدت، رییس ارشاد و دعوت وزارت تحصیلات عالی هم در سخنرانی خود اشاره کرد: «اگر امروز به‌گونه واقعی جهان اسلام خصوصا مسلمانان خلیج برای داعیه پاک سر تعظیم پایان می‌کردند، امروز تهاجم امریکا، فرانسوی‌ها، بریتانیا و رژیم صهیونیستی که بالای کودکان مظلوم، ظلم جریان دارد، امروز شاهد این موضوع نمی‌بودیم.»

سمینار علمی تحت نام آموزش‌های فکری برای جوانان در کابل برگزار شده بود.

معین علمی وزارت تحصیلات عالی همچنان در این سمینار تاکید کرد که وزارت تحصیلات عالی به تمامی دانش‌جویان که از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان به افغانستان برگشت داده می‌شوند، زمینه تحصیلات عالی را فراهم خواهد کرد.

افزون بر آن، او از جوانان خواست تا مسوولیت‌های شان را در برابر جامعه انجام بدهند و اصول فکری و اخلاقی را مدنظر بگیرند.

لطف الله خیرخواه افزود: «در کشورهای اسلامی، میان تاریخ، ثقافت و جوامع ما مانع ایجاد شده است. مساله‌ی سوم، احساس حقیقی مسوولیت است که ناپدید شده است و باید این احساس دوباره اعاده شود.»

در همین حال، برخی استاد برگزاری همچون سمینارهای علمی را برای آموزش‌های فکری جوانان مهم خواندند.

رحمت الله سیال، استاد دانشگاه در این سمیار گفت: «در حال حاضر هر علمی که باشد، برای یک جوان به خصوص برای جوان مسلمان به نیاز است که اندیشه فکری داشته باشد. بدون اندیشه فکری تمام علوم ناقص می‌باشد.»

این سمینار در حالی برگزار شده است که پیش از این معین جوانان وزارت اطلاعت و فرهنگ از توشیح یک فرمان در بخش‌آموزش‌های فکری جوانان از سوی رهبر امارت اسلامی خبر داده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره