Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ستایش روسیه از پیکار امارت اسلامی با مواد مخدر

دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت ملی روسیه می‌گوید که امارت اسلامی در کم‌تر از یک سال، در مقایسه با امریکا و متحدانش، در بخش پیکار با مواد مخدر در افغانستان بیش‌تر تلاش کرده است.

خبرگزاری تاس به نقل از معاون شورای امنیت ملی روسیه گزارش داده که امریکا در جریان بیست سال حضوراش در افغانستان می‌خواست هیرویین را از افغانستان به روسیه و کشورهای دیگر قاچاق کند.

دیمیتری مدودف در این باره گفت: «در کم‌تر از یک سال طالبان، صرف نظر از این‌که ما در مورد آن چه احساسی داشته باشیم، کاری را انجام دادند که ایتلاف ناتو به رهبری امریکا در ۲۰ سال نتوانسته انجام دهد. ایتلاف ناتو به رهبری ایالات متحده می‌خواست هرویین را به روسیه و سایر کشورها صادر کند.»

ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت: «به همکاری جهانیان تطبیق برنامه‌های بزرگ در بخش بدیل معیشت یک گام موثر است و با انجام این کار کشاورزان از کشت مواد مخدر دست می‌بردارند.»

در همین حال، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که کشت، قاچاق و پروسس مواد مخدر در افغانستان، نزدیک به صفر رسیده است.

این معینیت آمار می‌دهد که در یک سال گذشته، در نتیجه‌ی عملیات‌های گونه‌گون پیکار با مواد مخدر، نزدیک به ۱۱هزار قاچاقبر کوچک و بزرگ را بازداشت کرده‌اند.

حسیب‌الله احمدی، رییس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت: «در نتیجه این عملیات‌ها ده هزار و پنجصد قاچاقبر بزرگ و کوچک را بازداشت کردیم و همچنان حدود چهار هزار و پنجصد تُن مواد مخدر کشف، ضبط و از بین برده شده‌اند.»

همزمان با این، شماری از کشاورزان بر معیشت بدیل مواد مخدر و تخم‌های اصلاح شده تاکید می‌ورزند.

عبدالمالک، کشاورز به طلوع‌نیوز گفت: «ما خواهان بدیل معیشت مواد مخدر هستیم، بخاطری که ما امسال مواد مخدر را کشت نکردیم و اکنون وضعیت مردم بسیار خراب است.»

گلبدین، کشاورز دیگر گفت: «ما مردم غریب هستیم و اکنون که مواد مخدر را کشت نکردیم و به ما تخم‌های اصلاح شده توزیع نشده با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم.»

بربنیاد اطلاعات معینیت مبارزه با مواد مخدر، در سال گذشته در نتیجه‌ی عملیات‌های گونه‌گون مبارزه با مواد مخدر، بیش از ۱۴هزار هکتار زمین کشت مواد مخدر پاکسازی و نزدیک به پنج هزار تُن مواد مخدر از بین برده شده است.

ستایش روسیه از پیکار امارت اسلامی با مواد مخدر

در همین حال، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که کشت، قاچاق و پروسس مواد مخدر در افغانستان، نزدیک به صفر رسیده است.

تصویر بندانگشتی

دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت ملی روسیه می‌گوید که امارت اسلامی در کم‌تر از یک سال، در مقایسه با امریکا و متحدانش، در بخش پیکار با مواد مخدر در افغانستان بیش‌تر تلاش کرده است.

خبرگزاری تاس به نقل از معاون شورای امنیت ملی روسیه گزارش داده که امریکا در جریان بیست سال حضوراش در افغانستان می‌خواست هیرویین را از افغانستان به روسیه و کشورهای دیگر قاچاق کند.

دیمیتری مدودف در این باره گفت: «در کم‌تر از یک سال طالبان، صرف نظر از این‌که ما در مورد آن چه احساسی داشته باشیم، کاری را انجام دادند که ایتلاف ناتو به رهبری امریکا در ۲۰ سال نتوانسته انجام دهد. ایتلاف ناتو به رهبری ایالات متحده می‌خواست هرویین را به روسیه و سایر کشورها صادر کند.»

ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت: «به همکاری جهانیان تطبیق برنامه‌های بزرگ در بخش بدیل معیشت یک گام موثر است و با انجام این کار کشاورزان از کشت مواد مخدر دست می‌بردارند.»

در همین حال، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که کشت، قاچاق و پروسس مواد مخدر در افغانستان، نزدیک به صفر رسیده است.

این معینیت آمار می‌دهد که در یک سال گذشته، در نتیجه‌ی عملیات‌های گونه‌گون پیکار با مواد مخدر، نزدیک به ۱۱هزار قاچاقبر کوچک و بزرگ را بازداشت کرده‌اند.

حسیب‌الله احمدی، رییس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت: «در نتیجه این عملیات‌ها ده هزار و پنجصد قاچاقبر بزرگ و کوچک را بازداشت کردیم و همچنان حدود چهار هزار و پنجصد تُن مواد مخدر کشف، ضبط و از بین برده شده‌اند.»

همزمان با این، شماری از کشاورزان بر معیشت بدیل مواد مخدر و تخم‌های اصلاح شده تاکید می‌ورزند.

عبدالمالک، کشاورز به طلوع‌نیوز گفت: «ما خواهان بدیل معیشت مواد مخدر هستیم، بخاطری که ما امسال مواد مخدر را کشت نکردیم و اکنون وضعیت مردم بسیار خراب است.»

گلبدین، کشاورز دیگر گفت: «ما مردم غریب هستیم و اکنون که مواد مخدر را کشت نکردیم و به ما تخم‌های اصلاح شده توزیع نشده با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم.»

بربنیاد اطلاعات معینیت مبارزه با مواد مخدر، در سال گذشته در نتیجه‌ی عملیات‌های گونه‌گون مبارزه با مواد مخدر، بیش از ۱۴هزار هکتار زمین کشت مواد مخدر پاکسازی و نزدیک به پنج هزار تُن مواد مخدر از بین برده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره