Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید سرپرست وزارت تحصیلات عالی بر تخصص‌گرایی در کشور

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی روز شنبه در مراسم ‌آغاز برنامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه بین‌المللی افغان گفته است که تخصص اصل اساسی در یک جامعه است.

آقای ندیم افزوده که کشور در حال حاضر به افراد متخصص در هر بخش نیاز دارد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفته است: «تخصص در یک جامعه مهم و ضروری است. بدون تخصص زندگی، یک نظام و یک ملک به کامیابی نخواهد رسید.»

رفیع الله عطا، رییس دانشگاه بین‌المللی افغان گفته است که در سه دانشکده از جمله طب، مهندسی و کشاورزی برنامه‌های شان را در یازده بخش آغاز کرده‌اند.

او در مراسم یادشده گفت: «پوهنتون بین‌المللی افغان در حال حاضر یازده برنامه را آغاز کرده است که چهار برنامه آن دکترا و هشت برنامه آن به سطح ماستری است به همین مناسبت به همه برندگان که در این برنامه‌ها راه یافته‌اند، خوش آمدید می‌گویم.»

نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز در این مراسم بر نزدیک شدن علوم عصری و دینی تاکید کرده است. او از افراد متخصص در بخش‌های دینی و عصری ‌خواست تا به نظریات یکدیگر احترام بگذارند.

نجیب الله حقانی افزود: «کسانی که علوم دینی را فرا گرفته‌ و در بخش دینی مهارت دارند و کسانی که در بخش علوم دنیوی آموزش دیده‌اند، هر دو باید همانند برادر زندگی کنند.»

حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن در این مراسم گفت: «تعلیم برای انسان‌ها امتیاز بلند دارد و به الله ج و مردم نیز محترم است، به خاطر محترم است که آن شخص در این راه زحمت کشیده است.»

همزمان، برخی دانش‌جویان از امارت اسلامی می‌خواهند تا در هزینه‌های تحصیلی سهولت به میان آورد.

نوید احمد، دانش‌جوی دوره دکترا به طلوع‌نیوز گفت: «پشینهاد ما این است که فیس تحصیلی مقطع دکترا به محصلین که ۶۵هزار افغانی است، یک مقدار ده این راستا غور شود.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی همچنان ‌افزوده است که چالش‌ها در بخش تحصیلی افغانستان پایان یافته و نیاز نیست جوانان برای ادامه‌ی تحصیل به خارج از کشور سفر کنند.

تاکید سرپرست وزارت تحصیلات عالی بر تخصص‌گرایی در کشور

نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز در این مراسم بر نزدیک شدن علوم عصری و دینی تاکید کرده است.

تصویر بندانگشتی

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی روز شنبه در مراسم ‌آغاز برنامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه بین‌المللی افغان گفته است که تخصص اصل اساسی در یک جامعه است.

آقای ندیم افزوده که کشور در حال حاضر به افراد متخصص در هر بخش نیاز دارد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفته است: «تخصص در یک جامعه مهم و ضروری است. بدون تخصص زندگی، یک نظام و یک ملک به کامیابی نخواهد رسید.»

رفیع الله عطا، رییس دانشگاه بین‌المللی افغان گفته است که در سه دانشکده از جمله طب، مهندسی و کشاورزی برنامه‌های شان را در یازده بخش آغاز کرده‌اند.

او در مراسم یادشده گفت: «پوهنتون بین‌المللی افغان در حال حاضر یازده برنامه را آغاز کرده است که چهار برنامه آن دکترا و هشت برنامه آن به سطح ماستری است به همین مناسبت به همه برندگان که در این برنامه‌ها راه یافته‌اند، خوش آمدید می‌گویم.»

نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز در این مراسم بر نزدیک شدن علوم عصری و دینی تاکید کرده است. او از افراد متخصص در بخش‌های دینی و عصری ‌خواست تا به نظریات یکدیگر احترام بگذارند.

نجیب الله حقانی افزود: «کسانی که علوم دینی را فرا گرفته‌ و در بخش دینی مهارت دارند و کسانی که در بخش علوم دنیوی آموزش دیده‌اند، هر دو باید همانند برادر زندگی کنند.»

حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن در این مراسم گفت: «تعلیم برای انسان‌ها امتیاز بلند دارد و به الله ج و مردم نیز محترم است، به خاطر محترم است که آن شخص در این راه زحمت کشیده است.»

همزمان، برخی دانش‌جویان از امارت اسلامی می‌خواهند تا در هزینه‌های تحصیلی سهولت به میان آورد.

نوید احمد، دانش‌جوی دوره دکترا به طلوع‌نیوز گفت: «پشینهاد ما این است که فیس تحصیلی مقطع دکترا به محصلین که ۶۵هزار افغانی است، یک مقدار ده این راستا غور شود.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی همچنان ‌افزوده است که چالش‌ها در بخش تحصیلی افغانستان پایان یافته و نیاز نیست جوانان برای ادامه‌ی تحصیل به خارج از کشور سفر کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره