Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انستیتوت صلح امریکا: اقتصاد افغانستان در «لبه پرتگاه» قرار دارد

انستیتوت صلح امریکا با بررسی گزارش‌های پسین بانک جهانی درباره اوضاع اقتصادی افغانستان، گفته است که اقتصاد افغانستان در لبه پرتگاه قرار دارد.

کارشناسان ارشد اقتصادی در انستیتوت صلح امریکا افزوده‌اند که مردم افغانستان هنوزهم نیازمند کمک‌های بشری است.

به باور آنان، نیازمندی به کمک‌های بشری در افغانستان با برگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان، جدی‌تر شده است.

ویلیام برد، کارشناس توسعه اقتصاد در انستیتوت صلح امریکا، گفته است: «دو گزارش پسین بانک جهانی که هفته گذشته منتشر شد، چشم‌انداز اقتصاد افغانستان و وضعیت خانواده‌های افغان را نشان می‌دهد. با وجود برخی نشانه‌های ثبات اقتصادی در سال گذشته در افغانستان، اقتصاد این کشور همچنان ضعیف است و قادر به ایجاد شغل و معیشت مورد نیاز برای پذیرش جمعیت رو به رشد خود نیست. از همین رو، بی‌کاری در این کشور گسترده شده و در حال افزایش است. سطح فقر همچنان بسیار بالاست و شمار زیادی از افغان‌ها هنوز قادر به تامین نیازهای اولیه غذایی و غیرغذایی خود نیستند.»

سکات وردن، مدیر بخش افغانستان و آسیای مرکزی در انستیتوت صلح امریکا هم گفته است: «هیچ راه‌حل سریع برای اقتصاد افغانستان وجود ندارد و گزارش‌های پسین بانک جهانی نشان می‌دهد که فشارهای جمعیتی ناشی از رشد جمعیت و بازگشت صدها هزار مهاجر از پاکستان، احتمالا در کوتاه‌مدت از رشد اقتصادی افغانستان پیشی خواهد گرفت. طالبان باید محدودیت‌های شدید خود را در برابر آموزش زنان و زنان شاغل تعدیل کنند؛ اما با توجه به تجربیات گذشته، بعید به نظر می‌رسد که این امر اتفاق بیفتد.»

اما وزارت اقتصاد با رد این گزارش، ‌گفته است که امارت اسلامی با روی دست گرفتن پروژه‌های بزرگ اقتصادی، کنترول نرخ تورم و حفظ ثبات پولی کشور در برابر ارزهای خارجی یکی از دولت‌های موفق در منطقه است.

همزمان با این، وزارت اقتصاد ادعاهای کارشناسان ارشد اقتصادی در انستیتوت صلح امریکا را رد می کند و می‌گوید که امارت اسلامی با روی دست گرفتن پروژه‌های بزرگ اقتصادی، کنترول نرخ تورم و حفظ ثبات پولی کشور در برابر ارزهای خارجی یکی از دولت‌های موفق در منطقه است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «امارت اسلامی در رشد و توسعه اقتصاد افغانستان در آغاز پروژه‌های کلان زیرساختی و زیربنایی و همچنین در کنترول نرخ تورم و در حفظ ثبات پول ملی در برابر اسعار خارجی یکی از دولت‌های موفق در منطقه محسوب می‌شود.»

در سوی دیگر، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی در کشور باید پروژه‌های زیربنایی بیشتری روی دست گرفته شوند.

احمد فردوس بهگزین، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «یگانه راه پیشرفت این است که باید تمام تمرکز ما به این باشد که زیربناها را تقویت بکنیم.»

پیش از این نیز شماری از اقتصاددان‌های ارشد بانک جهانی در نشستی که از سوی بانک جهانی و انستیتوت صلح امریکا برگزار شد بود، از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌ بودند. آنان در نشست مشترک گفته‌ بودند که نیمی از جمعیت افغانستان در حال حاضر زیر خط فقر به‌سر می‌برند.

انستیتوت صلح امریکا: اقتصاد افغانستان در «لبه پرتگاه» قرار دارد

اما وزارت اقتصاد با رد این گزارش، ‌گفته است که امارت اسلامی با روی دست گرفتن پروژه‌های بزرگ اقتصادی یکی از دولت‌های موفق در منطقه است.

تصویر بندانگشتی

انستیتوت صلح امریکا با بررسی گزارش‌های پسین بانک جهانی درباره اوضاع اقتصادی افغانستان، گفته است که اقتصاد افغانستان در لبه پرتگاه قرار دارد.

کارشناسان ارشد اقتصادی در انستیتوت صلح امریکا افزوده‌اند که مردم افغانستان هنوزهم نیازمند کمک‌های بشری است.

به باور آنان، نیازمندی به کمک‌های بشری در افغانستان با برگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان، جدی‌تر شده است.

ویلیام برد، کارشناس توسعه اقتصاد در انستیتوت صلح امریکا، گفته است: «دو گزارش پسین بانک جهانی که هفته گذشته منتشر شد، چشم‌انداز اقتصاد افغانستان و وضعیت خانواده‌های افغان را نشان می‌دهد. با وجود برخی نشانه‌های ثبات اقتصادی در سال گذشته در افغانستان، اقتصاد این کشور همچنان ضعیف است و قادر به ایجاد شغل و معیشت مورد نیاز برای پذیرش جمعیت رو به رشد خود نیست. از همین رو، بی‌کاری در این کشور گسترده شده و در حال افزایش است. سطح فقر همچنان بسیار بالاست و شمار زیادی از افغان‌ها هنوز قادر به تامین نیازهای اولیه غذایی و غیرغذایی خود نیستند.»

سکات وردن، مدیر بخش افغانستان و آسیای مرکزی در انستیتوت صلح امریکا هم گفته است: «هیچ راه‌حل سریع برای اقتصاد افغانستان وجود ندارد و گزارش‌های پسین بانک جهانی نشان می‌دهد که فشارهای جمعیتی ناشی از رشد جمعیت و بازگشت صدها هزار مهاجر از پاکستان، احتمالا در کوتاه‌مدت از رشد اقتصادی افغانستان پیشی خواهد گرفت. طالبان باید محدودیت‌های شدید خود را در برابر آموزش زنان و زنان شاغل تعدیل کنند؛ اما با توجه به تجربیات گذشته، بعید به نظر می‌رسد که این امر اتفاق بیفتد.»

اما وزارت اقتصاد با رد این گزارش، ‌گفته است که امارت اسلامی با روی دست گرفتن پروژه‌های بزرگ اقتصادی، کنترول نرخ تورم و حفظ ثبات پولی کشور در برابر ارزهای خارجی یکی از دولت‌های موفق در منطقه است.

همزمان با این، وزارت اقتصاد ادعاهای کارشناسان ارشد اقتصادی در انستیتوت صلح امریکا را رد می کند و می‌گوید که امارت اسلامی با روی دست گرفتن پروژه‌های بزرگ اقتصادی، کنترول نرخ تورم و حفظ ثبات پولی کشور در برابر ارزهای خارجی یکی از دولت‌های موفق در منطقه است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «امارت اسلامی در رشد و توسعه اقتصاد افغانستان در آغاز پروژه‌های کلان زیرساختی و زیربنایی و همچنین در کنترول نرخ تورم و در حفظ ثبات پول ملی در برابر اسعار خارجی یکی از دولت‌های موفق در منطقه محسوب می‌شود.»

در سوی دیگر، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی در کشور باید پروژه‌های زیربنایی بیشتری روی دست گرفته شوند.

احمد فردوس بهگزین، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «یگانه راه پیشرفت این است که باید تمام تمرکز ما به این باشد که زیربناها را تقویت بکنیم.»

پیش از این نیز شماری از اقتصاددان‌های ارشد بانک جهانی در نشستی که از سوی بانک جهانی و انستیتوت صلح امریکا برگزار شد بود، از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌ بودند. آنان در نشست مشترک گفته‌ بودند که نیمی از جمعیت افغانستان در حال حاضر زیر خط فقر به‌سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره