Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رضایت‌مندی زنان تجارت‌پیشه از برگزاری نمایشگاه خدیجه‌الکبرا

اتاق تجارت و صنایع زنان در روز پایانی نمایشگاه خدیجه‌الکبرا می‌گوید که در جریان این نمایشگاه نزدیک به ۸۰ قرارداد و ۱۲ تفاهم‌نامه میان بانوان متشبث و برخی از موسسه‌ها امضا شده است. 

ایجاد کمربند تجارتی، تبادل تجارب و مشوره‌دهی به بانوان متشبث از اهداف برگزاری این نمایشگاه خوانده شدند.

سلما یوسفزی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان به طلوع‌نیوز گفت: «نمایشگاه خدیجه الکبرا البته تمام مقصدش منسجم ساختن خانم‌های تجارت‌پیشه بود و در عین زمان، از ۳۴ ولایت در افغانستان تولیدات شان را به نمایش گذاشتند.»

شماری از بانوانی که در این نمایشگاه شرکت کردند، برگزاری همچون نمایشگاه‌ها را در بازاریابی برای محصولات شان سودمند ‌دانستند. 

فاطمه، شرکت کننده به طلوع‌نیوز گفت: «خوشبختانه از آدرس اتاق تجارت زنان ولایت‌ها و همچنان مرکز سهولت‌های بسیار زیاد برای خانم‌ها داده شده که به‌گونه سریع و راحت اجناسی که در سطح افغانستان است، از طریق ویب‌سایت‌ها و کانال‌های که دارند می‌توانند به دست‌رس افراد بیرونی قرار بدهند.»

بصیره، شرکت کننده دیگر گفت: «این نمایشگاه برای زنان متشبث و کارآفرین که می‌خواهند تجارت را آغاز کنند، خوب‌ترین برنامه بود.»

بانوان تجارت‌پیشه از امارت اسلامی ‌خواستند که از آنان پشتیبانی کند.

صدف یکی دیگر از شرکت‌ کننده‌ها گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که در این زمینه تسهیلات بیشتر به خانم‌ها مهیا بسازد و همین قسم همکاری‌های شان را ادامه دهند.»

زهرا محمدی، شرکت کننده دیگر چنین خواست دارد: «خواستم این است که همین قسم نمایشگاه‌ها به خانم برگزار کنند که تجارت خود را رشد دهند.»

در این نمایشگاه که هفت روز ادامه داشت، بیش از ۸۰۰ بانوی تجارت‌پیشه از ۳۴ ولایت محصولات و ساخته‌های شان را به نمایش گذاشتند.

رضایت‌مندی زنان تجارت‌پیشه از برگزاری نمایشگاه خدیجه‌الکبرا

شماری از بانوانی که در این نمایشگاه شرکت کردند، برگزاری همچون نمایشگاه‌ها را در بازاریابی برای محصولات شان سودمند ‌دانستند. 

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و صنایع زنان در روز پایانی نمایشگاه خدیجه‌الکبرا می‌گوید که در جریان این نمایشگاه نزدیک به ۸۰ قرارداد و ۱۲ تفاهم‌نامه میان بانوان متشبث و برخی از موسسه‌ها امضا شده است. 

ایجاد کمربند تجارتی، تبادل تجارب و مشوره‌دهی به بانوان متشبث از اهداف برگزاری این نمایشگاه خوانده شدند.

سلما یوسفزی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان به طلوع‌نیوز گفت: «نمایشگاه خدیجه الکبرا البته تمام مقصدش منسجم ساختن خانم‌های تجارت‌پیشه بود و در عین زمان، از ۳۴ ولایت در افغانستان تولیدات شان را به نمایش گذاشتند.»

شماری از بانوانی که در این نمایشگاه شرکت کردند، برگزاری همچون نمایشگاه‌ها را در بازاریابی برای محصولات شان سودمند ‌دانستند. 

فاطمه، شرکت کننده به طلوع‌نیوز گفت: «خوشبختانه از آدرس اتاق تجارت زنان ولایت‌ها و همچنان مرکز سهولت‌های بسیار زیاد برای خانم‌ها داده شده که به‌گونه سریع و راحت اجناسی که در سطح افغانستان است، از طریق ویب‌سایت‌ها و کانال‌های که دارند می‌توانند به دست‌رس افراد بیرونی قرار بدهند.»

بصیره، شرکت کننده دیگر گفت: «این نمایشگاه برای زنان متشبث و کارآفرین که می‌خواهند تجارت را آغاز کنند، خوب‌ترین برنامه بود.»

بانوان تجارت‌پیشه از امارت اسلامی ‌خواستند که از آنان پشتیبانی کند.

صدف یکی دیگر از شرکت‌ کننده‌ها گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که در این زمینه تسهیلات بیشتر به خانم‌ها مهیا بسازد و همین قسم همکاری‌های شان را ادامه دهند.»

زهرا محمدی، شرکت کننده دیگر چنین خواست دارد: «خواستم این است که همین قسم نمایشگاه‌ها به خانم برگزار کنند که تجارت خود را رشد دهند.»

در این نمایشگاه که هفت روز ادامه داشت، بیش از ۸۰۰ بانوی تجارت‌پیشه از ۳۴ ولایت محصولات و ساخته‌های شان را به نمایش گذاشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره