Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گفت‌وگوهای تازه؛ همکاری‌ اقتصادی قزاقستان افزایش می‌یابد

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با یسین تایف آرمان، نماینده تجارتی قزاقستان دیدار کرده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در این دیدار، درباره ایجاد اتاق تجارت قزاقستان در افغانستان، معرفی شرکت‌های معتبر قزاقستانی، ایجاد تسهیلات ترانزیتی از مسیر دو کشور و رفع موانع ویزای تجارتی بازرگانان گفت‌وگو شده است.

آقای جواد گفت: «آقای یسین تایف در ایجاد خانه تجارت افغانستان در قزاقستان، معرفی شرکت‌های معتبر قزاقستانی جهت تجارت بیشتر و بهتر با جانب افغانستان، ایجاد تسهیلات ترانزیتی اموال از مسیر دو کشور، رفع موانع ویزای تجاران دو کشور بحث و تبادل نظر نمودند.»

از سویی‌هم؛ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که ایجاد اتاق تجارت مشترک افغانستان-قزاقستان در افزایش داد و ستد و حل چالش‌های بازرگانی مهم است.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «اتاق تجارت مشترک با قزاقستان از اولویت‌ها هم برای قزاقستان و هم برای ما است. در حال حاضر ما از قزاقستان آرد، روغن و گندم واردات بسیار داریم، دوا همچنان در آینده نزدیک گفت‌وگو جریان دارد، تاریخ‌اش مشخص نیست، شاید یک نمایشگاه مشترک با قزاقستان ما در افغانستان داشته باشیم.»

شماری از بازرگانان می‌گویند که بیشتر اقلام صادراتی به قزاقستان محصولات کشاورزی است و فراهم‌سازی سهولت‌ها در این زمینه در افزایش درآمدهای کشور سودمند است.

امید حیدری، بازرگان گفت: «اگر در بخش بازارها و مارکیت‌ها همرای تجاران کمک صورت بگیرد، این تاثیر به سزای بالای تجارت و اقتصاد دارد و این می‌تواند که تجاران سرمایه‌گذاری بیشتر کنند.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، میزان داد و ستد افغانستان با قزاقستان در سال به ۶۰۰ میلیون دالر می‌رسد که صادرات در مقایسه با واردات بسیار اندک است.

گفت‌وگوهای تازه؛ همکاری‌ اقتصادی قزاقستان افزایش می‌یابد

از سویی‌هم؛ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که ایجاد اتاق تجارت مشترک افغانستان-قزاقستان در افزایش داد و ستد و حل چالش‌های بازرگانی مهم است.

تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با یسین تایف آرمان، نماینده تجارتی قزاقستان دیدار کرده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در این دیدار، درباره ایجاد اتاق تجارت قزاقستان در افغانستان، معرفی شرکت‌های معتبر قزاقستانی، ایجاد تسهیلات ترانزیتی از مسیر دو کشور و رفع موانع ویزای تجارتی بازرگانان گفت‌وگو شده است.

آقای جواد گفت: «آقای یسین تایف در ایجاد خانه تجارت افغانستان در قزاقستان، معرفی شرکت‌های معتبر قزاقستانی جهت تجارت بیشتر و بهتر با جانب افغانستان، ایجاد تسهیلات ترانزیتی اموال از مسیر دو کشور، رفع موانع ویزای تجاران دو کشور بحث و تبادل نظر نمودند.»

از سویی‌هم؛ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که ایجاد اتاق تجارت مشترک افغانستان-قزاقستان در افزایش داد و ستد و حل چالش‌های بازرگانی مهم است.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «اتاق تجارت مشترک با قزاقستان از اولویت‌ها هم برای قزاقستان و هم برای ما است. در حال حاضر ما از قزاقستان آرد، روغن و گندم واردات بسیار داریم، دوا همچنان در آینده نزدیک گفت‌وگو جریان دارد، تاریخ‌اش مشخص نیست، شاید یک نمایشگاه مشترک با قزاقستان ما در افغانستان داشته باشیم.»

شماری از بازرگانان می‌گویند که بیشتر اقلام صادراتی به قزاقستان محصولات کشاورزی است و فراهم‌سازی سهولت‌ها در این زمینه در افزایش درآمدهای کشور سودمند است.

امید حیدری، بازرگان گفت: «اگر در بخش بازارها و مارکیت‌ها همرای تجاران کمک صورت بگیرد، این تاثیر به سزای بالای تجارت و اقتصاد دارد و این می‌تواند که تجاران سرمایه‌گذاری بیشتر کنند.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، میزان داد و ستد افغانستان با قزاقستان در سال به ۶۰۰ میلیون دالر می‌رسد که صادرات در مقایسه با واردات بسیار اندک است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره