Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی کتاب‌فروشان از کم‌رنگ شدن بازار فروش کتاب در کشور

برخی از مسوولان کتاب فروشی‌ها و انتشارات می‌گویند که در بیش از دوسال پسین، پنجاه درصد از مشتریان شان را از دست داده‌اند.

مسوولان این انتشارات و کتاب فروشی‌ها تاکید می‌ورزند که در حال حاضر، بازار فروشات شان کم‌رنگ شده و با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند.

ذکی احمدی، مسول انتشارات به طلوع‌نیوز گفت: «حدود ۱۸ سال می‌شود که ما در کار بخش فروش، نشر و پخش کتاب هستیم. فعلن وضعیت اقتصادی مردم است که بیش‌ترین تاثیر را روی کتاب دارد.»

عزیزالله، کتاب فروش گفت: «سابق کاروبار بسیار خوب بود حالا نیست، حالا بسیار کم شده است. اقتصاد ما بسیار خراب شده است.»

بربنیاد معلومات اتحادیه ناشران، حدود ۱۸۰ ناشر ۵۵۰ کتاب فروشی و ۱۵۰ مطبعه در کشور فعالیت دارد که در حال حاضر با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند.

عبدالودود مختارزاده، رییس اتحادیه ناشران و کتاب فروشی‌های کابل می‌گوید که در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ روی ایجاد کمیسیون برای رسیدگی به مشکلات ناشران و کتاب فروشان کار می‌کنند.

آقای مختارزاده در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «اداره امور از طریق ریاست‌الوزرا یک کمیسیونی را ایجاد کردند در وزارت اطلاعات و فرهنگ. این کمیسیون در حمایت ناشران تلاش‌های خود را دارند تا مشکلات ناشر را کتگوری‌بندی بکند.»

در همین حال، برخی از دانش‌جویان نیز مشکلات اقتصادی را از عوامل کم‌رنگ شدن فرهنگ مطالعه و خرید کتاب می‌دانند.

ایمان حیدری، دانش‌جو در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «فرهنگ مطالعه کم‌رنگ شده در بین دانش‌جویان.»

این در حالی‌ست که پیش از این نیز برخی از انتشارت و کتاب فروشی‌ها از مشکلات اقتصادی و پایین آمدن سطح فروشات شان شکایت کرده‌اند.

نگرانی کتاب‌فروشان از کم‌رنگ شدن بازار فروش کتاب در کشور

مسوولان این انتشارات و کتاب فروشی‌ها تاکید می‌ورزند که در حال حاضر، بازار فروشات شان کم‌رنگ شده و با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند.

تصویر بندانگشتی

برخی از مسوولان کتاب فروشی‌ها و انتشارات می‌گویند که در بیش از دوسال پسین، پنجاه درصد از مشتریان شان را از دست داده‌اند.

مسوولان این انتشارات و کتاب فروشی‌ها تاکید می‌ورزند که در حال حاضر، بازار فروشات شان کم‌رنگ شده و با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند.

ذکی احمدی، مسول انتشارات به طلوع‌نیوز گفت: «حدود ۱۸ سال می‌شود که ما در کار بخش فروش، نشر و پخش کتاب هستیم. فعلن وضعیت اقتصادی مردم است که بیش‌ترین تاثیر را روی کتاب دارد.»

عزیزالله، کتاب فروش گفت: «سابق کاروبار بسیار خوب بود حالا نیست، حالا بسیار کم شده است. اقتصاد ما بسیار خراب شده است.»

بربنیاد معلومات اتحادیه ناشران، حدود ۱۸۰ ناشر ۵۵۰ کتاب فروشی و ۱۵۰ مطبعه در کشور فعالیت دارد که در حال حاضر با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند.

عبدالودود مختارزاده، رییس اتحادیه ناشران و کتاب فروشی‌های کابل می‌گوید که در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ روی ایجاد کمیسیون برای رسیدگی به مشکلات ناشران و کتاب فروشان کار می‌کنند.

آقای مختارزاده در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «اداره امور از طریق ریاست‌الوزرا یک کمیسیونی را ایجاد کردند در وزارت اطلاعات و فرهنگ. این کمیسیون در حمایت ناشران تلاش‌های خود را دارند تا مشکلات ناشر را کتگوری‌بندی بکند.»

در همین حال، برخی از دانش‌جویان نیز مشکلات اقتصادی را از عوامل کم‌رنگ شدن فرهنگ مطالعه و خرید کتاب می‌دانند.

ایمان حیدری، دانش‌جو در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «فرهنگ مطالعه کم‌رنگ شده در بین دانش‌جویان.»

این در حالی‌ست که پیش از این نیز برخی از انتشارت و کتاب فروشی‌ها از مشکلات اقتصادی و پایین آمدن سطح فروشات شان شکایت کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره