Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست "افغانستان میان گذشته و آینده" در مسکو برگزار شد

نشستی زیرنام "افغانستان میان گذشته و آینده" با حضور چهره‌های مخالف امارت اسلامی و نماینده‌های برخی کشورها به میزبانی حزب عدالت روسیه در مسکو برگزار شد.

نماینده‌هایی از ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر در این نشست شرکت کردند.

شرکت‌کننده‌های این نشست درباره ایجاد حکومت فراگیر، اوضاع زنان و دختران در افغانستان، رویکرد سازمان ملل متحد در برابر افغانستان و برخی مسایل دیگر گفت‌وگو کردند.

شماری از اعضای حکومت پیشین افغانستان نیز در نشست مسکو شرکت کردند.

احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت در این نشست گفته است: «تاکید می‌دارم که طرف‌دار جهت‌گیری افغانستان با هیچ یک از قدرت‌ها و بلاک‌های نظامی دنیا نیستیم، می‌خواهیم که افغانستان با اجماع داخلی و ثبات ملی در همسویی با منطقه و جهان سیاست دوستی با همه و دشمنی با هیچ‌کس را پیشه کند.»

دراین میان، نماینده ایران در نشست مسکو درباره پیکار امارت اسلامی در برابر داعش و گروه‌های دیگر در افغانستان سخن گفته است.

مستشار سفارت ایران در مسکو در این نشست گفته است: «مبارزه طالبان با گروه ترورستی داعش خراسان است، همکاری‌های امنیتی میان افغانستان و همسایه‌گان در زمینه مبارزه با داعش نتیجه ارزشمندی داشته که در نتیجه آن برخی رهبران این گروه تروریستی از بین رفته و فعالیت‌های مخرب این گروه کم‌تر شده است.»

سید مقدم امین، آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «هر نشستی پیرامون اوضاع افغانستان می‌تواند مفید باشد؛ اما اگر بخواهیم قضیه افغانستان کلیدی حل شود، چارچوب توافق‌نامه قطر می‌تواند یک راهکار باشد که آن هم تحت نظارت سازمان ملل متحد باشد.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که از امارت اسلامی برای شرکت در این نشست دعوت نشده است.

آقای مجاهد می‌افزاید که برگزاری چنین نشست‌ها هیچ سودی برای افغانستان ندارد و کشورهای همسایه نباید میان افغان‌ها فتنه‌انگیزی کنند.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی از کشورها متاسفانه می‌خواهند حلقات و مهره‌های سوخته را پس زنده کنند و فتنه‌انگیزی بکنند، این گام خوب نیست، ما اعتراض خود را به روسیه هم کرده‌ایم و آن‌ها باید مداخله در امور کشورها نداشته باشند.»

نشست "افغانستان میان گذشته و آینده" از سوی انستیتوت جهان عدالت و حزب عدالت روسیه برای یک روز برگزار شده بود.

نشست "افغانستان میان گذشته و آینده" در مسکو برگزار شد

ذبیح الله مجاهد می‌افزاید که برگزاری چنین نشست‌ها هیچ سودی برای افغانستان ندارد و کشورهای همسایه نباید میان افغان‌ها فتنه‌انگیزی کنند.

تصویر بندانگشتی

نشستی زیرنام "افغانستان میان گذشته و آینده" با حضور چهره‌های مخالف امارت اسلامی و نماینده‌های برخی کشورها به میزبانی حزب عدالت روسیه در مسکو برگزار شد.

نماینده‌هایی از ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر در این نشست شرکت کردند.

شرکت‌کننده‌های این نشست درباره ایجاد حکومت فراگیر، اوضاع زنان و دختران در افغانستان، رویکرد سازمان ملل متحد در برابر افغانستان و برخی مسایل دیگر گفت‌وگو کردند.

شماری از اعضای حکومت پیشین افغانستان نیز در نشست مسکو شرکت کردند.

احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت در این نشست گفته است: «تاکید می‌دارم که طرف‌دار جهت‌گیری افغانستان با هیچ یک از قدرت‌ها و بلاک‌های نظامی دنیا نیستیم، می‌خواهیم که افغانستان با اجماع داخلی و ثبات ملی در همسویی با منطقه و جهان سیاست دوستی با همه و دشمنی با هیچ‌کس را پیشه کند.»

دراین میان، نماینده ایران در نشست مسکو درباره پیکار امارت اسلامی در برابر داعش و گروه‌های دیگر در افغانستان سخن گفته است.

مستشار سفارت ایران در مسکو در این نشست گفته است: «مبارزه طالبان با گروه ترورستی داعش خراسان است، همکاری‌های امنیتی میان افغانستان و همسایه‌گان در زمینه مبارزه با داعش نتیجه ارزشمندی داشته که در نتیجه آن برخی رهبران این گروه تروریستی از بین رفته و فعالیت‌های مخرب این گروه کم‌تر شده است.»

سید مقدم امین، آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «هر نشستی پیرامون اوضاع افغانستان می‌تواند مفید باشد؛ اما اگر بخواهیم قضیه افغانستان کلیدی حل شود، چارچوب توافق‌نامه قطر می‌تواند یک راهکار باشد که آن هم تحت نظارت سازمان ملل متحد باشد.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که از امارت اسلامی برای شرکت در این نشست دعوت نشده است.

آقای مجاهد می‌افزاید که برگزاری چنین نشست‌ها هیچ سودی برای افغانستان ندارد و کشورهای همسایه نباید میان افغان‌ها فتنه‌انگیزی کنند.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی از کشورها متاسفانه می‌خواهند حلقات و مهره‌های سوخته را پس زنده کنند و فتنه‌انگیزی بکنند، این گام خوب نیست، ما اعتراض خود را به روسیه هم کرده‌ایم و آن‌ها باید مداخله در امور کشورها نداشته باشند.»

نشست "افغانستان میان گذشته و آینده" از سوی انستیتوت جهان عدالت و حزب عدالت روسیه برای یک روز برگزار شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره