Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مهم خواندن ارزیابی انتونیو گوترش درباره افغانستان از سوی فایق

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد ارزیابی انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل را در زمینه حل معضل کنونی افغانستان به ویژه اوضاع حقوق بشری مهم عنوان کرده است.

آقای فایق گفته است این گزارش می‌تواند راهی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی حقوق بشری و سیاسی در افغانستان باشد.

سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد با ستایش از این گزارش، افزوده است که این گزارش در مورد تعامل، اتخاذ گام‌های عملی، اعتمادسازی میان دو طرف و حفظ حقوق شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران متعهد به کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌الملی است.

اما امارت اسلامی درباره گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است که پیشنهادهای امارت اسلامی در این باره نیز باید شنیده شوند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی تاکید می‌کند که گفتمان در این باره زمانی نتیجه می‌دهد که تفاهم وجود داشته باشد.

آقای مجاهد گفت: «در این راستا باید یک افهام و تفهیم وجود داشته باشد و پیشنهاداتی هم که صورت گرفته، از امارت اسلامی افغانستان هم باید شنیده شود و پیشرفت در نتیجه گفتمان صورت بگیرد. به گمان ما نتیجه می‌دهد ولی زمانی که تفاهم باشد.»

معین گل سمکنی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «خواست‌های جامعه جهانی واضح هستند، امارت اسلامی باید درجستجوی بدیل آن باشد و به آن‌های جواب مثبت بگوید.»

انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در ارزیابی‌ خود یک نقشه‌راه را برای شورای امنیت سازمان ملل تهیه کرده که افغانستان بربنیاد آن به نظام جهانی بپیوندد و با تامین نیازها، اعتمادسازی و همکاری‌های منطقه‌ای در بخش‌های سیاسی و امنیتی صورت گیرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در این گزارش بر رعایت اصل عدم تبعیض، حقوق زنان و سهم دادن زنان و دختران در تمام عرصه‌ها تاکید کرده و گفته است که حقوق و آزادی‌های اساسی همه شهروندان افغانستان باید رعایت شود.

مهم خواندن ارزیابی انتونیو گوترش درباره افغانستان از سوی فایق

اما امارت اسلامی درباره گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است که پیشنهادهای امارت اسلامی در این باره نیز باید شنیده شوند.

تصویر بندانگشتی

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد ارزیابی انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل را در زمینه حل معضل کنونی افغانستان به ویژه اوضاع حقوق بشری مهم عنوان کرده است.

آقای فایق گفته است این گزارش می‌تواند راهی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی حقوق بشری و سیاسی در افغانستان باشد.

سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد با ستایش از این گزارش، افزوده است که این گزارش در مورد تعامل، اتخاذ گام‌های عملی، اعتمادسازی میان دو طرف و حفظ حقوق شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران متعهد به کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌الملی است.

اما امارت اسلامی درباره گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است که پیشنهادهای امارت اسلامی در این باره نیز باید شنیده شوند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی تاکید می‌کند که گفتمان در این باره زمانی نتیجه می‌دهد که تفاهم وجود داشته باشد.

آقای مجاهد گفت: «در این راستا باید یک افهام و تفهیم وجود داشته باشد و پیشنهاداتی هم که صورت گرفته، از امارت اسلامی افغانستان هم باید شنیده شود و پیشرفت در نتیجه گفتمان صورت بگیرد. به گمان ما نتیجه می‌دهد ولی زمانی که تفاهم باشد.»

معین گل سمکنی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «خواست‌های جامعه جهانی واضح هستند، امارت اسلامی باید درجستجوی بدیل آن باشد و به آن‌های جواب مثبت بگوید.»

انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در ارزیابی‌ خود یک نقشه‌راه را برای شورای امنیت سازمان ملل تهیه کرده که افغانستان بربنیاد آن به نظام جهانی بپیوندد و با تامین نیازها، اعتمادسازی و همکاری‌های منطقه‌ای در بخش‌های سیاسی و امنیتی صورت گیرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در این گزارش بر رعایت اصل عدم تبعیض، حقوق زنان و سهم دادن زنان و دختران در تمام عرصه‌ها تاکید کرده و گفته است که حقوق و آزادی‌های اساسی همه شهروندان افغانستان باید رعایت شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره