Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض‌ها و زیان‌های بازرگانان افغان در سپین بولدک

اعتراض‌ها در برابر تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر رفت و برگشت از گذرگاه سپین بولدک با پاسپورت ادامه دارند.

برخی اعتراض‌کننده‌ها گفته‌اند تا هنگامی که حکومت پاکستان این تصمیم را پس نگیرد، به اعتراض شان ادامه می‌دهند.

این در حالی‌ست که اعتراض‌کننده‌ها پس از بیستم ماه نومبر سال روان در منطقه‌ی چمن در اعتراض به الزامی شدن پاسپورت برای رفت و برگشت از گذرگاه سپین بولدک، تمامی راه‌ها میان چمن - کویته را مسدود کرده‌اند.

انور، اعتراض‌کننده در چمن گفت: «کشورهای همسایه است، وقتی کسی به سوی دیگر می‌رود، پاسپورت چه نیاز است. تذکره که باشد، به پاسپورت نیاز نیست.»

روند صادرات و واردات از گذرگاه سپین بولدک در حال حاضر متوقف است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری سپین بولدک گفته است که به بازرگانان افغان هر روز یک میلیون دالر زیان وارد می‌شود.

محمد شفیق اچکزی، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولسوالی سپین بولدک گفت: «روزانه از ۶۰۰هزار دالر تا یک میلیون دالر به ما زیان وارد می‌شود و در کانتینرهای ما مال‌های وجود دارد که با خطر خراب شدن روبه‌رو اند.»

هم زمان، آمر ثبت و معلومات مهاجران در ولسوالی سپین بولدک به طلوع‌نیوز گفته است که به علت مسدود بودن راه میان چمن و کویته، روند اخراج مهاجران افغان از این گذرگاه نیز تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

عبداللطیف حکیمی، آمر ثبت و معلومات مهاجران در ولسوالی سپین بولدک گفت: «در پاکستان راه بند است و در آن‌جا بعضی مشکلات امنیتی وجود دارد، این بر روند آمدن مهاجران تاثیر کرده و گفته می‌توانیم که تا پنجاه درصد برگشت مهاجر کاهش یافته است.»

بیش از یک ماه می‌شود که برخی باشنده‌های چمن در اعتراض به تصمیم حکومت سرپرست پاکستان مبنی بر الزامی بودن پاسپورت برای رفت و برگشت از مسیر سپین بولدک، نشست‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند.

اعتراض‌ها و زیان‌های بازرگانان افغان در سپین بولدک

روند صادرات و واردات از سپین بولدک متوقف است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری سپین بولدک گفته که به بازرگانان افغان هر روز یک میلیون دالر زیان وارد می‌شود.

تصویر بندانگشتی

اعتراض‌ها در برابر تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر رفت و برگشت از گذرگاه سپین بولدک با پاسپورت ادامه دارند.

برخی اعتراض‌کننده‌ها گفته‌اند تا هنگامی که حکومت پاکستان این تصمیم را پس نگیرد، به اعتراض شان ادامه می‌دهند.

این در حالی‌ست که اعتراض‌کننده‌ها پس از بیستم ماه نومبر سال روان در منطقه‌ی چمن در اعتراض به الزامی شدن پاسپورت برای رفت و برگشت از گذرگاه سپین بولدک، تمامی راه‌ها میان چمن - کویته را مسدود کرده‌اند.

انور، اعتراض‌کننده در چمن گفت: «کشورهای همسایه است، وقتی کسی به سوی دیگر می‌رود، پاسپورت چه نیاز است. تذکره که باشد، به پاسپورت نیاز نیست.»

روند صادرات و واردات از گذرگاه سپین بولدک در حال حاضر متوقف است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری سپین بولدک گفته است که به بازرگانان افغان هر روز یک میلیون دالر زیان وارد می‌شود.

محمد شفیق اچکزی، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولسوالی سپین بولدک گفت: «روزانه از ۶۰۰هزار دالر تا یک میلیون دالر به ما زیان وارد می‌شود و در کانتینرهای ما مال‌های وجود دارد که با خطر خراب شدن روبه‌رو اند.»

هم زمان، آمر ثبت و معلومات مهاجران در ولسوالی سپین بولدک به طلوع‌نیوز گفته است که به علت مسدود بودن راه میان چمن و کویته، روند اخراج مهاجران افغان از این گذرگاه نیز تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

عبداللطیف حکیمی، آمر ثبت و معلومات مهاجران در ولسوالی سپین بولدک گفت: «در پاکستان راه بند است و در آن‌جا بعضی مشکلات امنیتی وجود دارد، این بر روند آمدن مهاجران تاثیر کرده و گفته می‌توانیم که تا پنجاه درصد برگشت مهاجر کاهش یافته است.»

بیش از یک ماه می‌شود که برخی باشنده‌های چمن در اعتراض به تصمیم حکومت سرپرست پاکستان مبنی بر الزامی بودن پاسپورت برای رفت و برگشت از مسیر سپین بولدک، نشست‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره