Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت: شماری از کشاورزان در خارج آموزش می‌بینند

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از امضای تفاهم‌نامه‌ی همکاری با دانشگاه کشاورزی ازبیکستان در تاشکند خبر می‌دهد.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی این وزارت می‌گوید که بربنیاد این تفاهم‌نامه، برای بیش از پنجاه تن از کشاورزان افغان زمینه آموزش‌‌های مسلکی در ازبیکستان فراهم خواهد شد.

آقای مستعین در این باره گفت: «یک تفاهم‌نامه را که امضا کرده‌اند این است که شصت تن از متخصصین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی برای آموزش‌های کوتاه مدت و دراز مدت به کشور ازبیکستان می‌روند و در پوهنحی زراعت تجربه‌های شان مستفید می‌شوند.»

همزمان با این، اتاق زراعت، آبیاری و مالداری امضای این تفاهم‌نامه را برای ایجاد اشتغال‌زایی مهم خواند، می‌افزاید که روی بخش‌های دیگر نیز تفاهم‌نامه‌های با ازبیکستان امضا شده است.

میرویس حاجی‌زاده، رییس اتاق زراعت، آبیاری و مالداری گفت: «تفاهم‌نامه چهارم درباره باغ‌های قطره‌ای است مثل باغ‌های انگور را می‌توانند همرای ما همکاری کنند زراعت ما انشاءالله رشد می‌کند از یک آدرس این یک ایجاد کار به دهاقین کشور ما است در پهلویش عواید ما بیش‌تر می‌شود.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی گسترش روابط در بخش کشاروزی با کشورهای همسایه را به سود افغانستان می‌دانند.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «همکاری و مشارکی کشورهای همسایه به خصوص ازبیکستان، افغانستان می‌تواند که امنیت غذایی و تغذیه را بهبود ببخشد و همچنان تولید داخلی را افزایش بدهد.»

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پیش از این گفته بود که هیاتی به ریاست معین این وزارت به ازبیکستان رفته و درباره‌ی جلب سرمایه‌گذاری‌ و توسعه همکاری‌ها در بخش کشاورزی گفت‌وگو خواهد کرد.

وزارت زراعت: شماری از کشاورزان در خارج آموزش می‌بینند

مصباح الدین مستعین، سخنگوی این وزارت می‌گوید که بربنیاد این تفاهم‌نامه، برای بیش از پنجاه تن از کشاورزان افغان زمینه آموزش‌‌های مسلکی در ازبیکستان فراهم خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از امضای تفاهم‌نامه‌ی همکاری با دانشگاه کشاورزی ازبیکستان در تاشکند خبر می‌دهد.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی این وزارت می‌گوید که بربنیاد این تفاهم‌نامه، برای بیش از پنجاه تن از کشاورزان افغان زمینه آموزش‌‌های مسلکی در ازبیکستان فراهم خواهد شد.

آقای مستعین در این باره گفت: «یک تفاهم‌نامه را که امضا کرده‌اند این است که شصت تن از متخصصین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی برای آموزش‌های کوتاه مدت و دراز مدت به کشور ازبیکستان می‌روند و در پوهنحی زراعت تجربه‌های شان مستفید می‌شوند.»

همزمان با این، اتاق زراعت، آبیاری و مالداری امضای این تفاهم‌نامه را برای ایجاد اشتغال‌زایی مهم خواند، می‌افزاید که روی بخش‌های دیگر نیز تفاهم‌نامه‌های با ازبیکستان امضا شده است.

میرویس حاجی‌زاده، رییس اتاق زراعت، آبیاری و مالداری گفت: «تفاهم‌نامه چهارم درباره باغ‌های قطره‌ای است مثل باغ‌های انگور را می‌توانند همرای ما همکاری کنند زراعت ما انشاءالله رشد می‌کند از یک آدرس این یک ایجاد کار به دهاقین کشور ما است در پهلویش عواید ما بیش‌تر می‌شود.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی گسترش روابط در بخش کشاروزی با کشورهای همسایه را به سود افغانستان می‌دانند.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «همکاری و مشارکی کشورهای همسایه به خصوص ازبیکستان، افغانستان می‌تواند که امنیت غذایی و تغذیه را بهبود ببخشد و همچنان تولید داخلی را افزایش بدهد.»

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پیش از این گفته بود که هیاتی به ریاست معین این وزارت به ازبیکستان رفته و درباره‌ی جلب سرمایه‌گذاری‌ و توسعه همکاری‌ها در بخش کشاورزی گفت‌وگو خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره