Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست مکرر تهران برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

وزارت خارجه ایران بار دیگر بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که تهران به دنبال صلح و ثبات در افغانستان است و تلاش‌های منطقه‌ای‌ را در این عرصه مهم می‌داند.

آقای کنعانی در به خبرنگاران گفته است: «امنیت افغانستان امنیت جمهوری اسلامی ایران است. در همین چهارچوب به مفید بودن تلاش‌ها و سازوکارهای منطقه‌ای برای کمک به تحکیم صلح و ثبات در افغانستان معتقدیم. روی‌کرد اساسی ما در ارتباط با افغانستان این است که در آنجا دولتی بر روی کار بیاید که نماینده تمام ملت افغانستان باشد.»

و اما، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت کنونی در افغانستان فراگیر است و کشورها نباید در امور افغانستان مداخله کنند.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «اول این‌که کشورها نباید در مسایل افغانستان مداخله کنند. چگونگی نظام، شمولیت و عدم شمولیت در نظام مربوط به مردم افغانستان است. نظام کنونی ما فراگیر است و نمایندگان تمام افغان‌ها در آن حضور دارند.»

درهمین حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که به افراد تخصصی باید در بدنه حکومت جا داده شود.

عزیز معارج، آگاه سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «در ایران هم حکومت فراگیر وجود ندارد، اما می‌توانم بگویم که در افغانستان باید کار به اهل کار سپرده شود، زیرا می‌تواند برای حل مشکلات و توسعه کشور مفید باشد.»

این در حالی‌ست که روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبیکستان و شماری دیگر کشورها نیز بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید ورزیده بودند.

خواست مکرر تهران برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

و اما، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت کنونی در افغانستان فراگیر است و کشورها نباید در امور افغانستان مداخله کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه ایران بار دیگر بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که تهران به دنبال صلح و ثبات در افغانستان است و تلاش‌های منطقه‌ای‌ را در این عرصه مهم می‌داند.

آقای کنعانی در به خبرنگاران گفته است: «امنیت افغانستان امنیت جمهوری اسلامی ایران است. در همین چهارچوب به مفید بودن تلاش‌ها و سازوکارهای منطقه‌ای برای کمک به تحکیم صلح و ثبات در افغانستان معتقدیم. روی‌کرد اساسی ما در ارتباط با افغانستان این است که در آنجا دولتی بر روی کار بیاید که نماینده تمام ملت افغانستان باشد.»

و اما، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت کنونی در افغانستان فراگیر است و کشورها نباید در امور افغانستان مداخله کنند.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «اول این‌که کشورها نباید در مسایل افغانستان مداخله کنند. چگونگی نظام، شمولیت و عدم شمولیت در نظام مربوط به مردم افغانستان است. نظام کنونی ما فراگیر است و نمایندگان تمام افغان‌ها در آن حضور دارند.»

درهمین حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که به افراد تخصصی باید در بدنه حکومت جا داده شود.

عزیز معارج، آگاه سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «در ایران هم حکومت فراگیر وجود ندارد، اما می‌توانم بگویم که در افغانستان باید کار به اهل کار سپرده شود، زیرا می‌تواند برای حل مشکلات و توسعه کشور مفید باشد.»

این در حالی‌ست که روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبیکستان و شماری دیگر کشورها نیز بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید ورزیده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره