Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی عفو بین‌الملل و اوچا از نقض حقوق بانوان در افغانستان

سازمان عفو بین‌الملل و نهاد هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

در اعلامیه‌ عفو بین‌الملل آمده است که «طالبان» به آن‌چه درباره حقوق زنان در افغانستان تعهد کرده‌اند، عمل نکرده‌اند. این سازمان خواستار پایان بخشیدن به نقض حقوق بانوان در افغانستان شده است.

زمان سلطانی، پژوهش‌گر عفو بین‌الملل در جنوب آسیا به طلوع‌نیوز گفت: «ما شاهد از این هستیم که هرگونه تظاهرات یا هر گونه اعتراز سرکوب می‌شود و معتضرین به صورت فرا قانونی به زندان انداخته می‌شوند و شکنجه می‌شوند.»

همزمان با آن، اوچا نیز از افزایش نقض حقوق بشری در برابر بانوان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افغانستان را یکی از کشورهای پرچالش جهان برای زنان عنوان داده است.

او در این باره افزوده است: «در حال حاضر، افغانستان یکی از پرچالش‌ترین کشورهای جهان برای زنان است. از ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی، موانع در برابر زنان و دختران در افغانستان چه شخصی و چه سازمان یافته به‌گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته است.»

تفسیر سیاه‌پوش، فعال حقوق بانوان به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که به حق و حقوقی همه مردم افغانستان به خصوص زنان رسیدگی کند، در های بسته شده را باز کند و هر آن‌چه‌که حق زنان است، امروز در جامعه افغانستان باید به آن رسیدگی کند.»

اما امارت اسلامی با رد یافته‌های این دو نهاد، می‌گوید که حقوق تمامی شهروندان کشور تامین است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «در افغانستان مردم دارای حقوق خود هستند و تلاش می‌ورزیم تا به حقوق مردم ما هنوز هم رسیدگی صورت بگیرد. نظام، نظامی اسلامی است، حقوق مردم را می‌شناسد و این را تعهد کرده که به مردم حقوق شان را اعطا می‌کند، آن‌ها باید در این مورد تشویش نداشته باشند.»

این در حالی‌ست کارزار سالانه شانزده روزه به هدف پشتیبانی از بانوان در سراسر جهان از بیست‌وپنجم ماه نومبر تا دهم دسمبر که روز جهانی حقوق بشر است، راه‌اندازی شده است.

نگرانی عفو بین‌الملل و اوچا از نقض حقوق بانوان در افغانستان

اما امارت اسلامی با رد یافته‌های این دو نهاد، می‌گوید که حقوق تمامی شهروندان کشور تامین است.

تصویر بندانگشتی

سازمان عفو بین‌الملل و نهاد هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

در اعلامیه‌ عفو بین‌الملل آمده است که «طالبان» به آن‌چه درباره حقوق زنان در افغانستان تعهد کرده‌اند، عمل نکرده‌اند. این سازمان خواستار پایان بخشیدن به نقض حقوق بانوان در افغانستان شده است.

زمان سلطانی، پژوهش‌گر عفو بین‌الملل در جنوب آسیا به طلوع‌نیوز گفت: «ما شاهد از این هستیم که هرگونه تظاهرات یا هر گونه اعتراز سرکوب می‌شود و معتضرین به صورت فرا قانونی به زندان انداخته می‌شوند و شکنجه می‌شوند.»

همزمان با آن، اوچا نیز از افزایش نقض حقوق بشری در برابر بانوان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افغانستان را یکی از کشورهای پرچالش جهان برای زنان عنوان داده است.

او در این باره افزوده است: «در حال حاضر، افغانستان یکی از پرچالش‌ترین کشورهای جهان برای زنان است. از ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی، موانع در برابر زنان و دختران در افغانستان چه شخصی و چه سازمان یافته به‌گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته است.»

تفسیر سیاه‌پوش، فعال حقوق بانوان به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که به حق و حقوقی همه مردم افغانستان به خصوص زنان رسیدگی کند، در های بسته شده را باز کند و هر آن‌چه‌که حق زنان است، امروز در جامعه افغانستان باید به آن رسیدگی کند.»

اما امارت اسلامی با رد یافته‌های این دو نهاد، می‌گوید که حقوق تمامی شهروندان کشور تامین است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «در افغانستان مردم دارای حقوق خود هستند و تلاش می‌ورزیم تا به حقوق مردم ما هنوز هم رسیدگی صورت بگیرد. نظام، نظامی اسلامی است، حقوق مردم را می‌شناسد و این را تعهد کرده که به مردم حقوق شان را اعطا می‌کند، آن‌ها باید در این مورد تشویش نداشته باشند.»

این در حالی‌ست کارزار سالانه شانزده روزه به هدف پشتیبانی از بانوان در سراسر جهان از بیست‌وپنجم ماه نومبر تا دهم دسمبر که روز جهانی حقوق بشر است، راه‌اندازی شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره