Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر یک هیات امارت اسلامی به ترکمنستان به هدف توسعه راه‌های آهن

بخت الرحمن شرافت، رییس اداره راه‌آهن افغانستان در راس هیاتی به ترکمنستان سفر کرده و قراراست درباره‌ی همکاری‌ها در بخش راه‌‌آهن، همکاری‌های دوجانبه و افزایش انتقالات با مقام‌های ترکمنستانی گفت‌وگو‌ کند.

عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره راه‌آهن می‌گوید که در این سفر رییس اداره راه‌آهن می‌کوشد تا تجارت را از طریق راه‌های آهن با کشورهای آسیای میانه بیش‌تر بسازد.

آقای درانی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در این سفر با مسوولین ترکمنستان درباره افزایش انتقالات همکاری‌های دوجانبه و موضاعات دیگر بحث می‌شود.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «رییس راه‌آهن در سفر قرار دارند به آسیای میانه و رفت و آمد خط آهن ما داریم یا از طریق ریل می‌توانیم تجارت خود را رونق دهیم آن‌ها گفت‌وگو دارند در این راستا پیشرفت‌های زیادی داریم.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم شدن سهولت‌ها در بخش راه‌های آهن در کشور را در توسعه تجارت و افزایش صادرات مهم می‌داند.

محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «تخلیه و بار برای بسیاری آسان‌تر است و ما کوشش می‌کنیم که این خط آهن در داخل افغانستان باید امتداد پیدا کند و او خط‌های آهن که همسایه‌های وعده کرده مثلا چمن سپین بولدک و چمن کندهار او هم باید به زودی کارهایش آغاز شود.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که برای افزایش تجارت نیاز است تا سرمایه‌گذاری بیش‌تر در پروژه‌های راه‌آهن انجام شود.

خان آقا گلزاد، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «تکمیل پروژه خط آهن ترکمنستان مزار شریف واقعا اگر این پروژه به پایه اکمال برسد در قسمت تجارت و در قسمت ترانزیت افغانستان را بسیار همکاری خواهد کرد و ما از متکی بودن به یک کشور رهایی خواهیم یافت.»

پیش از این نیز رییس اداره راه‌آهن در نشست استراخان از تمامی نهاد‌های مالی  و سرمایه‌گذاران خواسته بود تا در پروژه‌های راه‌آهن در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

سفر یک هیات امارت اسلامی به ترکمنستان به هدف توسعه راه‌های آهن

عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره راه‌آهن می‌گوید که در این سفر رییس اداره راه‌آهن می‌کوشد تا تجارت را از طریق راه‌های آهن با کشورهای آسیای میانه بیش‌تر بسازد.

تصویر بندانگشتی

بخت الرحمن شرافت، رییس اداره راه‌آهن افغانستان در راس هیاتی به ترکمنستان سفر کرده و قراراست درباره‌ی همکاری‌ها در بخش راه‌‌آهن، همکاری‌های دوجانبه و افزایش انتقالات با مقام‌های ترکمنستانی گفت‌وگو‌ کند.

عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره راه‌آهن می‌گوید که در این سفر رییس اداره راه‌آهن می‌کوشد تا تجارت را از طریق راه‌های آهن با کشورهای آسیای میانه بیش‌تر بسازد.

آقای درانی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در این سفر با مسوولین ترکمنستان درباره افزایش انتقالات همکاری‌های دوجانبه و موضاعات دیگر بحث می‌شود.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «رییس راه‌آهن در سفر قرار دارند به آسیای میانه و رفت و آمد خط آهن ما داریم یا از طریق ریل می‌توانیم تجارت خود را رونق دهیم آن‌ها گفت‌وگو دارند در این راستا پیشرفت‌های زیادی داریم.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم شدن سهولت‌ها در بخش راه‌های آهن در کشور را در توسعه تجارت و افزایش صادرات مهم می‌داند.

محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «تخلیه و بار برای بسیاری آسان‌تر است و ما کوشش می‌کنیم که این خط آهن در داخل افغانستان باید امتداد پیدا کند و او خط‌های آهن که همسایه‌های وعده کرده مثلا چمن سپین بولدک و چمن کندهار او هم باید به زودی کارهایش آغاز شود.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که برای افزایش تجارت نیاز است تا سرمایه‌گذاری بیش‌تر در پروژه‌های راه‌آهن انجام شود.

خان آقا گلزاد، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «تکمیل پروژه خط آهن ترکمنستان مزار شریف واقعا اگر این پروژه به پایه اکمال برسد در قسمت تجارت و در قسمت ترانزیت افغانستان را بسیار همکاری خواهد کرد و ما از متکی بودن به یک کشور رهایی خواهیم یافت.»

پیش از این نیز رییس اداره راه‌آهن در نشست استراخان از تمامی نهاد‌های مالی  و سرمایه‌گذاران خواسته بود تا در پروژه‌های راه‌آهن در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره