Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیل ترنر: هیات ناروی در افغانستان به ۷۵هزار مهاجر کمک کرده است

دفتر هیات ناروی برای مهاجران در افغانستان با نگرانی از اوضاع مهاجران اخراج‌شده از پاکستان، گفته است که تا اکنون برای ۷۵هزار مهاجر اخراج‌شده از پاکستان کمک‌ فراهم ساخته است.

نیل ترنر، رییس دفتر هیات ناروی برای مهاجران در افغانستان به طلوع‌نیوز گفته است که بسیاری مهاجرانی که از پاکستان برگشت داده می‌شوند، با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رو اند.

آقای ترنر گفته است: «هیات پناهندگان ناروی توانسته است تا به ۷۵هزار نفر کمک‌رسانی کند که شامل کمک‌های حقوقی، مشاوره درباره اسناد مدنی و چشم‌انداز اشتغال‌زایی برای آنان می‌شود. چون این یکی از مواردی است که آنان را بسیار نگرانی ساخته است.»

ما همچنان نگران این هستیم که بسیاری از برگشت‌کننده‌ها نمی‌توانند به آسانی به مناطقی که خود شان خواهان برگشت هستند، بروند و به این علت آنان در کمپ‌های موقتی در نزدیک گذرگاه جاگزین می‌شوند.»

بسیاری از خانواده‌های که از پاکستان اخراج شده‌اند، نگران زمستان پیش‌رو هستند.

زرمینه که پس از ۲۰ سال از پاکستان اخراج و به کشور برگشته نگران آینده ناروشن است: «بسیار زیاد مشکلات داریم، این‌جا بسیار سرد است. فرزندانم را یخ می‌زند، ما در خیمه هستیم، می‌خواهیم برای ما سرپناه بدهند.»

مهاجران اخراج‌شده از نهادهای مددرسان و امارت اسلامی می‌خواهند تا کمک‌های بیشتری را به آنان فراهم بسازند.

پاچا، مهاجر گفت: «ما یک جای درست برای زندگی نداریم، می‌بینید که هیچ چیز نداریم.»

همزمان با این، وزارت اقتصاد می‌گوید که برای حل چالش‌های مهاجران تلاش می‌شود تا زمینه کار را به آنان فراهم بسازد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی افغانستان برای مهاجران عزیز ما که به کشور بر می‌گردند، برنامه‌های مختلف در قسمت اسکان، کمک به این‌ها و همچنین ادامه تحصل فرزندان شان و جذب شان در پروژه‌های زیربنایی دارد.»

در سوی دیگر، فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارشی از اخراج مهاجران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که حدود یک اعشاریه سه میلیون نفر مجبور اند پاکستان را ترک کنند و آنان جای برای بودوباش در افغانستان ندارند.

نیل ترنر: هیات ناروی در افغانستان به ۷۵هزار مهاجر کمک کرده است

مهاجران اخراج‌شده از نهادهای مددرسان و امارت اسلامی می‌خواهند تا کمک‌های بیشتری را به آنان فراهم بسازند.

تصویر بندانگشتی

دفتر هیات ناروی برای مهاجران در افغانستان با نگرانی از اوضاع مهاجران اخراج‌شده از پاکستان، گفته است که تا اکنون برای ۷۵هزار مهاجر اخراج‌شده از پاکستان کمک‌ فراهم ساخته است.

نیل ترنر، رییس دفتر هیات ناروی برای مهاجران در افغانستان به طلوع‌نیوز گفته است که بسیاری مهاجرانی که از پاکستان برگشت داده می‌شوند، با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رو اند.

آقای ترنر گفته است: «هیات پناهندگان ناروی توانسته است تا به ۷۵هزار نفر کمک‌رسانی کند که شامل کمک‌های حقوقی، مشاوره درباره اسناد مدنی و چشم‌انداز اشتغال‌زایی برای آنان می‌شود. چون این یکی از مواردی است که آنان را بسیار نگرانی ساخته است.»

ما همچنان نگران این هستیم که بسیاری از برگشت‌کننده‌ها نمی‌توانند به آسانی به مناطقی که خود شان خواهان برگشت هستند، بروند و به این علت آنان در کمپ‌های موقتی در نزدیک گذرگاه جاگزین می‌شوند.»

بسیاری از خانواده‌های که از پاکستان اخراج شده‌اند، نگران زمستان پیش‌رو هستند.

زرمینه که پس از ۲۰ سال از پاکستان اخراج و به کشور برگشته نگران آینده ناروشن است: «بسیار زیاد مشکلات داریم، این‌جا بسیار سرد است. فرزندانم را یخ می‌زند، ما در خیمه هستیم، می‌خواهیم برای ما سرپناه بدهند.»

مهاجران اخراج‌شده از نهادهای مددرسان و امارت اسلامی می‌خواهند تا کمک‌های بیشتری را به آنان فراهم بسازند.

پاچا، مهاجر گفت: «ما یک جای درست برای زندگی نداریم، می‌بینید که هیچ چیز نداریم.»

همزمان با این، وزارت اقتصاد می‌گوید که برای حل چالش‌های مهاجران تلاش می‌شود تا زمینه کار را به آنان فراهم بسازد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی افغانستان برای مهاجران عزیز ما که به کشور بر می‌گردند، برنامه‌های مختلف در قسمت اسکان، کمک به این‌ها و همچنین ادامه تحصل فرزندان شان و جذب شان در پروژه‌های زیربنایی دارد.»

در سوی دیگر، فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارشی از اخراج مهاجران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که حدود یک اعشاریه سه میلیون نفر مجبور اند پاکستان را ترک کنند و آنان جای برای بودوباش در افغانستان ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره