Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حنفی در دیدار با اوتونبایوا؛ از نماینده ا.ا باید در نشست‌های جهانی دعوت شود

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با رزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواهان حضور نماینده‌ی امارت اسلامی در نشست‌های جهانی شده است.

ارگ در خبرنامه‌ای به نقل از آقای حنفی نوشته که از بهر تبادل نظر بهتر، نیاز است تا نماینده امارت اسلامی در این گونه نشست‌ها دعوت شود.

بربنیاد خبرنامه‌ی ارگ، معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره‌ی موضوع مهاجران افغان و کمک با افراد نیازمند در کشور نیز گفت‌وگو کرده است.

معاون اداری ریاست الوزراء گفت: «نشست‌های که از سوی سازمان همکاری‌های اسلامی و سایر سازمان‌ها و کشورها در مورد افغانستان دایر می‌گردد، باید در آن‌ها از نمایندگان حکومت افغانستان دعوت بعمل آید تا پیام این چنین نشست‌ها به گونه‌ی بهتر تبادله گردد و برای دوطرف سودمند نیز واقع شود.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «جایی تاسف همین است که ما بارها تکرار کردیم و تاکید کردیم که افغانستان باید در نشست‌ها حضور داشته باشد تا از موقف خود دفاع بکند همچنان وضعیت واقعی را که در اینجا است و مردم نیاز دارند را تشریح کنیم.»

در خبرنامه آمده که رزا اوتونبایوا در دیدار با آقای حنفی، درباره‌ی نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی در شهر جده عربستان سعودی و اشتراک‌اش در این نشست، معلومات ارایه کرده است.

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی حضور نماینده امارت اسلامی در نشست‌های بین‌المللی و سازمان‌ها را از بهر حل برخی از چالش‌های کنونی سودمند می‌دانند.

سید مقدم امین، آگاه مسایل سیاسی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «تا زمانی که افغانستان هویت سیاسی‌اش در قوانین بین‌الملل مشخص نشود، هرنوع نشست نمی‌تواند که بار حقوقی داشته باشد و این می‌تواند به عنوان یک خلای سیاسی در قوانین افغانستان باشد.»

این در حالی‌ست که در اکثر نشست‌های منطقه‌یی و جهانی درباره‌ی افغانستان، از نماینده امارت اسلامی به ندرت دعوت شده است. موردی که همواره نگرانی‌های مقام‌های امارت اسلامی را برانگیخته است.

حنفی در دیدار با اوتونبایوا؛ از نماینده ا.ا باید در نشست‌های جهانی دعوت شود

ارگ در خبرنامه‌ای به نقل از آقای حنفی نوشته که از بهر تبادل نظر بهتر، نیاز است تا نماینده امارت اسلامی در این گونه نشست‌ها دعوت شود.

تصویر بندانگشتی

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با رزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواهان حضور نماینده‌ی امارت اسلامی در نشست‌های جهانی شده است.

ارگ در خبرنامه‌ای به نقل از آقای حنفی نوشته که از بهر تبادل نظر بهتر، نیاز است تا نماینده امارت اسلامی در این گونه نشست‌ها دعوت شود.

بربنیاد خبرنامه‌ی ارگ، معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره‌ی موضوع مهاجران افغان و کمک با افراد نیازمند در کشور نیز گفت‌وگو کرده است.

معاون اداری ریاست الوزراء گفت: «نشست‌های که از سوی سازمان همکاری‌های اسلامی و سایر سازمان‌ها و کشورها در مورد افغانستان دایر می‌گردد، باید در آن‌ها از نمایندگان حکومت افغانستان دعوت بعمل آید تا پیام این چنین نشست‌ها به گونه‌ی بهتر تبادله گردد و برای دوطرف سودمند نیز واقع شود.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «جایی تاسف همین است که ما بارها تکرار کردیم و تاکید کردیم که افغانستان باید در نشست‌ها حضور داشته باشد تا از موقف خود دفاع بکند همچنان وضعیت واقعی را که در اینجا است و مردم نیاز دارند را تشریح کنیم.»

در خبرنامه آمده که رزا اوتونبایوا در دیدار با آقای حنفی، درباره‌ی نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی در شهر جده عربستان سعودی و اشتراک‌اش در این نشست، معلومات ارایه کرده است.

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی حضور نماینده امارت اسلامی در نشست‌های بین‌المللی و سازمان‌ها را از بهر حل برخی از چالش‌های کنونی سودمند می‌دانند.

سید مقدم امین، آگاه مسایل سیاسی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «تا زمانی که افغانستان هویت سیاسی‌اش در قوانین بین‌الملل مشخص نشود، هرنوع نشست نمی‌تواند که بار حقوقی داشته باشد و این می‌تواند به عنوان یک خلای سیاسی در قوانین افغانستان باشد.»

این در حالی‌ست که در اکثر نشست‌های منطقه‌یی و جهانی درباره‌ی افغانستان، از نماینده امارت اسلامی به ندرت دعوت شده است. موردی که همواره نگرانی‌های مقام‌های امارت اسلامی را برانگیخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره