Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشستی برای بررسی اخراج "افغان‌های متولد در پاکستان" برگزار شد

دادگاه عالی پاکستان به درخواست فعالان حقوق بشر مبنی بر توقف اخراج افغان‌های که در پاکستان تولد شده‌اند و افرادی که در صورت برگشت در معرض خطر قرار می‌گیرند، نشستی برگزار کرده است.

بربنیاد گزارشی که رویترز نشر کرده، درخواست‌کننده‌ها گفته‌اند که اخراج مهاجران افغان خارج از صلاحیت‌های حکومت موقت پاکستان است.

عایشه مالک، قاضی دادگاه عالی لاهور در پاکستان گفته است: «پاکستان یکی از امضاکننده‌های کنوانسیون‌های سازمان ملل در مورد پشتیبانی از حقوق پناهنده‌ها بوده و این کشور به رعایت این کنوانسیون‌ها مجبور است.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی نیز درباره برگزاری این نشست چنین دیدگاه دارد: «ما هم می‌خواهیم که افغان‌ها از کشورهای دیگر به کشور خود برگردند؛ ولی اعمال فشار، دستگیری و اخذ اموال آن‌ها کار قانونی نیست و در هرکشوری که باشند، باید از آن جلوگیری صورت بگیرد.»

همزمان با این، دادگاهی در پیشاور به درخواست‌ها برای توقف روند اخراج ۱۰۹ شهروند افغانستان که همسر پاکستانی دارند، نیز رای مثبت داده است. این دادگاه همچنان سهولت‌هایی را برای ارایه شناسنامه به افغان‌هایی که با شهروندان پاکستان ازدواج کرده‌اند، فیصله کرده است.

برخی مهاجران افغان که به‌گونه اجباری از پاکستان بیرون شده‌اند، حکایت‌های گوناگون از چالش‌های زندگی شهروندان افغانستان دارند.

مهاجر اخراج‌شده از پاکستان گفت:«بالای ما بسیار ظلم صورت گرفت. تمام جایدادهای ما را در پاکستان ضبط کردند.»

یکی دیگر از اخراج‌شده‌ها گفت: «در اول برای ما بسیار مشکل بود، پولیس هر خانه را تلاشی می‌کرد و ما بخاطر عزت خود دوباره به کشور خود برگشتیم.»

در همین حال، اتحادیه اروپا بسته جدید کمک مالی نزدیک به ۱۴۳ میلیون یورویی را به هدف تقویت خدمات بنیادی و حفظ معیشت برای افغان‌های آسیب‌پذیر و مهاجران تصویب کرده است.

رافایلا ایودیس، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است: «امروز من این‌جا هستم که ۱۴۳ میلیون یورو پول اضافی را برای بنیادی‌ترین نیازهای مردم افغانستان اعلام کنم. این پول برای پشتیبانی از مهاجران و افرادی که تازه به کشور بازگشته‌اند، استفاده خواهد شد.» 

این در حالی‌ست که در بیش از یک‌ماه گذشته مهاجران زیادی از پاکستان به‌گونه‌ی اجباری به کشور برگشت کرده‌اند.

بربنیاد آخرین آمار وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها، بیش از ۴۰۰هزار مهاجر افغان اخیرا از پاکستان به کشور برگشت داده شده‌اند.

نشستی برای بررسی اخراج "افغان‌های متولد در پاکستان" برگزار شد

برخی مهاجران افغان که به‌گونه اجباری از پاکستان بیرون شده‌اند، حکایت‌های گوناگون از چالش‌های زندگی شهروندان افغانستان دارند.

تصویر بندانگشتی

دادگاه عالی پاکستان به درخواست فعالان حقوق بشر مبنی بر توقف اخراج افغان‌های که در پاکستان تولد شده‌اند و افرادی که در صورت برگشت در معرض خطر قرار می‌گیرند، نشستی برگزار کرده است.

بربنیاد گزارشی که رویترز نشر کرده، درخواست‌کننده‌ها گفته‌اند که اخراج مهاجران افغان خارج از صلاحیت‌های حکومت موقت پاکستان است.

عایشه مالک، قاضی دادگاه عالی لاهور در پاکستان گفته است: «پاکستان یکی از امضاکننده‌های کنوانسیون‌های سازمان ملل در مورد پشتیبانی از حقوق پناهنده‌ها بوده و این کشور به رعایت این کنوانسیون‌ها مجبور است.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی نیز درباره برگزاری این نشست چنین دیدگاه دارد: «ما هم می‌خواهیم که افغان‌ها از کشورهای دیگر به کشور خود برگردند؛ ولی اعمال فشار، دستگیری و اخذ اموال آن‌ها کار قانونی نیست و در هرکشوری که باشند، باید از آن جلوگیری صورت بگیرد.»

همزمان با این، دادگاهی در پیشاور به درخواست‌ها برای توقف روند اخراج ۱۰۹ شهروند افغانستان که همسر پاکستانی دارند، نیز رای مثبت داده است. این دادگاه همچنان سهولت‌هایی را برای ارایه شناسنامه به افغان‌هایی که با شهروندان پاکستان ازدواج کرده‌اند، فیصله کرده است.

برخی مهاجران افغان که به‌گونه اجباری از پاکستان بیرون شده‌اند، حکایت‌های گوناگون از چالش‌های زندگی شهروندان افغانستان دارند.

مهاجر اخراج‌شده از پاکستان گفت:«بالای ما بسیار ظلم صورت گرفت. تمام جایدادهای ما را در پاکستان ضبط کردند.»

یکی دیگر از اخراج‌شده‌ها گفت: «در اول برای ما بسیار مشکل بود، پولیس هر خانه را تلاشی می‌کرد و ما بخاطر عزت خود دوباره به کشور خود برگشتیم.»

در همین حال، اتحادیه اروپا بسته جدید کمک مالی نزدیک به ۱۴۳ میلیون یورویی را به هدف تقویت خدمات بنیادی و حفظ معیشت برای افغان‌های آسیب‌پذیر و مهاجران تصویب کرده است.

رافایلا ایودیس، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است: «امروز من این‌جا هستم که ۱۴۳ میلیون یورو پول اضافی را برای بنیادی‌ترین نیازهای مردم افغانستان اعلام کنم. این پول برای پشتیبانی از مهاجران و افرادی که تازه به کشور بازگشته‌اند، استفاده خواهد شد.» 

این در حالی‌ست که در بیش از یک‌ماه گذشته مهاجران زیادی از پاکستان به‌گونه‌ی اجباری به کشور برگشت کرده‌اند.

بربنیاد آخرین آمار وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها، بیش از ۴۰۰هزار مهاجر افغان اخیرا از پاکستان به کشور برگشت داده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره