Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رزا اوتونبایوا خواستار حضور نماینده افغانستان در نشست آینده کاپ شد

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با پخش اعلامیه‌ای بر حضور نماینده افغانستان در نشست بعدی تغییرات اقلیمی سازمان ملل "کاپ" تاکید کرده است.

یوناما گفته است که افغانستان یکی از ده آسیب‌‌پذیرترین کشور در بخش تغییرات اقلیمی در جهان است.

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما در نشست کاپ ۲۸ گفته است: «نزدیک به ۲۰ میلیون افغان بر اثر خشک‌سالی‌های پی‌هم، فشارهای اقتصادی، و آسیب‌پذیری در برابر سایر بلا‌های طبیعی، از جمله دو زلزله مرگ‌بار در دو سال گذشته، با بحران ناامنی غذایی مواجه هستند. ما امیدواریم افغانستان در دور بعدی این نشست حضور داشته باشد.»

با این حال، اداره ملی حفاظت محیط‌زیست می‌گوید که ۳۲ پروژه این اداره به ارزش بیش از ۸۲۵ میلیون دالر از سوی سکرتریت کنوانسیون تغییر اقلیم تعلیق شده است.

روح الله امین، رییس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت محیط‌زیست به طلوع‌نیوز گفت: «اگر این پروژه‌ها در روند عادی آغاز شود و یک چراغ سبز نشان داده شود که این پروژه‌ها را ما با نهادهای همکار خود آغاز بکنیم، این می‌تواند در بحران اقلیمی در قسمت مدیریت خشک‌سالی، سیلاب و سایر بخش که از تغییر اقلیم آسیب‌پذیر است، اثر داشته باشد.»

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که افغانستان قربانی این پدیده [تغییرات اقلیمی] است و برای کشورهای جهان لازم است تا در این مورد به دور از مسایل سیاسی با افغانستان کمک کنند.

آقای مجاهد گفت: «متاسفانه نهادهای که در دنیا برای جلوگیری از ضررهای تغییرات اقلیمی وجود دارند، آن‌ها موضوع اقلیم را هم سیاسی ساخته‌اند. امارت اسلامی دو سال است که حاکم است ولی در این نشست‌ها برایش دعوت فرستاده نمی‌شود.»

این در حالی‌ست که نشست سالانه تغییر اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۲۸) با شرکت نماینده‌های ۱۹۸ کشور عضو کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد و با حضور سران شماری از کشورها، سکتور خصوصی، نهادهای مالی دو جانبه و چندین جانبه ملل متحد، جامعه مدنی در شهر دبی آغاز شده است.

رزا اوتونبایوا خواستار حضور نماینده افغانستان در نشست آینده کاپ شد

اداره ملی حفاظت محیط‌زیست می‌گوید که ۳۲ پروژه این اداره به ارزش بیش از ۸۲۵ میلیون دالر از سوی سکرتریت کنوانسیون تغییر اقلیم تعلیق شده است.

تصویر بندانگشتی

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با پخش اعلامیه‌ای بر حضور نماینده افغانستان در نشست بعدی تغییرات اقلیمی سازمان ملل "کاپ" تاکید کرده است.

یوناما گفته است که افغانستان یکی از ده آسیب‌‌پذیرترین کشور در بخش تغییرات اقلیمی در جهان است.

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما در نشست کاپ ۲۸ گفته است: «نزدیک به ۲۰ میلیون افغان بر اثر خشک‌سالی‌های پی‌هم، فشارهای اقتصادی، و آسیب‌پذیری در برابر سایر بلا‌های طبیعی، از جمله دو زلزله مرگ‌بار در دو سال گذشته، با بحران ناامنی غذایی مواجه هستند. ما امیدواریم افغانستان در دور بعدی این نشست حضور داشته باشد.»

با این حال، اداره ملی حفاظت محیط‌زیست می‌گوید که ۳۲ پروژه این اداره به ارزش بیش از ۸۲۵ میلیون دالر از سوی سکرتریت کنوانسیون تغییر اقلیم تعلیق شده است.

روح الله امین، رییس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت محیط‌زیست به طلوع‌نیوز گفت: «اگر این پروژه‌ها در روند عادی آغاز شود و یک چراغ سبز نشان داده شود که این پروژه‌ها را ما با نهادهای همکار خود آغاز بکنیم، این می‌تواند در بحران اقلیمی در قسمت مدیریت خشک‌سالی، سیلاب و سایر بخش که از تغییر اقلیم آسیب‌پذیر است، اثر داشته باشد.»

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که افغانستان قربانی این پدیده [تغییرات اقلیمی] است و برای کشورهای جهان لازم است تا در این مورد به دور از مسایل سیاسی با افغانستان کمک کنند.

آقای مجاهد گفت: «متاسفانه نهادهای که در دنیا برای جلوگیری از ضررهای تغییرات اقلیمی وجود دارند، آن‌ها موضوع اقلیم را هم سیاسی ساخته‌اند. امارت اسلامی دو سال است که حاکم است ولی در این نشست‌ها برایش دعوت فرستاده نمی‌شود.»

این در حالی‌ست که نشست سالانه تغییر اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۲۸) با شرکت نماینده‌های ۱۹۸ کشور عضو کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد و با حضور سران شماری از کشورها، سکتور خصوصی، نهادهای مالی دو جانبه و چندین جانبه ملل متحد، جامعه مدنی در شهر دبی آغاز شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره