Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد سرپرست وزارت معارف از کیفیت آموزش مدرسه‌های دینی

حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف از پایین بودن کیفیت آموزش در مدرسه‌های دینی کشور انتقاد می‌کند.

حبیب‌الله آغا بانگرانی از این موضوع، از حکومت سرپرست و عالمان دین می‌خواهد تا در بالا بردن کیفیت آموزش در مدرسه‌ها توجه جدی کنند.

او این اظهارات را در مراسم فراغت حدود یکصد و بیست دانش‌آموز از صنف‌های دوازدهم و چهاردهم دارالعلوم امام ابوحنیفه در کابل کرده است.

حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف، گفت: «وضعیت مدارس را می‌‌توانیم ببینیم، اما به نظر من آموزش روز به روز ضعیف‌تر می‌شود، با این‌که آموزش از نظر کمیت غنی است، چون یک زمانی هم بود که کسی هیچ کتابی را نمی‌توانست دریابد.»

هم‌زمان با این، مسوولان دارالعلوم امام ابوحنیفه بر بهبود کیفیت در مدرسه‌ها تاکید می‌کنند و می‌گویند که در این دارالعلوم نه تنها علوم دینی، بل‌که علوم عصری نیز تدریس می‌شود.

عبدالحی، آمر دارالعلوم امام ابوحنیفه، گفت: «در دارالعلوم ما نه تنها علوم دینی، بلکه علوم عصری نیز تدریس می‌شوند، بنابر این این فارغ التحصیلان علاوه بر علوم دینی شامل افرادی از علوم عصری نیز می‌شوند و امروز حدود ۱۲۰ تن از این دارالعلوم فارغ التحصیل شدند.»

کلیم‌الله افغان، رییس مالی و اداری وزارت شهدا و معلولان، گفت: «بعد از این باید زیاد مطالعه کنید و به مسلکی سازی توجه کنید چرا که ما برای پیشرفت کشور به نسل آموزش دیده‌ی مثل شما نیاز جدی داریم و باید مسوولیت خود را در این زمینه انجام دهید.»

برخی از فارغان صنف دوازده و چهاردهم نیز از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه کار را برای‌شان در کشور فراهم سازد.

دانش‌آموخته، گفت: «هرگز افراد آگاه و جاهل برابر نیستند، بنابر این ما باید درس بخوانیم و آموزش ببینیم. آن شمار جوانانی که تحصیل کرده و با استعداد هستند، امارت اسلامی باید برای شان زمینه کار را فراهم کند.»

بربنیاد اطلاعات مسوولان، دارالعلوم امام ابوحنیفه که در سال ۱۳۲۳ در ولسوالی بگرامی ولایت کابل تاسیس شده، اکنون بیش از چهار هزار تن در این دارالعلوم، علوم دینی و عصری را آموزش می‌بینند.

انتقاد سرپرست وزارت معارف از کیفیت آموزش مدرسه‌های دینی

برخی از فارغان صنف دوازده و چهاردهم نیز از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه کار را برای‌شان در کشور فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف از پایین بودن کیفیت آموزش در مدرسه‌های دینی کشور انتقاد می‌کند.

حبیب‌الله آغا بانگرانی از این موضوع، از حکومت سرپرست و عالمان دین می‌خواهد تا در بالا بردن کیفیت آموزش در مدرسه‌ها توجه جدی کنند.

او این اظهارات را در مراسم فراغت حدود یکصد و بیست دانش‌آموز از صنف‌های دوازدهم و چهاردهم دارالعلوم امام ابوحنیفه در کابل کرده است.

حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف، گفت: «وضعیت مدارس را می‌‌توانیم ببینیم، اما به نظر من آموزش روز به روز ضعیف‌تر می‌شود، با این‌که آموزش از نظر کمیت غنی است، چون یک زمانی هم بود که کسی هیچ کتابی را نمی‌توانست دریابد.»

هم‌زمان با این، مسوولان دارالعلوم امام ابوحنیفه بر بهبود کیفیت در مدرسه‌ها تاکید می‌کنند و می‌گویند که در این دارالعلوم نه تنها علوم دینی، بل‌که علوم عصری نیز تدریس می‌شود.

عبدالحی، آمر دارالعلوم امام ابوحنیفه، گفت: «در دارالعلوم ما نه تنها علوم دینی، بلکه علوم عصری نیز تدریس می‌شوند، بنابر این این فارغ التحصیلان علاوه بر علوم دینی شامل افرادی از علوم عصری نیز می‌شوند و امروز حدود ۱۲۰ تن از این دارالعلوم فارغ التحصیل شدند.»

کلیم‌الله افغان، رییس مالی و اداری وزارت شهدا و معلولان، گفت: «بعد از این باید زیاد مطالعه کنید و به مسلکی سازی توجه کنید چرا که ما برای پیشرفت کشور به نسل آموزش دیده‌ی مثل شما نیاز جدی داریم و باید مسوولیت خود را در این زمینه انجام دهید.»

برخی از فارغان صنف دوازده و چهاردهم نیز از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه کار را برای‌شان در کشور فراهم سازد.

دانش‌آموخته، گفت: «هرگز افراد آگاه و جاهل برابر نیستند، بنابر این ما باید درس بخوانیم و آموزش ببینیم. آن شمار جوانانی که تحصیل کرده و با استعداد هستند، امارت اسلامی باید برای شان زمینه کار را فراهم کند.»

بربنیاد اطلاعات مسوولان، دارالعلوم امام ابوحنیفه که در سال ۱۳۲۳ در ولسوالی بگرامی ولایت کابل تاسیس شده، اکنون بیش از چهار هزار تن در این دارالعلوم، علوم دینی و عصری را آموزش می‌بینند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره