Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی: تا اکنون بیش از ۴۵۰هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده

امارت اسلامی می‌گوید که از اول ماه نوامبر تا اکنون، بیش از ۴۵۰هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که اخراج مهاجران افغان هنوزهم ادامه دارد و آنان تلاش دارند تا به چالش‌های مهاجران رسیدگی کنند.

سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در عموم ما گفته می‌توانیم که بیش از چهارونیم لک مهاجرین تا به حال به افغانستان انتقال پیدا کرده است و جابجا شدند اکثریت شان، بعضی‌ها در راه هستند و حالا هم از چندین نقاط کشور مهاجرین می‌آیند و روزمره به جاهای که می‌خواهند رسانیده می‌شوند.»

همزمان با این، وزیر خارجه حکومت پیشین پاکستان گفته که اخراج مهاجران افغان موضوع پیچیده است و حکومت موقت پاکستان قبل از انجام این کار باید با طرف‌ها مشوره می‌کرد.

بلاول بوتو زرداری می‌افزاید که حکومت موقت پاکستان صلاحیت اخراج مهاجران غیرقانونی را ندارد.

وزیر خارجه حکومت پیشین پاکستان در این باره گفت: «بهتر این بود که حکومت موقت با مردم، جامعه مدنی، متضرران و جامعه میزبان مشوره کرده و مطابق آن تصمیم می‌گرفت و براساس این تصمیم عمل می‌کرد. شاید به این شکل به گونه بهتر اقدام می‌شد.»

از سویی هم، شماری از مهاجران تازه برگشته به کشور، از بدرفتاری پولیس پاکستان با مهاجران انتقاد می‌کنند.

نبی خان، یکی از مهاجران اخراج‌شده است که با ۲۷ تن از اعضای خانواده‌اش تازه از پاکستان به کشور برگشت کرده است.

او می‌گوید که نزدیک به ۳ ماه بدون کدام جرم در یکی از زندان‌های پاکستان زندانی بود.

نبی خان به طلوع‌نیوز گفت: «دو ماه در زندان بودیم، از چترال می‌آمدیم در منطقه دیر ما را گرفتند و از آن‌جا ما را در سنتر جیل در پیشاور روان کرد.»

مطیع‌الله، مهاجر دیگر اخراج‌شده گفت: «به گونه‌ی با مهاجران برخورد می‌کردند که هرجا آنان را می‌دیدند ده الی بیست هزار از آن‌ها می‌گرفتند و کارت‌های را که خودشان برای مهاجران داده بودند آن‌ها را پاره می‌کردند.»

از سوی دیگر، جان اچکزی، وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان یک‌بار دیگر گفته است که هیچ افغان بدون ویزا اجازه ورود به پاکستان را نخواهد داشت.

آقای اچکزی همچنان ادعا کرده که حکومت سرپرست به جای تحویل دادن "عناصر دخیل در حملات هراس‌افگنی در پاکستان"، بازی دوگانه‌ای انجام می‌دهد و پاکستان بارها از دولت افغانستان خواسته که هراس‌افگنانی را که اسلام‌آباد لیست آنان را به کابل با مدرک ارایه کرده تحویل دهند.

وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان گفت: «در واقعه هراس‌افگنی بنو، هراس‌افگن دارنده تذکره افغان ثابت کرد که دارندگان تذکره و شناخت‌کارت افغان هم به تهدید امنیتی تبدیل شده‌اند. به همین خاطر افغانان دارنده کارت شناسایی هم باید از این‌جا بروند. پاکستان دیگر به تنگ آمده، بدون پاسپورت به هیچ افغان اجازه ورود به پاکستان داده نمی‌شود.»

در سوی دیگر، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله در دیدار با رزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان، درباره اوضاع مهاجران اخراج‌شده گفت‌وگو کرده است.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که سراج الدین حقانی در این دیدار گفته که صلح جهانی برای امارت اسلامی یک نیاز است و نباید مشکلات داخلی کشورهای دیگر برای مهاجران افغان ساکن در آنجا مشکل ایجاد کند.

امارت اسلامی: تا اکنون بیش از ۴۵۰هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده

همزمان با این، وزیر خارجه حکومت پیشین پاکستان گفته که اخراج مهاجران افغان موضوع پیچیده است و حکومت موقت پاکستان قبل از انجام این کار باید با طرف‌ها مشوره می‌کرد.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید که از اول ماه نوامبر تا اکنون، بیش از ۴۵۰هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که اخراج مهاجران افغان هنوزهم ادامه دارد و آنان تلاش دارند تا به چالش‌های مهاجران رسیدگی کنند.

سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در عموم ما گفته می‌توانیم که بیش از چهارونیم لک مهاجرین تا به حال به افغانستان انتقال پیدا کرده است و جابجا شدند اکثریت شان، بعضی‌ها در راه هستند و حالا هم از چندین نقاط کشور مهاجرین می‌آیند و روزمره به جاهای که می‌خواهند رسانیده می‌شوند.»

همزمان با این، وزیر خارجه حکومت پیشین پاکستان گفته که اخراج مهاجران افغان موضوع پیچیده است و حکومت موقت پاکستان قبل از انجام این کار باید با طرف‌ها مشوره می‌کرد.

بلاول بوتو زرداری می‌افزاید که حکومت موقت پاکستان صلاحیت اخراج مهاجران غیرقانونی را ندارد.

وزیر خارجه حکومت پیشین پاکستان در این باره گفت: «بهتر این بود که حکومت موقت با مردم، جامعه مدنی، متضرران و جامعه میزبان مشوره کرده و مطابق آن تصمیم می‌گرفت و براساس این تصمیم عمل می‌کرد. شاید به این شکل به گونه بهتر اقدام می‌شد.»

از سویی هم، شماری از مهاجران تازه برگشته به کشور، از بدرفتاری پولیس پاکستان با مهاجران انتقاد می‌کنند.

نبی خان، یکی از مهاجران اخراج‌شده است که با ۲۷ تن از اعضای خانواده‌اش تازه از پاکستان به کشور برگشت کرده است.

او می‌گوید که نزدیک به ۳ ماه بدون کدام جرم در یکی از زندان‌های پاکستان زندانی بود.

نبی خان به طلوع‌نیوز گفت: «دو ماه در زندان بودیم، از چترال می‌آمدیم در منطقه دیر ما را گرفتند و از آن‌جا ما را در سنتر جیل در پیشاور روان کرد.»

مطیع‌الله، مهاجر دیگر اخراج‌شده گفت: «به گونه‌ی با مهاجران برخورد می‌کردند که هرجا آنان را می‌دیدند ده الی بیست هزار از آن‌ها می‌گرفتند و کارت‌های را که خودشان برای مهاجران داده بودند آن‌ها را پاره می‌کردند.»

از سوی دیگر، جان اچکزی، وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان یک‌بار دیگر گفته است که هیچ افغان بدون ویزا اجازه ورود به پاکستان را نخواهد داشت.

آقای اچکزی همچنان ادعا کرده که حکومت سرپرست به جای تحویل دادن "عناصر دخیل در حملات هراس‌افگنی در پاکستان"، بازی دوگانه‌ای انجام می‌دهد و پاکستان بارها از دولت افغانستان خواسته که هراس‌افگنانی را که اسلام‌آباد لیست آنان را به کابل با مدرک ارایه کرده تحویل دهند.

وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان گفت: «در واقعه هراس‌افگنی بنو، هراس‌افگن دارنده تذکره افغان ثابت کرد که دارندگان تذکره و شناخت‌کارت افغان هم به تهدید امنیتی تبدیل شده‌اند. به همین خاطر افغانان دارنده کارت شناسایی هم باید از این‌جا بروند. پاکستان دیگر به تنگ آمده، بدون پاسپورت به هیچ افغان اجازه ورود به پاکستان داده نمی‌شود.»

در سوی دیگر، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله در دیدار با رزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان، درباره اوضاع مهاجران اخراج‌شده گفت‌وگو کرده است.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که سراج الدین حقانی در این دیدار گفته که صلح جهانی برای امارت اسلامی یک نیاز است و نباید مشکلات داخلی کشورهای دیگر برای مهاجران افغان ساکن در آنجا مشکل ایجاد کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره