Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفیر ترکیه در کابل: اکنون افغانستان با مواد مخدر پیکار جدی می‌کند

جنک اونال، سفیر ترکیه در کابل، پیکارهای امارت اسلامی در برابر مواد مخدر را در افغانستان می‌ستاید.

آقای اونال به طلوع‌نیوز می‌گوید که نیاز است تا در افغانستان و کشورهای دیگر در برابر کشت و قاچاق مواد مخدر، به گونه‌ی جدی پیکار شود.

به گفته‌ی سفیر ترکیه، وجود مواد مخدر در یک کشور، بر کشورهای دیگر جهان نیز یک تهدید شمرده می‌شود.

سفیر ترکیه در کابل در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «اکنون افغانستان با مواد مخدر به صورت جدی مبارزه میکند و ما شاهد کاهش[ کشت کوکنار] بوده ایم. همانند گزارشی که از سوی سازمان ملل متحد نشر شد که تولید مواد مخدر در افغانستان ۹۵درصد کاهش یافته و پیکار با مواد مخدر تنها مسوولیت این کشور نیست، بل‌که به پیکار مشترک کشورها نیازمند است.»

این دیپلومات ترکی همچنان می‌افزاید که افغانستان هنوزهم در برخی از بخش‌ها نیازمند همکاری است و انقره از افغانستان پشتیبانی خواهد کرد. او از روابط خوب انقره با کابل نیز سخن می‌زند.

جنک اونال افزود: «اکنون افغانستان در برخی بخش‌ها به همکاری نیاز دارد و ترکیه نیز در این بخش مسوولیت‌هایش را ادا می‌کند.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی نیزدر واکنش به اظهارات سفیر ترکیه در کابل گفت: «ما با ترکیه روابط تاریخی داریم. افغانستان و ترکیه دو کشور برادر هستند و ملت‌های شان باهم برادر بوده‌اند، از لحاظ تاریخی علایق بسیار نزدیکی بین شان وجود دارد. حکومت به نمایندگی از اذهان و نظریات مردم خود با ترکیه حکومت ما یا امارت اسلامی افغانستان روابط خوب دارد و در حالت بهبود بیش‌تر است.»

پیش از این، برخی از نمایندگان کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در نشست مشترک شورای وزیران خارجه، دفاع و کمیته دبیران شورای امنیت این سازمان، با پخش بیانیه‌ای مشترک از قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند و گفته‌اند که هنوزهم از افغانستان به کشورهای دیگر مواد مخدر قاچاق می‌شود.

اما سازمان ملل متحد از پیکارهای حکومت سرپرست در بخش پیکار با مواد مخدر پشتیبانی کرده است.

سفیر ترکیه در کابل: اکنون افغانستان با مواد مخدر پیکار جدی می‌کند

آقای اونال به طلوع‌نیوز می‌گوید که نیاز است تا در افغانستان و کشورهای دیگر در برابر کشت و قاچاق مواد مخدر، به گونه‌ی جدی پیکار شود.

تصویر بندانگشتی

جنک اونال، سفیر ترکیه در کابل، پیکارهای امارت اسلامی در برابر مواد مخدر را در افغانستان می‌ستاید.

آقای اونال به طلوع‌نیوز می‌گوید که نیاز است تا در افغانستان و کشورهای دیگر در برابر کشت و قاچاق مواد مخدر، به گونه‌ی جدی پیکار شود.

به گفته‌ی سفیر ترکیه، وجود مواد مخدر در یک کشور، بر کشورهای دیگر جهان نیز یک تهدید شمرده می‌شود.

سفیر ترکیه در کابل در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «اکنون افغانستان با مواد مخدر به صورت جدی مبارزه میکند و ما شاهد کاهش[ کشت کوکنار] بوده ایم. همانند گزارشی که از سوی سازمان ملل متحد نشر شد که تولید مواد مخدر در افغانستان ۹۵درصد کاهش یافته و پیکار با مواد مخدر تنها مسوولیت این کشور نیست، بل‌که به پیکار مشترک کشورها نیازمند است.»

این دیپلومات ترکی همچنان می‌افزاید که افغانستان هنوزهم در برخی از بخش‌ها نیازمند همکاری است و انقره از افغانستان پشتیبانی خواهد کرد. او از روابط خوب انقره با کابل نیز سخن می‌زند.

جنک اونال افزود: «اکنون افغانستان در برخی بخش‌ها به همکاری نیاز دارد و ترکیه نیز در این بخش مسوولیت‌هایش را ادا می‌کند.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی نیزدر واکنش به اظهارات سفیر ترکیه در کابل گفت: «ما با ترکیه روابط تاریخی داریم. افغانستان و ترکیه دو کشور برادر هستند و ملت‌های شان باهم برادر بوده‌اند، از لحاظ تاریخی علایق بسیار نزدیکی بین شان وجود دارد. حکومت به نمایندگی از اذهان و نظریات مردم خود با ترکیه حکومت ما یا امارت اسلامی افغانستان روابط خوب دارد و در حالت بهبود بیش‌تر است.»

پیش از این، برخی از نمایندگان کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در نشست مشترک شورای وزیران خارجه، دفاع و کمیته دبیران شورای امنیت این سازمان، با پخش بیانیه‌ای مشترک از قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند و گفته‌اند که هنوزهم از افغانستان به کشورهای دیگر مواد مخدر قاچاق می‌شود.

اما سازمان ملل متحد از پیکارهای حکومت سرپرست در بخش پیکار با مواد مخدر پشتیبانی کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره