Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وحیدی: مهاجران غیرقانونی به افغانستان برگردانده می‌شوند

احمد وحیدی، وزیر داخله‌ ایران بار دیگر تاکید کرده است که شهروندان افغانستان که به‌گونه‌ی غیرقانونی در ایران بسر می‌برند باید به کشورشان برگردانده شوند.

آقای وحیدی هرچند از گروهی و یا کشوری نام نبرده؛ اما افزوده است که "دشمن" می‌خواهد با ایجاد درگیری میان شهروندان افغانستان و ایرانی‌ها،‌ افغان‌ستیزی راه بیندازد.

او تاکید کرده که تهران برای مهاجران دارای سند نیز برنامه‌هایی دارد.

وزیر داخله ایران به خبرنگاران گفته است: «طالبان آمده بودند این‌جا برایشان گفتم شما باید بستر را آماده کنید تا این‌ها (مهاجران افغان) برگردند، بالاخره هر کسی باید به زندگی خودش برگرده، شما باید سازوکاری را آماده کنید برای برگشت این‌ها و آنان گفتند که برای ما مقدار زمانی را فرصت بدهید.»

آصفه ستانکزی، فعال عرصه حقوق مهاجرین، گفت: «کشورها، سازمان‌ها مختلف باید کمک‎های بشر دوستانه خویش را بدون در نظرگیری شرایط داخلی افغانستان به مهاجران که نیازمند کمک می‌باشند ادامه دهند.»

از سویی‌هم، برخی مهاجران افغان گفته‌اند که در شهرهای گوناگون ایران با آزار و اذیت روبه‌رو اند. به گفته‌ی آنان، مهاجران افغان نخست بازداشت و سپس اخراج می‌شوند.

مسلم، مهاجر افغان در ایران درباره اوضاع بد شهروندان افغانستان گفت: «مهاجران در ایران به دو دسته مجاز و غیر مجاز تقسیم می‌شوند که مهاجران غیر مجاز در معرض اخراج اجباری قرار دارند و همچنین مهاجران دیگر با چالش‌‎های فراوان اقتصادی روبرو استند.»

ذبیح‌الله محزون، مهاجر افغان در ایران، گفت: «در ایران مهاجران با بیکاری روبرو استند و کسانیکه اسناد قانونی حکومت ایران را ندارد به همین دلیل از حقوق تابعیت محروم استند مانند داشتن خانه، مکتب رفتن و سفر.»

همزمان با این، امارت اسلامی از کشورهای همسایه به شمول ایران می‌خواهد تا مهاجران افغان را مورد آزار و اذیت قرار ندهند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید: «کشورهای که مهاجران افغان در آنجا زیست دارند باید برای شان فرصت داده شود و دوم زمانی آنها برگشتانده شوند که مناسبات کشورها در جایی خودش باقی بماند و همچنان و ظلم و ستم با مهاجران صورت نگیرد.»

پیش از این نیز برخی از رسانه‌های ایران از زبان احمد وحیدی، وزیر داخله آن کشور گزارش داده‌ بودند که در حال حاضر نزدیک به ۵ میلیون شهروند افغانستان در ایران به‌سر می‌برند.

وحیدی: مهاجران غیرقانونی به افغانستان برگردانده می‌شوند

از سویی‌هم، برخی مهاجران افغان گفته‌اند که در شهرهای گوناگون ایران با آزار و اذیت روبه‌رو اند. به گفته‌ی آنان، مهاجران افغان نخست بازداشت و سپس اخراج می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

احمد وحیدی، وزیر داخله‌ ایران بار دیگر تاکید کرده است که شهروندان افغانستان که به‌گونه‌ی غیرقانونی در ایران بسر می‌برند باید به کشورشان برگردانده شوند.

آقای وحیدی هرچند از گروهی و یا کشوری نام نبرده؛ اما افزوده است که "دشمن" می‌خواهد با ایجاد درگیری میان شهروندان افغانستان و ایرانی‌ها،‌ افغان‌ستیزی راه بیندازد.

او تاکید کرده که تهران برای مهاجران دارای سند نیز برنامه‌هایی دارد.

وزیر داخله ایران به خبرنگاران گفته است: «طالبان آمده بودند این‌جا برایشان گفتم شما باید بستر را آماده کنید تا این‌ها (مهاجران افغان) برگردند، بالاخره هر کسی باید به زندگی خودش برگرده، شما باید سازوکاری را آماده کنید برای برگشت این‌ها و آنان گفتند که برای ما مقدار زمانی را فرصت بدهید.»

آصفه ستانکزی، فعال عرصه حقوق مهاجرین، گفت: «کشورها، سازمان‌ها مختلف باید کمک‎های بشر دوستانه خویش را بدون در نظرگیری شرایط داخلی افغانستان به مهاجران که نیازمند کمک می‌باشند ادامه دهند.»

از سویی‌هم، برخی مهاجران افغان گفته‌اند که در شهرهای گوناگون ایران با آزار و اذیت روبه‌رو اند. به گفته‌ی آنان، مهاجران افغان نخست بازداشت و سپس اخراج می‌شوند.

مسلم، مهاجر افغان در ایران درباره اوضاع بد شهروندان افغانستان گفت: «مهاجران در ایران به دو دسته مجاز و غیر مجاز تقسیم می‌شوند که مهاجران غیر مجاز در معرض اخراج اجباری قرار دارند و همچنین مهاجران دیگر با چالش‌‎های فراوان اقتصادی روبرو استند.»

ذبیح‌الله محزون، مهاجر افغان در ایران، گفت: «در ایران مهاجران با بیکاری روبرو استند و کسانیکه اسناد قانونی حکومت ایران را ندارد به همین دلیل از حقوق تابعیت محروم استند مانند داشتن خانه، مکتب رفتن و سفر.»

همزمان با این، امارت اسلامی از کشورهای همسایه به شمول ایران می‌خواهد تا مهاجران افغان را مورد آزار و اذیت قرار ندهند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید: «کشورهای که مهاجران افغان در آنجا زیست دارند باید برای شان فرصت داده شود و دوم زمانی آنها برگشتانده شوند که مناسبات کشورها در جایی خودش باقی بماند و همچنان و ظلم و ستم با مهاجران صورت نگیرد.»

پیش از این نیز برخی از رسانه‌های ایران از زبان احمد وحیدی، وزیر داخله آن کشور گزارش داده‌ بودند که در حال حاضر نزدیک به ۵ میلیون شهروند افغانستان در ایران به‌سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره